Høringssvar vedr. ændring af lov om turisme og lov om VisitDenmark

Danske Regioner har modtaget et forslag til ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark i høring. Lovforslaget indgår i den lovpakke, der er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om erhvervsfremmesystemet.

Forslaget blev sendt i høring den 2. juli 2018 med frist den 13. august 2018.  Det har ikke været muligt inden for denne tidsfrist at behandle høringssvaret politisk, og der tages derfor forbehold for behandlingen i Danske Regioners bestyrelse den 30. august 2018.

Læs hele høringssvaret her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8171
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.