Misbrug og psykiske lidelser hænger sammen – og skal derfor behandles samlet hos regionerne

Psykisk sygdom og misbrug behandles i dag hver for sig. Men det fungerer ikke, og mange borgere bliver kastebold mellem systemerne. Det skal et nyt udspil om et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug gøre op med.

Misbrug er udbredt blandt mennesker med psykisk sygdom. Faktisk har mere end halvdelen af mennesker med misbrug i Danmark også en psykisk lidelse, og meget ofte er de to ting viklet ind i hinanden. Derfor skal de to lidelser behandles samtidigt.

I dag er behandlingen delt. Stof- og alkoholafhængighed behandles i kommunen, undtagen når man er indlagt. Behandling for psykisk sygdom varetages i den regionale psykiatri. Men det skal der laves om på. Den samlede behandling for mennesker med psykisk sygdom og afhængighed skal ligge hos regionerne, der har de sundhedsfaglige kompetencer til at varetage behandlingen.

Sådan lyder det i et nyt udspil, som Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab står bag.

- Vi skal gøre det, der er bedst for mennesker, der har en psykisk sygdom. Og i de tilfælde, hvor der også er en afhængighed af alkohol eller stoffer, bliver der simpelthen ikke taget godt nok hånd om den samlede behandling. Regionerne har de sundhedsfaglige kompetencer til at løfte den samlede opgave. For det enkelte menneske vil det betyde ét samlet behandlingsforløb med fokus på alle problemstillingerne på én gang, siger Sophie Hæstorp Andersen fra Danske Regioner.

En særlig udsat gruppe

Borgere med psykisk sygdom og misbrug er desværre også en af de mest udsatte grupper i det danske samfund. Mennesker i denne her målgruppe dør i gennemsnit 22 år før alle andre.

Lægeforeningen peger også på et stor behov for ændringer. Den nuværende organisering har spillet fallit.

- Flere kommuner har ikke været gode nok til at behandle misbrugere – blandt andet ved ikke at bruge metoder, som har dokumenteret effekt. De to lidelser er ofte forbundet, og behandlingen fungerer ikke. Konsekvenserne er skræmmende. Mange bliver aldrig raske eller kommer ikke ud af deres misbrug. Det kan ende med, at de får andre sygdomme og dør alt for tidligt, siger formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing.

Separeret behandling er nyttesløs

Det, at behandlingen for de to lidelser er opdelt, er meget problematisk, fordi de borgere, der lever med psykisk sygdom og misbrug, alt for ofte ender som kastebold mellem forskellige sektorer og systemer - uden at nogen har det overordnede ansvar for behandlingen.

- Det er meningsløst at adskille behandlingen af psykisk sygdom og misbrug. Når man holder de to adskilt, risikerer begge behandlinger at være nytteløse eller måske ligefrem spænde ben for hinanden. Den eneste rigtige løsning er at samle ansvaret på sygehuset, siger Thorstein Theilgaard, der er generalsekretær for Bedre Psykiatri.

Misbrug er en psykisk lidelse

Også Dansk Psykiatrisk Selskab er medunderskriver på det nye udspil om at samle behandlingen i ét tilbud.

- Misbrug er en psykisk lidelse. Og derfor skal det naturligvis behandles samme sted som øvrige psykiske lidelser, siger Gitte Ahle, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Evaluering af socialområdet: Regionerne vil sætte fokus på mennesker med komplekse behov

Danske Regioner hilser regeringens kommissorium for en evaluering af det specialiserede socialområde velkommen. – Vi er dybt optagede af, at de mange danskere med komplekse behov får det helt rigtige tilbud. Kvaliteten skal være høj og fagligheden i orden, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere