Gå til indhold

Regioner vil tilbyde forebyggende medicin mod HIV-smitte

Regionerne har besluttet, at hospitaler i fremtiden vil tilbyde medicin til personer med særlig risiko, så de kan undgå HIV-smitte. - Forebyggende medicin betyder, at færre vil blive smittet med HIV, så det ser vi frem til, siger formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach.

Medicinen, der består af en pille dagligt, kaldes PrEP, og kan tages af raske som forebyggelse mod HIV-smitte. Sundhedsstyrelsen har anbefalet at udvalgte grupper tilbydes behandlingen, og henviser bl.a. til en engelsk undersøgelse, der peger på, at antallet af nysmittede i fremtiden måske kan halveres med PrEP. I øjeblikket får visse borgere medicinen via infektionsmedicinske afdelinger som led i en international afprøvning. Hospitalerne kontrollerer jævnligt deltagernes sundhedstilstand, ligesom det vil ske i fremtiden.

- Ét nyt tilfælde af HIV er ét tilfælde for meget. Selv om HIV-smitte heldigvis i dag kan behandles, og der sjældent er dødsfald forårsaget af AIDS herhjemme, så bør smitten begrænses, siger Karin Friis Bach. 

- HIV kan fortsat få vidtrækkende konsekvenser for dem, der bliver ramt. Derfor er vi glade for, at PrEP-medicin snart bliver et fast tilbud, der er tilgængeligt for de borgere, som er i særlig risiko, siger Karin Friis Bach. Hun tilføjer dog, at kondom for langt de fleste fortsat bør være det naturlige førstevalg for at undgå HIV-smitte.

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at PrEP årligt tilbydes til op mod 500 danskere med stor risiko for HIV-smitte, og en arbejdsgruppe under Danske Regioner går nu i gang med at tilrettelægge, hvordan den forebyggende behandling skal håndteres i praksis.

- I starten af det nye år venter vi derfor at være klar med de endelige retningslinjer. Hvert år konstateres 150-200 nye smittede, og jeg ser frem til, at færre får HIV i fremtiden, siger Karin Friis Bach.

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Læs mere

Regionerne prioriterer og skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ofte bidrager sundhedsdebatten til nye indsigter og nøgterne bud på løsninger. Det kan dog efterhånden mærkes at valgkampen lurer under overfladen. Senest i Altinget hvor folketingskandidat for moderaterne Monika Rubin genbesøger en række påstande om regionernes arbejde og rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Regioners formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach i debatindlæg.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Danske Regioner lancerer plan for at bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet

Planen indeholder 12 indsatser, som skal sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne.

Læs mere