Gå til indhold

Nyt e-læringskursus skal forbedre kvalitet i sundhedsvæsenet

Indsatsen for at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet bliver styrket. Et kursus i forbedringsarbejde, der kan benyttes af personalet, er nu tilgængeligt for alle regioner.

Regionerne styrker indsatsen for at skabe forbedringer for patienten og sætter sundhedspersonalet helt i front i forhold til arbejdet med at forbedre forholdene på afdelingerne. I tråd med de fælles nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet, implementerer alle fem regioner nu et e-læringskursus i metoder til at forbedre kvaliteten.

- Kurset skal opbygge kompetencer, og på den måde bliver personalet på landets sygehuse kvalificerede til at skabe forbedringer til gavn for patienterne. Kurset er en del af vores arbejde på hele tiden at løfte kvaliteten, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Kurset giver indblik i forbedringsmetoder uanset behandlingsområde eller det konkrete projekt og skal bidrage til at sikre tværgående kvalitet.
- Når vi skal skabe forbedringer i sundhedsvæsenet, er vi nødt til at undersøge, om de forandringer, vi foretager også er forbedringer. Det kan vi finde ud af ved at afprøve forandringer i lille skala og systematisk bruge data. På den måde kan vi løbende bliver klogere på effekten og de justeringer, vi skal foretage undervejs, siger Ulla Astman.

Hun glæder sig over, at sundhedspersonalet gennem kurset kan få en fælles forståelse af, hvordan de kan arbejdet med forbedringer.
- Det er afgørende, at vi taler ud fra samme udgangspunkt, når vi skal skabe forbedringer. Det skaber de bedste forudsætninger for at sætte nye initiativer i gang og løfte kvaliteten yderligere. F.eks. kan man med et ønske om kortere ventetider anvende kurset til at få et indblik i hvilke metoder, der kan bruges, lyder det fra Ulla Astman.

Kurset er udviklet af Region Hovedstadens E-læringsenhed i samarbejde med de øvrige regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Se video:
Kort introduktion til kurset

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mette Bay Skov, konsulent
Center for Sundhed og Sociale Indsatser

T:3529 8361
M:2441 8180
E:msv@regioner.dk

 

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation

M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Læs

Flere nyheder

Kære regering: Styrk sundhedsvæsenet før stormen med ny teknologi

Den aldrende befolkning og mangel på sundhedspersonale er sundhedsvæsenets største udfordring. Danske Regioner og Øjenforeningen ser et stort potentiale i, at innovativ ny teknologi kan frigøre arbejdskraft og dermed bidrage til at løse nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for.

Læs mere

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Tusindvis af medarbejdere må bruge deres arbejdstid på indlæggelser, der kunne have været forebygget

Mere end 66.000 gange blev en borger over 64 år indlagt akut i 2022, selvom det ofte kunne have været forebygget. Det svarer til en omkostning for hospitalerne på omtrent 2,2 milliarder kroner og næsten 4.500 sygeplejerskers arbejde i et helt år, viser beregninger fra Danske Regioner.

Læs mere

Flere sundhedssocialrådgivere i psykiatrien løfter patienterne og bygger bro

Regionerne ansætter flere sundhedssocialrådgivere, der hjælper og støtter patienter under indlæggelsen og efter udskrivning. De skaber sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og frigør tid hos sundhedspersonale.

Læs mere