Gå til indhold

Flere ældre får operationer, der øger livskvaliteten

Et stigende antal danskere over 65 år får nye hofter, knæ, hjerteklapper og opereres for grå stær. Operationerne kan give dem mulighed for at få et godt aktivt liv i den sidste fjerdedel af livet

Regioner - Flere ældre får operationer, der øger livskvaliteten

En ny hjerteklap, en knæ- eller hofteprotese eller en operation for grå stær kan blive nødvendigt, hvis man skal have et godt liv i en sen alder. En ny analyse fra Danske Regioner viser, at især for de +65 årige er antallet af disse fire operationer øget siden 2007.

At kunne få et nyt knæ eller en ny hofte også i en sen alder kan have stor betydning for livskvaliteten, lyder det fra Ældre Sagen:

- At kunne få en operation betyder, at ældre kan få et aktivt liv og gøre lige præcis det, de har lyst til og ikke må lade sig begrænse af kroppens skavanker. Det giver øget livskvalitet og mentalt overskud, og for nogle betyder eksempelvis en ny hjerteklap helt konkret længere levetid. Derfor er vi meget glade for, at flere ældre får mulighed for at blive opereret, siger Margrethe Kähler, chefkonsulent i Ældre Sagen.

Ældre kommer sig hurtigere
Fra 2007 til 2013 steg antallet af hjerteklapoperationer, hofte- og knæoperationer og operationer for grå stær især for den fjerdedel af befolkningen, der er over 65 år. Antallet af hjerteklapoperationer for +65 årige er steget med 44 procent, og antallet af indsættelser af proteser i hofteleddet er steget 16 procent. For knæproteser er stigningen 23 procent og for grå stær 23 procent.

Det stigende antal operationer skyldes blandt andet, at der bliver flere og flere ældre i Danmark, og at middellevetiden forsat stiger. Samtidig er der sket markante ændringer i operationsforløbene, som har stor betydning for især ældre patienter:

- I de seneste 10-15 år har vi gjort store fremskridt inden for den måde, vi behandler operationspatienter på, det vil sige konceptet "accelererede operationsforløb, hvor det primære formål er at undgå komplikationer. Det har især stor betydning for de ældre patienter, fordi de har komplicerende sygdomme, og dermed øget risiko for komplikationer.

Resultatet af accelererede operationsforløb er veldokumenterede - de medfører færre komplikationer og hospitaliseringsbehov, og det betyder blandt andet, at patienterne kommer sig hurtigere efter operationen, forklarer Henrik Kehlet, professor i kirurgisk patofysiologi på Rigshospitalet, Københavns Universitet.

Ældre bruger sundhedsvæsenet mere
En ny opgørelse viser, at de gennemsnitlige sygehusudgifter er steget særligt for den ældste fjerdedel af befolkningen. Fra 2007 til 2013 er de gennemsnitlige sygehusudgifter for de +60 årige vokset med 23 procent, svarende til 5.200 kr. pr. patient. En af forklaringerne kan være, at den teknologiske udvikling betyder, at det er muligt at operere ældre patienter:

- Vi bliver konstant bedre og bedre til at udføre hjerteklapoperationer, og i dag kan vi mange ting, som vi ikke kunne tidligere. For 20 år siden opererede vi sjældent patienter over 80 år, men nu opererer vi mange, der har passeret 80 år og også enkelte over 90 år.

Den helt store udvikling er sket ved, at en stor del af operationerne på de +80 årige i dag foregår som stentklap-operationer gennem et kateter i lysken fremfor at åbne hele patientens brystkasse. Det betyder, at patienten ikke skal i fuld narkose, men i stedet kan opereres langt hurtigere og mere skånsomt, og det er især gavnligt for de ældre patienter, siger Lars Ilkjær, ledende overlæge ved Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afdeling på Skejby Sygehus.

Han forklarer, at alder i sig selv er ikke er kriterie der afgør, om en patient skal opereres:

- Vi kigger i langt højere grad på om patienterne har et godt fysisk og psykisk helbred. Når man er over 80-90 år har man en generelt dårligere sundhedstilstand - man lider ofte af andre sygdomme, har mindre kræfter og mindre overskud. Det helt afgørende er, at patienten skal kunne have gavn af operationen - enten skal den forlænge ens liv, eller også skal man kunne opnå større livskvalitet. Samtidig er patienternes indstilling vigtig, for de ældre skal være indstillet på, at det tager dem 2-3 måneder at komme sig over en så stor operation, men er de det, så ser vi, at operationen kan forbedre deres livskvalitet markant, siger Lars Ilkjær.

Flere ældre danskere opereres
Udvikling i antallet af operationer for grå stær, indsættelser af hofteproteser, indsættelser af knæproteser og hjerteklap-operationer for 65-100 årige og gennemsnitlige sygehusudgifter for 5-års aldersgrupper (2015-priser)