Gå til indhold

Faktuelt

Fortsat høj aktivitet i sundhedsvæsenet i 2022

5,6 mio. planlagte ambulante besøg på hospitalerne i løbet af 7,5 måned vidner om stor aktivitet.

Planlagt somatisk aktivitet

Antallet af planlagte ambulante ophold på offentlige hospitaler har i 2022 ligget på omtrent 170.000 ophold pr. uge. I alt har der fra uge 1-33 2022 været 5,60 mio. planlagte ambulante ophold på offentlige hospitaler. Uge 33 er den seneste tilgængelige uge i Landspatientregisteret pr. september måned. Nedgangen fra uge 27 skyldes lavere aktivitet i sommerferien.

 

Figur 1: Antal ugentlige planlagte ambulante ophold på offentlige hospitaler (uge 1-33 i 2022) 

Note: Figuren viser et 7-ugers glidende gennemsnit af det ugentlig antal planlagte ambulante kontakter. For uge 1-6 er det et hhv. 1-6 ugers glidende gennemsnit.
Kilde: Egne beregninger baseret på Landspatientregisteret, september 2022. Sundhedsdatastyrelsen.

 

Antallet af planlagte indlæggelser på offentlige hospitaler har i 2022 ligget på omtrent 3.800 pr. uge. I alt har der fra uge 1-33 2022 været 124.550 planlagte indlæggelser på offentlige hospitaler. Nedgangen fra uge 27 skyldes lavere aktivitet i sommerferien.   

 

Figur 2: Antal ugentlige planlagte indlæggelser på offentlige hospitaler (uge 1-33 i 2022)

Note: Figuren viser et 7-ugers glidende gennemsnit af det ugentlig antal planlagte indlæggelser. For uge 1-6 er det et hhv. 1-6 ugers glidende gennemsnit.
Kilde: Egne beregninger baseret på Landspatientregisteret, september 2022. Sundhedsdatastyrelsen.

 

I gennemsnit er der i 2022 over 24.000 planlagte ambulante ophold pr. dag og i gennemsnit over 500 planlagte indlæggelser pr. dag. Det daglige gennemsnit inkluderer både hverdage og weekender, hvorfor der vil være flere planlagte ambulante ophold og indlæggelser i hverdagen end i weekender og ferier. 

 

Tabel 1: Gennemsnitlige antal somatisk planlagte ambulante ophold og indlæggelser pr. dag. 

Note: Det gennemsnitlige antal ophold pr. dag er udregnet ved det ugentlige gennemsnit delt ud på 7 dage. Dette tager ikke højde for at der er flere patienter i hverdage og færre i weekender og ferie. Der er afgrænset til aktivitet på offentlige hospitaler.
Kilde: Egne beregninger baseret på Landspatientregisteret, september 2022. Sundhedsdatastyrelsen.

 

Akut somatisk aktivitet

I 2022 har der frem til uge 33 været 722.000 akutte ambulante ophold.

 

Figur 3: Antal ugentlige akutte ambulante ophold på offentlige hospitaler (uge 1-33 i 2022) 

Note: Figuren viser et 7-ugers glidende gennemsnit af det ugentlig antal akutte ambulante kontakter. For uge 1-6 er det et hhv. 1-6 ugers glidende gennemsnit.
Kilde: Egne beregninger baseret på Landspatientregisteret, september 2022. Sundhedsdatastyrelsen.

 

I 2022 har antallet af akutte indlæggelser ligger på omtrent 10.000 om ugen. I alt har der fra uge 1-33 2022 været 333.000 akutte indlæggelser. Antallet har ligget konstant i hele 2022.  

 

Figur 4: Antal ugentlige akutte indlæggelser på offentlige hospitaler (uge 1-33 i 2022) 

Note: Figuren viser et 7-ugers glidende gennemsnit af det ugentlig antal akutte indlæggelser. For uge 1-6 er det et hhv. 1-6 ugers glidende gennemsnit.
Kilde: Egne beregninger baseret på Landspatientregisteret, september 2022. Sundhedsdatastyrelsen.

 

Dette svarer til, at der i gennemsnit er over 3.000 akutte ambulante ophold pr. dag og 1.440 Det daglige gennemsnit er i 2022 udregnet på baggrund af den tilgængelige data på nuværende tidspunkt, som inkluderer de første 33 uger af året. 

 

Tabel 2: Gennemsnitlige antal somatisk akutte ambulante ophold og indlæggelser pr. dag.

Note: Det gennemsnitlige antal ophold pr. dag er udregnet ved det ugentlige gennemsnit delt ud på 7 dage. Der er afgrænset til aktivitet på offentlige hospitaler.
Kilde: Egne beregninger baseret på Landspatientregisteret, september 2022. Sundhedsdatastyrelsen.

 

Kræftpakkeforløb og øvrig somatisk udredning

Antallet af patientforløb udredt i et pakkeforløb for organspecifik kræfttype har i de to første kvartaler af 2022 været mere end 77.000. Derudover udredes også et mindre antal patienter i diagnostiske pakkeforløb, hvor der i 1. og 2. kvt. har været omtrent 2.400 pr. kvartal.

I 2. kvt. 2022 var der 161.566 udredningsforløb i somatikken og i første halvdel af 2022 har der i alt været 337.025.

 

Tabel 3: Antal patientforløb udredt i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) i alt, uanset om diagnosen er af- eller bekræftet. (1. og 2. kvt. 2022) og antal udredningsforløb i somatikken  (1. og 2. kvt. 2022)

Note: Tabellen er sammensat ud fra tabel 3 i Sundhedsstyrelsens kvartalsvise monitoreringer af forløbstider på kræftområdet.
Kilde: Kvartalsvis monitorering af forløbstider på kræftområdet, 2. kvt. 2022, Sundhedsstyrelsen. Kræftpakkeforløbstider og monitorering - Sundhedsstyrelsen og Monitorering af udredningsretten i somatikken (esundhed.dk), Sundhedsdatastyrelsen

Hvis du vil vide mere

Kontakt