Gå til indhold

Førende klimaeksperter ikke i tvivl: Regionerne bør spille en langt større rolle

I en ny rapport anbefaler fem klimaeksperter, at regionerne får en større rolle på klimaområdet. Det er vi helt klar til, hvis muligheden byder sig, siger miljøudvalgsformand i Danske Regioner, Heino Knudsen.

Klimaet kan ikke undvære regionerne. Så kort kan opråbet fra fem af Danmarks tungeste stemmer i klimadebatten sammenfattes.

Blandt dem er Connie Hedegaard og Jarl Krausing, henholdsvis formand for og international chef i klimaorganisationen Concito.

- Det er uhensigtsmæssigt, at regionerne ikke har en større formel rolle. Udfordringerne har en karakter, som ikke giver mening alene at håndtere på et kommunalt niveau, og det gør, at indsatsen både i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer og klimatilpasning i dag ikke er effektiv nok, siger Jarl Krausing.

Opfordringen kommer i en ny rapport fra tænketanken Sustainia – ”Klimasikkert Danmark 2030: Regionernes nye rolle” - og støttes af markante eksperter, der i årevis har præget både den hjemlige og internationale klimadebat. Udover Connie Hedegaard og Jarl Krausing er det Klimarådets tidligere formand, professor Peter Birch Sørensen, Københavns Universitet, professor Katherine Richardson, Københavns Universitet samt professor ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen.

Klar til et større regionalt ansvar

Rapporten kortlægger ni af de største aktuelle udfordringer i den danske klimaindsats, og der flere gode grunde til at tage fat. Mange forskere har gjort opmærksom på, at vi allerede har forpasset muligheden for at holde temperaturstigningerne under 1,5°C ved udgangen af dette århundrede.
Samtidig er Danmark det land i EU, der indtil i dag har haft de største klimaskader pr. indbygger. De seneste 26 år har klimaskaderne således kostet Danmark 13.939 kroner pr. indbygger, og risikoen for, at vi i de kommende år vil blive ramt af flere klimaskader, vil kun vokse.
Derfor er der ifølge de danske klimaeksperter behov for en myndighed, der tager et tydeligt og overordnet ansvar for at koordinere og følge op på de mange forskellige kommunale indsatser, som oftest forekommer spredte, og derfor ikke vil skabe den nødvendige effekt hurtigt nok.
Og det ansvar er formand for miljøudvalget i Danske Regioner, Heino Knudsen, klar til at tage:
- Der er ingen tvivl om, at klimaet er noget, der optager os alle sammen. Derfor ser vi i regionerne positivt på de anbefalinger, som de fem eksperter kommer med, siger Heino Knudsen, og fortsætter:

- Vi bidrager gerne til en ambitiøs omstilling af det danske samfund - uanset om det handler om kystsikring, tilpasning til ændrede vejrforhold og nedbringelse af CO2. Vi har i forvejen et godt samarbejde med kommunerne i dag, og det kan vi udbygge ved at påtage os et større ansvar.

Vand trodser kommunegrænser

Et konkret område, hvor regionerne ifølge eksperterne bør spille en mere central rolle, er håndteringen af vand. De seneste år har kraftige storme og skybrud efterladt tusindvis af borgere med oversvømmede huse og haver, og her burde regionerne tildeles en større strategisk og koordinerende rolle, mener Katherine Richardson.
- Kigger man på indsatsen i dag, mangler vi i høj grad koordinering mellem kommunerne. Vi har 98 kommuner, som har deres egne interesser og tager udgangspunkt i dem, når de gennemfører tiltag. Det er problematisk, når det kommer til at sikre, at vi igangsætter de rigtige initiativer og tager de rigtige og koordinerede fælles skridt, siger Katherine Richardson.

Energiområdet savner regional styring

Rapporten kommer med en stribe anbefalinger, der skal hjælpe med, at Danmark når de ønskede klimamål. På flere stræk skal indsatsen optrappes blandt andet for at nå målsætningen for brugen af vedvarende energi i 2030,
siger energiprofessor Brian Vad Mathiesen.
- Hele området er meget fragmenteret. Der er ikke nogen, der har det formelle myndighedsansvar for energiomstillingen og satsningen på vedvarende energikilder. Det gør, at vi ikke er langt nok, og at vi ikke gør det på den bedste og mest effektive måde. Det ville være meget gavnligt for hele den grønne omstilling, at regionerne fik en mere bærende rolle, siger Brian Vad Mathiesen.

Fakta om rapporten

I rapporten "Klimasikkert Danmark 2030" er fem klimaeksperter interviewet om fremtidens klimaudfordringer.

De fem eksperter er:

 • Peter Birch Sørensen, professor ved Københavns Universitet i klimaøkonomi, tidligere formand for Klimarådet
 • Connie Hedegaard, tidligere miljøminister og tidl. klimakommissær i EU, formand for CONCITO og KR Foundation
 • Jarl Krausing, international chef i CONCITO
 • Katherine Richardson, professor ved Københavns Universitet i bio­logisk oceanografi, og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet
 • Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

På baggrund af eksperternes vurdering har rapporten syv konkrete anbefalinger til en samlet styrkelse af klimaindsatsen og regionernes rolle:

 1. Regionerne skal overdrages en tværkommunal strategisk energiplanlægning.
 2. Regionerne skal koordinere og strømline kommunernes klimatilpasningsplaner, blandt andet for at sikre en tværkommunal kompetenceopbygning.
 3. Regionerne skal operationalisere og følge op på FN’s verdensmål.
 4. Regionerne skal tildeles ansvaret for en stærk grøn erhvervsfremme.
 5. Regionerne skal klimasikre de danske kyster sammen med kommunerne.
 6. Regionerne skal udarbejde planer for en klimaoptimal arealanvendelse.
 7. Regionerne skal understøtte omstillingen til cirkulær økonomi.

Rapporten er udgivet af tænketanken Sustainia i samarbejde med Danske Regioner. Eksperterne er udvalgt og interviewet af Sustainia. Alle vurderinger, vinklinger og anbefalinger er Sustanias.

Læs mere:

et danmarkskort på sejltur
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bente Villumsen, chefrådgiver
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø
T: 3529 8183
M: 2399 2372
E: bvi@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
T: 9116 8823
E: moc@regioner.dk

 

Læs mere

Relaterede nyheder