Nyt e-læringskursus skal forbedre kvalitet i sundhedsvæsenet

Indsatsen for at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet bliver styrket. Et kursus i forbedringsarbejde, der kan benyttes af personalet, er nu tilgængeligt for alle regioner.

Regionerne styrker indsatsen for at skabe forbedringer for patienten og sætter sundhedspersonalet helt i front i forhold til arbejdet med at forbedre forholdene på afdelingerne. I tråd med de fælles nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet, implementerer alle fem regioner nu et e-læringskursus i metoder til at forbedre kvaliteten.

- Kurset skal opbygge kompetencer, og på den måde bliver personalet på landets sygehuse kvalificerede til at skabe forbedringer til gavn for patienterne. Kurset er en del af vores arbejde på hele tiden at løfte kvaliteten, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Kurset giver indblik i forbedringsmetoder uanset behandlingsområde eller det konkrete projekt og skal bidrage til at sikre tværgående kvalitet.
- Når vi skal skabe forbedringer i sundhedsvæsenet, er vi nødt til at undersøge, om de forandringer, vi foretager også er forbedringer. Det kan vi finde ud af ved at afprøve forandringer i lille skala og systematisk bruge data. På den måde kan vi løbende bliver klogere på effekten og de justeringer, vi skal foretage undervejs, siger Ulla Astman.

Hun glæder sig over, at sundhedspersonalet gennem kurset kan få en fælles forståelse af, hvordan de kan arbejdet med forbedringer.
- Det er afgørende, at vi taler ud fra samme udgangspunkt, når vi skal skabe forbedringer. Det skaber de bedste forudsætninger for at sætte nye initiativer i gang og løfte kvaliteten yderligere. F.eks. kan man med et ønske om kortere ventetider anvende kurset til at få et indblik i hvilke metoder, der kan bruges, lyder det fra Ulla Astman.

Kurset er udviklet af Region Hovedstadens E-læringsenhed i samarbejde med de øvrige regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Se video:
Kort introduktion til kurset

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ulla Astman,
1. næstformand, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Ulla Astman ny
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mette Bay Skov, konsulent
Center for Sundhed og Sociale Indsatser

T:3529 8361
M:2441 8180
E:msv@regioner.dk

 

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation

M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Læs

Flere nyheder

Hvornår giver det mening at flytte behandlingen tættere på borgeren?

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, skriver i et debatindlæg at regeringen i sin kommende sundhedsaftale skal sørge for, at de patienter, det giver mening at flytte væk fra sygehusene, sikres en både god og tryg behandling. Det kræver, at der er den nødvendige kapacitet og kvalitet i behandlingen i kommunerne og hos praksis.

Læs mere

Blåt stempel til kvaliteten hos de praktiserende speciallæger

Alle landets 1000 praktiserende speciallæger har nu fået det blå stempel af Den Danske Kvalitetsmodel efter en grundig akkreditering. Dermed står speciallægerne godt rustet til at behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen de kommende år, fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Skal sosu-assistenter og læger opføre nye hospitaler i stedet for byggeledere?

Debatten om kolde og varme hænder er velkommen, men den skal holdes på et sagligt niveau: Dyrt avanceret apparatur på hospitaler kan kræve flere it-ansatte, men kan samtidig effektivisere, give hurtigere diagnoser og frigøre varme hænder til andre opgaver, skriver Danske Regioners formand Stephanie Lose.

Læs mere