Hospitaler på rette vej: Bruger mindre antibiotika

Antibiotikaforbruget på hospitalerne falder og er nu lavere, end da det toppede for nogle år siden. Forbruget af en gruppe særlig vigtige typer antibiotika er faldet med 16,6 procent på to år, viser nye tal. Det går altså den rette vej, men forbruget skal længere ned.

For jo højere forbrug – jo større er risikoen for, at livstruende bakterier bliver resistente og ikke kan slås ned. Situationen er så alvorlig, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har udråbt resistens som én af de største trusler mod vores sundhedstilstand. Vi er på rette vej, men ambitionen er et endnu lavere forbrug. Regeringens mål er, at forbruget af de typer antibiotika, vi skal værne mest om, skal være 10 procent lavere i 2020 end i dag.

De sidste to år er det samlede forbrug af antibiotika på hospitalerne faldet med 4,1 procent. Det viser rapporten, ”Danmap 2016” fra DTU og Statens Seruminstitut.

Nye tal viser pænt fald de seneste to år

Det største fald, på 16,6 procent er sket fra 2014-2016 i dén gruppe af antibiotika, der er vigtigst at værne om. De kaldes i fagsprog de ”kritisk vigtige” typer antibiotika, fordi de kan være livsvigtige, når der kun er få alternative behandlingsmuligheder, hvis bakterier er blevet modstandsdygtige.

- Vi er godt på vej, og skal nok nå målet om at bruge endnu mindre antibiotika, siger overlæge, dr. med. Jenny Dahl Knudsen fra Hvidovre Hospital.

Fald vigtigt af hensyn til kræftpatienter

- Men det er også vigtigt, understreger hun og forklarer, at det især er meget svækkede kræftpatienter i kemoterapi, patienter med leukæmi og patienter med alvorlige nyre- eller lungesygdomme, der har gavn af, at de kritisk vigtige typer antibiotika fortsat vil kunne bruges.

- De skal selvfølgelig fortsat have dén slags antibiotika, mens andre patienter har gavn af en mere smalspektret behandling og i kortere perioder end i dag, lyder det fra Jenny Dahl Knudsen.

- Nogle gange det helt lavpraktisk: At vi husker at skrive i journalen, at en kur, der ser ud til at virke hurtigt, skal slutte lørdag, tilføjer hun.

Personale skal lære af hinanden

Jenny Dahl Knudsen er blandt dem, der nu skal dele af deres viden. For at nå målet om at nedsætte forbruget af antibiotika i 2020 mødes 150 fagfolk fra de danske hospitaler til Lærings- og Kvalitets-team-dage d. 13. og 14. november. Det sker op til, at den årlige europæiske antibiotika-kampagne udrulles senere på ugen.

Læger og fagfolk fra hospitalerne bruger teamet for læring og kvalitet til at udveksle erfaringer. Målet er at lære af hinanden, så de bedste tiltag kan brede sig, og forbruget af de kritisk vigtigste typer antibiotika vil være nedsat med ti procent i snit på deres afdelinger i 2020.

Patienterne bliver også hørt

Lotte Kliim er patient-repræsentant i Lærings- og Kvalitetsteamet. Hendes budskab til fagfolkene er, at det er nødvendigt at forklare patienterne, hvorfor de fremover ikke altid får den samme slags antibiotika, som de før har haft gavn af. Og sundhedspersonalet skal også huske at fortælle, hvorfor en kur måske kun varer fem dage frem for en uge:

- Jeg har diabetes, og risikerer ligesom andre med diabetes infektioner i urinveje og i sår. Det er vigtigt, at lægerne forklarer patienterne, hvorfor de måske ordinerer en anden type antibiotika end hidtil. Ellers er der nogle patienter, der bliver utrygge og tvivler på, om kuren virker hurtigt og effektivt, siger hun.

Disse fire områder er fagfolkene i Lærings- og Kvalitetsteamet opmærksomme på, for at minimere antibiotikaforbruget på hospitalerne:

  • Indikation for brug af antibiotika
  • Valg af antibiotika
  • Revurdering af behandling
  • Behandlingsvarighed

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bodil Bjerg, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale Indsatser
T: 3529 8106
M: 2222 2170
E: bbj@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

kontakt

Hvis du vil vide mere

Jenny Dahl Knudsen ,
Overlæge, Københavns Universitetshospital, Hvidovre Hospital
T 3862 2428
M 2051 2704
E inge.jenny.dahl.knudsen@regionh.dk
Relaterede nyheder

Læs mere

60.000 danskeres gener kan forbedre sundheden

Genetiske oplysninger kan afgøre liv eller død. Mange kræft- og hjertepatienter er blandt dem, der allerede i dag har gavn af, at deres gener undersøges af eksperter. På den måde får de hurtigt behandling, der virker. Behandling der kan udvides til langt flere grupper af patienter i fremtiden.

Læs mere

Medicinrådet er evalueret: Rådet fungerer

Godt to år efter oprettelsen af Medicinrådet foreligger der nu en evaluering foretaget af det eksterne analysefirma, Oxford Research. Konklusionen er, at Medicinrådet fungerer efter hensigten, men evalueringen peger også på en række områder med forbedringspotentiale. Danske Regioner vil derfor f.eks. overveje nye sagsbehandlingsfrister og en anden model til at vurdere lægemidlers effekt.

Læs mere

Nye aftaler sænker priserne på medicin i Danmark

Sundhedsministeriet- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen er i dag blevet enige om to nye aftaler. Listepriserne på sygehusmedicin sænkes med i alt 12,5 pct. over fire år. Samtidig sættes der loft over priserne på medicin på apotekerne.

Læs mere

Skal sosu-assistenter og læger opføre nye hospitaler i stedet for byggeledere?

Debatten om kolde og varme hænder er velkommen, men den skal holdes på et sagligt niveau: Dyrt avanceret apparatur på hospitaler kan kræve flere it-ansatte, men kan samtidig effektivisere, give hurtigere diagnoser og frigøre varme hænder til andre opgaver, skriver Danske Regioners formand Stephanie Lose.

Læs mere