Gå til indhold

Høringssvar vedr. ændring af lov om turisme og lov om VisitDenmark

Danske Regioner har modtaget et forslag til ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark i høring. Lovforslaget indgår i den lovpakke, der er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om erhvervsfremmesystemet.

Forslaget blev sendt i høring den 2. juli 2018 med frist den 13. august 2018.  Det har ikke været muligt inden for denne tidsfrist at behandle høringssvaret politisk, og der tages derfor forbehold for behandlingen i Danske Regioners bestyrelse den 30. august 2018.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.