Gå til indhold

9 ud af 10 har en god fødselsoplevelse

Gravide er glade for deres fødselsforløb og for personalets indsats under fødslen, men savner information om komplikationer og amning, viser undersøgelse. Kvinderne skal vejledes bedre, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg

Både 93 procent af landets fødende kvinder og deres partnere har en ”virkelig god” eller ”god” samlet fødselsoplevelse. De får god hjælp på sygehuset under graviditeten, og de får den støtte, de har behov for under fødslen. Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2015. 7.322 kvinder og 1.482 partnere har deltaget i undersøgelsen.

- Overordnet er der grund til at være stolt af de resultater, som landets fødeafdelinger præsterer. Sundhedspersonalet tager flot hånd om de fødende undervejs i hele forløbet, og ikke mindst oplever kvinderne, at personalet hjælper og støtter dem meget kompetent under selve fødslen, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Behov for bedre information
Undersøgelsen viser dog også, at kvinderne savner forberedelse på flere områder. 4 ud af 10 føler sig for dårligt forberedt på komplicerede fødselsforløb, og 1 ud af 3 er i tvivl om amning og ernæring af barnet, når de kommer hjem. Det er lidt flere end i 2014.

- Det skal vi have gjort noget ved. Som nybagte forældre vil der altid være en vis tvivl forbundet med især amning og ernæring, men vi må kigge på de forskellige udfordringer og løsninger på tværs af sygehusene, og sygehusene bør se nærmere på, hvad der lokalt kan være årsag til resultaterne, siger Ulla Astman.

God behandling i somatikken
På det somatiske område viser patientundersøgelsen for 2015 også både tilfredshed og forbedringspotentialer. Undersøgelsen omfatter patienter, der har været planlagt indlagt (25.841), akut indlagt (34.010) eller haft et ambulant besøg (104.954) på et af landets offentlige somatiske sygehuse.

Flertallet af patienterne svarer, at de ”i meget høj grad” og ”i høj grad” er tilfredse med behandlingen, at de får god information under indlæggelse, og at personalet er venligt og imødekommende.

Samtidig svarer 12-24 procent inden for de tre patientgrupper dog, at de ”slet ikke” oplever at blive informeret om bivirkninger ved ny medicin, og de efterlyser bedre samtaler om behandlingsmuligheder, og at sygehusafdelingen og den kommunale pleje arbejde bedre sammen.

Samarbejde på tværs skal styrkes
- Generelt er læger og sygeplejersker dygtige til at informere patienterne, men det her viser, at de hele tiden skal være opmærksomme på det. Vi skal måle sundhedsvæsenet på det, der giver værdi for patienten, og patienten skal naturligvis inddrages i sin egen behandling, siger Ulla Astman og tilføjer:

- Samarbejdet mellem sygehuse og kommuner er vi allerede ved at se på. Regionerne, regeringen og kommunerne er netop gået i gang med et arbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og her er samspillet mellem sygehuse og kommunale tilbud højt på dagsordenen. Samarbejdet skal især styrkes om vores ældre patienter, psykisk syge og kronikere, og her kan sygehusene bidrag med ekspertise-hjælp og hjemmebesøg ude i kommunerne.

Læs mere:

LUP Fødende

LUP Somatik