2,3 millioner kroners rabat på fælles indkøb af bleer

De regionale hospitaler og institutioner bruger læssevis af bleer, så hvad er mere naturligt end at sikre sig mængderabat? 15 millioner bleer lød ordren på ved sidste udbud – og de mange bleer gav en samlet rabat på 2,3 millioner kroner.

Hospitaler er store enheder, og køber ind for mange penge:

”Vi har ofte den store tegnebog fremme, men vi sikrer os, at den ikke bliver lænset fuldstændig for pengesedler ved at få så store mængderabatter som muligt”, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose. 

Eksemplet med de store stakke bleer til indlagte voksne på hospitaler og regionale institutioner er bare ét af de mange fællesudbud, som RFI, Regionernes Fælles Indkøb, kan berette om. Udbuddene gælder alt fra nye strålekanoner, udstyr til behandling med ultralyd og flytning i forbindelse med, at de mange nye hospitalsbyggerier bliver taget i brug.  

Samlet set har regionerne siden 2010 opnået indkøbsbesparelser på 1,89 milliarder kroner. Besparelserne skyldes både de store mængder, elektroniske udbud, der ikke kræver megen administration, og at leverandørerne ofte kun skal køre varerne nogle få steder hen, så transportudgifterne er lave. I modsætning til de 98 kommuner har de fem regioner ikke brug for, at varerne bliver afleveret nær så mange steder.  

Regionerne køber hvert år mere og mere ind i fællesskab, og målet er fælles udbud for 2 milliarder kroner i perioden 2015-20. Ved indgangen til i år var der købt ind for 1,3 milliarder kroner i fællesskab.

”Vi arbejder hele tiden på at nå i mål i 2020, og indtil videre er jeg tilfreds med indsatsen”, siger Stephanie Lose. Hun understreger dog, at besparelserne ikke betyder, at der er ekstra midler til nye tiltag:

 ”Rabatterne er derimod med til at holde regionernes samlede udgifter til indkøb nogenlunde i ro på trods af ekstra indkøb af f.eks udstyr og teknologi, som er nødvendigt i takt med den stigende aktivitet i sundhedsvæsenet”

”Målet er fortsat at opnå besparelser, men vi har selvfølgelig i første omgang høstet de frugter der hænger lavest”, tilføjer formanden for Danske Regioner. 

Figuren viser, at det samlede indkøb har svinget (rød kurve) og i dag ligger på niveau med udgangspunktet i 2009 trods stigende aktivitet i sundhedsvæsenet. Det har bl.a. kunnet lade sig gøre i kraft af mere fælles indkøb og større rabatter.
Figuren viser, at det samlede indkøb har svinget (rød kurve) og i dag ligger på niveau med udgangspunktet i 2009 trods stigende aktivitet i sundhedsvæsenet. Det har bl.a. kunnet lade sig gøre i kraft af mere fælles indkøb og større rabatter.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose
Relaterede nyheder

Læs mere

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Det offentlig-private samarbejde bør styrkes, men måltal er ikke vejen

Regeringen vil med et nyt politisk udspil styrke det offentlig-private samarbejde. Det vil regioner og kommuner også. Men vi er ikke enige med regeringen om, hvordan vi indfrier det fælles mål.

Læs mere