Vi bliver boende i den region, hvor vi tager vores uddannelse

Langt de fleste dimittender fra de videregående uddannelser bliver boende i den region, de er uddannet i, viser ny analyse fra Danske Regioner. Derfor skal der være gode uddannelsesmuligheder i hele landet, siger næstformand Stephanie Lose.

Dimittender fra de videregående uddannelser bosætter sig i høj grad i den region, hvorfra de er uddannet. To år efter endt uddannelse er 72 procent af dimittenderne fra erhvervsakademierne, 78 procent fra professionshøjskolerne og 68 procent fra universiteterne nemlig stadig bosat i den region, de er uddannet i. Det viser en ny analyse fra Danske Regioner på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

- Hvis vi ønsker et Danmark i balance, er der hårdt brug for at kunne fastholde unge i alle dele af Danmark og for at kunne forsyne virksomheder i hele landet med de kompetencer, de har brug for. Analysen bekræfter, at det er helt afgørende med et stærkt regionalt tilrettelagt udbud af uddannelser, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner, og tilføjer:

- I hver region har virksomhederne nogle særlige erhvervsmæssige styrker og potentialer - fx det maritime erhverv i Nordjylland og life science i Hovedstaden - og det betyder, at de også har behov for medarbejdere med forskellige kompetencer. Derfor arbejder hver region tæt sammen med det regionale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner i regionale partnerskaber om regional kompetenceforsyning.

Partnerskaberne har blandt andet understøttet Center for Industriel Elektronik på Als, hvor Region Syddanmark sammen med Danfoss, Linak, Sønderborg Kommune og Syddansk Universitet vil etablere en elektroingeniøruddannelse og et forskningsmiljø af international kaliber. Og Knowledge Hub Zealand, hvor Region Sjælland sammen med Novo Nordisk, Kalundborg Kommune og regionens uddannelsesinstitutioner har fået en ingeniøruddannelse op at stå.

- I regionerne og de regionale vækstfora tænker vi det regionale udbud af uddannelser sammen med virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Vi investerer derfor en fjerdedel af vores midler i indsatser målrettet kvalificeret arbejdskraft og regional kompetenceforsyning, siger Stephanie Lose.

Om analysen

Danske Regioner har på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik lavet en analyse af, hvor dimittender i år 2014 og 2015 fra hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter er bosat pr. 1. januar 2017 (dvs. to eller tre år efter endt uddannelse).

Bosætningen er opgjort efter, om dimittenden er bosat i hhv. samme kommune som uddannelsesinstitutionen, samme region som uddannelsesinstitutionen, en af de fire øvrige regioner eller udlands mm. Bosætningen er opgjort på filialniveau for hver institution (fx er bosætningen opgjort for hver af de seks sjællandske filialer, som Professionshøjskolen Absalon har).

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271 
M: 2976 8619 
E: mrl@regioner.dk

Morten Christensen, pressekontakt
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
relaterede nyheder

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere