Gå til indhold

Misbrug og psykiske lidelser hænger sammen – og skal derfor behandles samlet hos regionerne

Psykisk sygdom og misbrug behandles i dag hver for sig. Men det fungerer ikke, og mange borgere bliver kastebold mellem systemerne. Det skal et nyt udspil om et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug gøre op med.

Misbrug er udbredt blandt mennesker med psykisk sygdom. Faktisk har mere end halvdelen af mennesker med misbrug i Danmark også en psykisk lidelse, og meget ofte er de to ting viklet ind i hinanden. Derfor skal de to lidelser behandles samtidigt.

I dag er behandlingen delt. Stof- og alkoholafhængighed behandles i kommunen, undtagen når man er indlagt. Behandling for psykisk sygdom varetages i den regionale psykiatri. Men det skal der laves om på. Den samlede behandling for mennesker med psykisk sygdom og afhængighed skal ligge hos regionerne, der har de sundhedsfaglige kompetencer til at varetage behandlingen.

Sådan lyder det i et nyt udspil, som Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab står bag.

- Vi skal gøre det, der er bedst for mennesker, der har en psykisk sygdom. Og i de tilfælde, hvor der også er en afhængighed af alkohol eller stoffer, bliver der simpelthen ikke taget godt nok hånd om den samlede behandling. Regionerne har de sundhedsfaglige kompetencer til at løfte den samlede opgave. For det enkelte menneske vil det betyde ét samlet behandlingsforløb med fokus på alle problemstillingerne på én gang, siger Sophie Hæstorp Andersen fra Danske Regioner.

En særlig udsat gruppe

Borgere med psykisk sygdom og misbrug er desværre også en af de mest udsatte grupper i det danske samfund. Mennesker i denne her målgruppe dør i gennemsnit 22 år før alle andre.

Lægeforeningen peger også på et stor behov for ændringer. Den nuværende organisering har spillet fallit.

- Flere kommuner har ikke været gode nok til at behandle misbrugere – blandt andet ved ikke at bruge metoder, som har dokumenteret effekt. De to lidelser er ofte forbundet, og behandlingen fungerer ikke. Konsekvenserne er skræmmende. Mange bliver aldrig raske eller kommer ikke ud af deres misbrug. Det kan ende med, at de får andre sygdomme og dør alt for tidligt, siger formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing.

Separeret behandling er nyttesløs

Det, at behandlingen for de to lidelser er opdelt, er meget problematisk, fordi de borgere, der lever med psykisk sygdom og misbrug, alt for ofte ender som kastebold mellem forskellige sektorer og systemer - uden at nogen har det overordnede ansvar for behandlingen.

- Det er meningsløst at adskille behandlingen af psykisk sygdom og misbrug. Når man holder de to adskilt, risikerer begge behandlinger at være nytteløse eller måske ligefrem spænde ben for hinanden. Den eneste rigtige løsning er at samle ansvaret på sygehuset, siger Thorstein Theilgaard, der er generalsekretær for Bedre Psykiatri.

Misbrug er en psykisk lidelse

Også Dansk Psykiatrisk Selskab er medunderskriver på det nye udspil om at samle behandlingen i ét tilbud.

- Misbrug er en psykisk lidelse. Og derfor skal det naturligvis behandles samme sted som øvrige psykiske lidelser, siger Gitte Ahle, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere