Patienter får kortere vej til nye og bedre tilbud hos ørelæger

Mange borgere er i løbet af deres liv i kontakt med en øre-, næse-, og halslæge op til flere gange. Særligt mange børn og ældre har en hyppig kontakt til denne del af sundhedsvæsenet. En aftale sikrer nu, at de vil blive tilbudt nye og forbedrede udrednings- og behandlingsmetoder.

Aftalen giver regionerne mulighed for at lade de mange patienter med søvnforstyrrelser (obstruktiv søvnapnø), der står på venteliste, blive behandlet i speciallægepraksis.

- Behandlinger i sundhedsvæsenet skal, når det er muligt, rykkes tættere på borgerne. Det medvirker denne aftale til, siger formand for RLTN, Anders Kühnau, der tilføjer:

- Derudover giver aftalen mulighed for, at der kan behandles flere patienter inden for den aftalte økonomiske ramme. Det betyder, at patienterne kan komme hurtigere i behandling. 

Ensartet hjælp til allergipatienter

Med aftalen bliver det desuden blandt andet lettere at foretage høreprøver på børn (legeaudiometri) og flere kan behandles for ørestenssvimmelhed, som er en hyppig årsag til svimmelhed blandt ældre.

Samtidig imødekommer aftalen en stigende efterspørgsel på behandling af allergiske sygdomme, da der indføres udrednings- og vaccinationsydelser tilsvarende andre specialer. Der sikres dermed en ensartet allergiudredning og -behandling hos alle de praktiserende speciallæger, der udreder og behandler allergi.

- Vi er meget tilfredse med, at aftalen er med til at sikre, at patienterne får lettere og borgernær adgang til relevant allergiudredning og -behandling, da allergi er til stor gene for mange danskere, siger næstformand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Niels Henrik Nielsen.

- Samtidig er vi glade for, at aftalen giver de praktiserende øre-, næse- og halslæger mulighed for at tage nye relevante behandlinger i brug, lyder det fra foreningens næstformand.

Aftalen træder i kraft den 1. april 2019. Aftalen om de nye og forbedrede udrednings- og behandlingsmetoder er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Det er på tide at gøre op med Budgetloven

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose er gået sammen med formanden for KL og en række fagforeningsformænd om en opfordring til regeringen om at gøre op med Budgetloven på fire parametre. Deres budskab er, at loven siden 2014 har haft store negative konsekvenser for både borgernes velfærd, for de ansatte og arbejdsgiverne.

Læs mere

Et samlet sundhedsvæsen efterlyser politisk handling

I et fælles brev til Sundhedsministeren opfordrer Sygehussamarbejdet, KL, Danske Regioner og PLO til politisk handling fra regeringen. Der er behov for en afklaring af sundhedsvæsenets fremtidige udvikling, og både arbejdsgivere og medarbejdere venter på at komme i gang.

Læs mere