Færre ansøgere kan true udkantsgymnasierne

Antallet af unge, der søger ind på det almene gymnasium, er faldet med næsten 2 procent siden sidste år. Udviklingen afspejler de faldende ungdomsårgange og kan give mange unge længere i skole, hvis det lokale gymnasium lukker. Der er brug for et samlet regionalt ansvar for ungdomsuddannelserne, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

29.460 unge har søgt om at blive optaget på det almene gymnasium ved fristen for søgning d. 15. marts, viser en ny opgørelse fra Danske Regioner. Det er 500 færre end sidste år, hvilket svarer til et fald på 1,7 procent. Da opgørelsen for første gang medtager de ansøgere, som ikke er erklæret uddannelsesparate, forventes det endelig antal optagede at falde endnu mere. Sammenlignet med 2017 er antallet af unge, der søger gymnasiet faldet med 6 procent.

Udviklingen peger i samme retning som Danske Regioners prognose for de kommende ungdomsårgange. Den viser nemlig, at der vil være ca. 25.000 færre unge mellem 16-19 år i 2030.

Og de faldende elevtal kan få store konsekvenser for de unge i særligt yderområderne, lyder det fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose:

- Rigtig mange unge uden for de største byer kan få rigtig langt i skole, hvis det lokale gymnasium må bukke under for det faldende elevtal, og det kan i sidste ende betyde, at færre unge får en uddannelse.

Lofter på storbygymnasier kan være nødvendigt

En ny analyse fra Danske Regioner har netop vist, at 4 ud af 5 unge foretrækker at gå på det lokale gymnasium. Samtidig er der allerede i dag 19 procent af gymnasieeleverne, som skal bruge over halvanden time i transport på at komme frem og tilbage til skolen.

Derfor har politikerne i de fem regionsråd netop indstillet, at 17 gymnasier bliver pålagt et kapacitetsloft, så der i en midlertidig periode bliver en grænse for, hvor mange elever, de kan optage. Og sådanne regionalpolitiske beslutninger er den rigtige vej at gå, mener Stephanie Lose:

- Det er helt afgørende, at de mange unge, som foretrækker det nærmeste lokale gymnasium, stadig har mulighed for at vælge det – også selvom de ikke bor i en af de større byer. Og her er kapacitetslofterne et af de værktøjer, som vi kan tage i brug for at sikre det lokale gymnasium uden for de større byer.

Større regionalt ansvar er vejen frem

Ifølge Stephanie Lose rækker kapacitetslofterne desværre ikke alene. I lyset af de faldende ungdomsårgange er der brug for, at regionerne får et samlet politisk ansvar for ungdomsuddannelserne, så de – i tæt dialog med bl.a. borgerne, skolerne, kommunerne og arbejdsmarkedets parter – kan lave en samlet langsigtet plan for hvilke ungdomsuddannelser, der skal være i hver region.

- I regionsrådene er vi klar til at tage ansvar for, at unge i hele Danmark har et godt, trygt og lokalt uddannelsestilbud. Vi har det lokale kendskab, blik for det samlede uddannelsestilbud i hele regionen og et direkte demokratisk mandat fra borgerne, så de let kan komme i dialog med os og holde os til ansvar for beslutningerne, siger Stephanie Lose og afslutter:

- Derfor vil jeg også advare imod den centralisering af det regionale ansvar for ungdomsuddannelserne, som der lægges op til i sundhedsreformen. Hvis vi skal sikre, at de unge uden for de største byer fortsat har et gymnasium tæt på, er der bestemt ikke brug for mindre lokalkendskab og mindre demokrati.

Inklusiv ansøgere, der er erklæret ikke-uddannelsesparate
Der er medtaget foreløbige tal fra Region Hovedstaden (eksklusiv Bornholm)

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Michael Koch-Larsen, chefrådgiver/teamleder
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8171
M: 2917 0915
E: mkl@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Naboer til grusgrave skal kunne få erstatning

Er du nabo til en grusgrav, skal du kunne få kompensation, hvis dit hus falder i værdi - uanset om du vil sælge eller ej. Sådan lyder opfordringen fra Danske Regioner til miljøminister Lea Wermelin. "Det er på tide, at naboer til grusgrave får samme vilkår som naboer til vindmøller og solceller", siger miljøudvalgsformand i Danske Regioner, Heino Knudsen.

Læs mere

De unge skal godt ind i voksenlivet

Sammen kan vi gøre en stor forskel for unge i hele Danmark, skriver Stephanie Lose i debatindlæg, hvor hun byder Pernille Rosenkrantz-Theil velkommen som ny børne- og undervisningsminister.

Læs mere

Regioner og gymnasier er enige: Unge skal have lokalt uddannelsestilbud

Danske Regioner og Danske Gymnasier præsenterer en række fælles forslag, som skal sikre, at unge i hele Danmark fortsat har et godt og balanceret gymnasialt tilbud tæt på dem selv. "Hvis ikke vi er opmærksomme og griber ind, kan der blive alt for langt til uddannelsen for unge", siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Gamle skinner kan afspore det lokale tog

Ny opgørelse viser, at mere end 80 procent af lokalbanernes skinner nærmer sig sidste salgsdato. Nogle steder må man endda pille sæder ud af togene, da skinnerne er så gamle, at der ellers ikke kan køres med den fornødne fart. – Det er helt afgørende, at regeringen vil være med til at investere i den kollektive trafik, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere