Ja til mere effektiv erhvervsfremme, men centralisering gavner ikke virksomhederne

Et ekspertudvalg har fremlagt forslag til et nyt erhvervsfremmesystem. Danske Regioner bakker op om ambitionen om forenkling og effektivisering, men advarer mod massiv centralisering. Det vil skade virksomhederne, mener Danske Regioner.

Det såkaldte forenklingsudvalg har fremlagt deres forslag til et nyt erhvervsfremmesystem. Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, deler ambitionen om at forenkle og effektivisere, men hun er imod den massive centralisering, som forslaget reelt vil medføre.

- Det er helt i tråd med regionernes egne anbefalinger, at det skal være mere enkelt at få hjælp, og at hele systemet skal være mere effektivt. Men jeg er voldsomt bekymret for, at vi ikke får vækst i hele Danmark, hvis alt skal styres fra centralt hold, sådan som udvalget foreslår. Og jeg tvivler faktisk på, at der er opbakning til så kraftig en centralisering i Folketinget, siger Stephanie Lose.

Især undrer hun sig over, at ekspertudvalget anbefaler, at en national bestyrelse skal beslutte, hvilke decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal gennemføres.

- Selvom Danmark er et lille land, har vi store regionale forskelle. For eksempel er de stærke på maritime løsninger i Nordjylland, i Hovedstaden blomstrer life science-virksomhederne, midtjyske virksomheder leverer højtforædlede fødevarer, Syddanmark er stærk på robotteknologi, og på Sjælland bliver affald til guld med nye bioøkonomiske løsninger. Den forskellighed skal vi understøtte, og det sker ikke i tilstrækkelig grad med udvalgets forslag, siger Lose.

Regionerne peger på, at erhvervsfremme er mere og andet end blot rådgivning af den enkelte virksomhed.

- Det er godt med en stærk, national strategi, men den skal understøttes af økonomisk og strategisk kraft. Dét kan sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft og samarbejde med forskningsmiljøer med afsæt i vækstbetingelser og styrkepositioner i den enkelte region, understreger Stephanie Lose.

 

Læs mere: Forenkling af erhvervsfremmesystemet (Erhvervsministeriet)


Fakta: Forenklingsudvalgets anbefalinger til centralisering

”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får ansvaret for at udforme og udmønte en fælles erhvervsfremmestrategi for hele Danmark. Bestyrelsen skal primært bestå af virksomhedsrepræsentanter og kommunale repræsentanter.”

”Bestyrelsen får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser og overtager dermed den rolle, som i dag varetages af de regionale vækstfora. Det gælder projektfinansiering og tilskud til forskellige erhvervsfremmeaktører, der er finansieret af EU’s strukturfonde og af nuværende regionale erhvervsudviklingsmidler. Det vil således fremover være bestyrelsen, der beslutter, hvilke decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal gennemføres.”

”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager ansvaret for at udmønte midler til decentrale erhvervsfremmeindsatser fra de regionale vækstfora.”

”Erhvervsministeriet står for formidling af hård kapital, iværksætteri, regional udvikling og strategi i erhvervsfremmeindsatsen”.

Fakta: Regionernes tre forbedringsforslag til forenklingsudvalgets forslag

  • Pengene skal ud og arbejde. Vi skal understøtte de gode løsninger, der passer til erhvervsliv og arbejdsmarked i den enkelte region. Derfor skal midler til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark ikke centraliseres i en national erhvervsfremmebestyrelse, men udmøntes regionalt.
  • Der skal være sammenhæng til de styrker og udfordringer, som kendetegnet erhvervslivet i hele Danmark. Derfor skal de fem regioner være repræsenteret i den nationale erhvervsfremmebestyrelse og der skal sikres en tæt sammenhæng mellem den nationale erhvervsfremmestrategi og de regionale vækst- og udviklingsstrategier, der kan danne afsæt for effektive partnerskaber med virksomheder, videns- og innovationsmiljøer og uddannelsesinstitutioner.
  • Vi skal udvikle fremtidens styrkepositioner med afsæt i regionale styrker. Udpegning af de 10-12 landsdækkende klynger skal ske med afsæt i de regionalt forankrede erhvervsmæssige styrkepositioner og vækstmiljøer, hvor etablerede virksomheder, startups, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder har etableret stærke regionale samarbejder.

Fakta: Regionernes indsats øger omsætningen og skaber nye arbejdspladser

De virksomheder, som har deltaget i de regionale indsatser, har frem til 2016 skabt 22 milliarder kroner i meromsætning og 13.000 nye arbejdspladser sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke har (Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Danske Regioner, 2018).

kontakt

Hvis du vil vide mere

Lotte Holten, centerchef
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling (VERU)
T: 3529 8311
M: 2211 0980
E: lhm@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose (1)
relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne er lige så effektive som de bedste private virksomheder

Analyse fra Deloitte viser, at regionernes administration er lige så effektiv som verdens mest produktive private virksomheder. Dejligt at kunne måle sig med de bedste, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Regionernes erfaringer kan indfri regeringens ambitioner om flere faglærte

Regeringens nye erhvervsuddannelsesudspil skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Danske Regioner deler ambitionerne, men understreger, at initiativerne bedst indfries ved at udnytte de eksisterende regionale erfaringer på området.

Læs mere

Aftale om praktikpladser på velfærdsområder forlænges til udgangen af 2019

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at forlænge den nuværende aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent til også at gælde for 2019. Forlængelsen af aftalen skal give ro til de kommende forhandlinger om en flerårig aftale.

Læs mere

Midler fra EU skaber vækst i hele Danmark

Midler fra EU bidrager til både arbejdspladser og gode rammer for fremtidens vækst i de danske virksomheder, viser en status fra regionerne. Opgaven overgår med udgangen af 2018 til Danmarks Erhvervsbestyrelse, men regionerne vil fortsat arbejde for at virksomheder i hele Danmark har adgang til kvalificeret arbejdskraft og god infrastruktur.

Læs mere