Gå til indhold

Patienter får kortere vej til nye og bedre tilbud hos ørelæger

Mange borgere er i løbet af deres liv i kontakt med en øre-, næse-, og halslæge op til flere gange. Særligt mange børn og ældre har en hyppig kontakt til denne del af sundhedsvæsenet. En aftale sikrer nu, at de vil blive tilbudt nye og forbedrede udrednings- og behandlingsmetoder.

Aftalen giver regionerne mulighed for at lade de mange patienter med søvnforstyrrelser (obstruktiv søvnapnø), der står på venteliste, blive behandlet i speciallægepraksis.

- Behandlinger i sundhedsvæsenet skal, når det er muligt, rykkes tættere på borgerne. Det medvirker denne aftale til, siger formand for RLTN, Anders Kühnau, der tilføjer:

- Derudover giver aftalen mulighed for, at der kan behandles flere patienter inden for den aftalte økonomiske ramme. Det betyder, at patienterne kan komme hurtigere i behandling. 

Ensartet hjælp til allergipatienter

Med aftalen bliver det desuden blandt andet lettere at foretage høreprøver på børn (legeaudiometri) og flere kan behandles for ørestenssvimmelhed, som er en hyppig årsag til svimmelhed blandt ældre.

Samtidig imødekommer aftalen en stigende efterspørgsel på behandling af allergiske sygdomme, da der indføres udrednings- og vaccinationsydelser tilsvarende andre specialer. Der sikres dermed en ensartet allergiudredning og -behandling hos alle de praktiserende speciallæger, der udreder og behandler allergi.

- Vi er meget tilfredse med, at aftalen er med til at sikre, at patienterne får lettere og borgernær adgang til relevant allergiudredning og -behandling, da allergi er til stor gene for mange danskere, siger næstformand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Niels Henrik Nielsen.

- Samtidig er vi glade for, at aftalen giver de praktiserende øre-, næse- og halslæger mulighed for at tage nye relevante behandlinger i brug, lyder det fra foreningens næstformand.

Aftalen træder i kraft den 1. april 2019. Aftalen om de nye og forbedrede udrednings- og behandlingsmetoder er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere:

Bedre tilbud
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Sådan aflaster vi sundhedsvæsenet

Prioritering er nøgleordet for sundhedsvæsenet i fremtiden. Hvordan bruger det pressede væsen personalets tid bedst til gavn for patienter og pårørende? Vi afleverer i dag 20 anbefalinger til sundhedsministeren.

Læs mere