Patienter får kortere vej til nye og bedre tilbud hos ørelæger

Mange borgere er i løbet af deres liv i kontakt med en øre-, næse-, og halslæge op til flere gange. Særligt mange børn og ældre har en hyppig kontakt til denne del af sundhedsvæsenet. En aftale sikrer nu, at de vil blive tilbudt nye og forbedrede udrednings- og behandlingsmetoder.

Aftalen giver regionerne mulighed for at lade de mange patienter med søvnforstyrrelser (obstruktiv søvnapnø), der står på venteliste, blive behandlet i speciallægepraksis.

- Behandlinger i sundhedsvæsenet skal, når det er muligt, rykkes tættere på borgerne. Det medvirker denne aftale til, siger formand for RLTN, Anders Kühnau, der tilføjer:

- Derudover giver aftalen mulighed for, at der kan behandles flere patienter inden for den aftalte økonomiske ramme. Det betyder, at patienterne kan komme hurtigere i behandling. 

Ensartet hjælp til allergipatienter

Med aftalen bliver det desuden blandt andet lettere at foretage høreprøver på børn (legeaudiometri) og flere kan behandles for ørestenssvimmelhed, som er en hyppig årsag til svimmelhed blandt ældre.

Samtidig imødekommer aftalen en stigende efterspørgsel på behandling af allergiske sygdomme, da der indføres udrednings- og vaccinationsydelser tilsvarende andre specialer. Der sikres dermed en ensartet allergiudredning og -behandling hos alle de praktiserende speciallæger, der udreder og behandler allergi.

- Vi er meget tilfredse med, at aftalen er med til at sikre, at patienterne får lettere og borgernær adgang til relevant allergiudredning og -behandling, da allergi er til stor gene for mange danskere, siger næstformand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Niels Henrik Nielsen.

- Samtidig er vi glade for, at aftalen giver de praktiserende øre-, næse- og halslæger mulighed for at tage nye relevante behandlinger i brug, lyder det fra foreningens næstformand.

Aftalen træder i kraft den 1. april 2019. Aftalen om de nye og forbedrede udrednings- og behandlingsmetoder er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T -
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Læs mere

Relaterede nyheder

Skal sosu-assistenter og læger opføre nye hospitaler i stedet for byggeledere?

Debatten om kolde og varme hænder er velkommen, men den skal holdes på et sagligt niveau: Dyrt avanceret apparatur på hospitaler kan kræve flere it-ansatte, men kan samtidig effektivisere, give hurtigere diagnoser og frigøre varme hænder til andre opgaver, skriver Danske Regioners formand Stephanie Lose.

Læs mere

Ambitiøs aftale om praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er blevet enige om en ambitiøs aftale over to år om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Aftalen indeholder et markant løft af praktikpladser, som skal være med til at sikre, at der i fremtiden er nok hænder i ældre- og sundhedssektoren.

Læs mere

Regionerne er enige med regeringen i behovet for flere hænder i sundhedsvæsenet

Danske Regioner ser positivt på regeringens ambition om at sikre mere personale til vores sundhedsvæsen. På de fleste områder er regionerne allerede i gang, og en af de store udfordringer er at få nok praktiserende læger uden for de store byer.

Læs mere

Danske Regioner og Yngre Læger: Afskaf 6-årsfristen

Seks-årsfristen, som i sin tid blev indført for at øge antallet af speciallæger og sikre lægedækning i hele landet, har udspillet sin rolle. Derfor ønsker Danske Regioner og Yngre Læger at afskaffe reglen.

Læs mere