Gå til indhold

KRIS anbefaler fire nye lægemidler

KRIS anbefaler fire nye lægemidler og sender et femte i høring

Fire nye lægemidler blev den 17. juni 2015 anbefalet af Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) som standardbehandling, mens et femte lægemiddel blev sendt i høring.

KRIS anbefalede i sidste uge lægemidlerne lenalidomid (Revlimid) til behandling af knoglemarvskræft, pazopanib (Votrient) til behandling af kræft i de ’bløde’ dele af kroppen (væv, som ikke består af brusk, knogler og tænder), samt secukinumab (Cosentyx) til behandling af svær psoriasis, som standardbehandling.

- Vi besluttede at anbefale lenalidomid bl.a. på grund af den bedre progressionsfri overlevelse på over fire måneder. Det samme var udslagsgivende for pazopanib, som har påvist en forlænget progressionsfri overlevelse på tre måneder. Hvad angår secukinumab, har det vist sig statistisk signifikant bedre end både placebo og Enbrel, samtidig med at dets bivirkningsprofil er på niveau med Enbrel, forklarer Steen Werner Hansen, formand for KRIS.

Steen Werner Hansen uddyber dog med, at det er en forudsætning for KRIS’ beslutninger vedrørende lenalidomid og secukinumab, at de indplaceres i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicins (RADS’) behand-lingsvejledninger. Ydermere er det en forudsætning for anbefalingerne af pazopanib og secukinumab, at ansøgerne kan bekræfte, at der er tale om landsdækkende ansøgninger til rådet.

Nintedanib (Ofev) til behandling af lungesygdommen idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) blev også anbefalet, efter at ansøger på mødet havde uddybet sin ansøgning og forholdt sig til en række overvejelser, som KRIS havde haft på sit foregående møde, da ansøgningen første gang blev behandlet.

- Ansøgers præsentation var yderst fyldestgivende. Vi bed bl.a. mærke i, at nintedanib signifikant mindsker progressionen af IPF som målt ved faldet i lungefunktion. Lægemidlet er dog også forbundet med nogle potentielt alvorlige bivirkninger, ligesom der stadig er nogle spørgsmål, som udestår. Rådet har derfor anmodet ansøger om at give en tilbagemelding om to år på en række monitoreringspunkter, bemærker Steen Werner Hansen.

KRIS besluttede ikke at anbefale ruxolitinib (Jakavi) til behandling af blodsygdommen polycythæmia vera. Beslutningen er derfor blevet sendt i høring hos ansøger og lægemiddelproducent, som har mulighed for at fremsende nye data, der kan bidrage yderligere til KRIS’ vurdering af fordele og ulemper ved behandling med ruxolitinib.