Forebyggelse

OECD: Danskerne har nordisk alkohol-rekord

9,1 liter ren alkohol årligt. Så meget drikker en gennemsnitlig dansker over 15 år, og det er væsentligt mere end befolkningerne i det øvrige Norden.

6,0 liter i Norge, 7,1 i Sverige, 8,4 i Finland – og hele 9,1 i Danmark. Så meget købte vi hver især i gennemsnit forrige år. Det viser den nye sammenligning i OECD-rapporten ”Health at a Glance, 2019”. Også i Holland og Spanien er forbruget lavere end herhjemme. Forbruget er for højt, lyder det fra formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach:

- Vi ved, at en usund alkohol-kultur grundlægges i ungdommen, og at et stort forbrug kan give alvorlige skader i forbindelse med ulykker, og på sigt også sygdom og tidlig død. Derfor går vi ind for en minimumspris pr. genstand og et forbud mod at sælge fx øl og vin til de 16-17-årige.

Forbruget er faldet, men vi drikker stadig mest

Karin Friis Bach peger på, at Folketinget bør indføre en 18-års grænse for køb af alkohol, ligesom i både Norge, Sverige og Finland.
Nok er forbruget herhjemme faldet fra 12 til godt ni liter i gennemsnit pr. år i løbet af en ti-årig periode, men et forbrug på over ni liter er stadig nordisk rekord.

- Derfor er der grund til handling fra Christiansborgs side nu. Det er fodslæbende, at vi som det eneste land i Norden stadig tillader salg af fx alkohol-sodavand, breezers, øl og vin til de 16-årige. Det bidrager til øget ulighed i sundhed, siger Karin Friis Bach. 

Hun mener grundlæggende, at det er på tide, at vi tør tale om de problemer, som det store alkoholforbrug giver, og at vi politisk tager et større ansvar for de kommende generationers sundhed.

Fakta fra Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol

  • Alkohol kan give skader på indlæringsevnen, og unges hjerner er først færdigudviklet, når de er 20 år.
  • Danske unge er blevet udnævnt som Europamestre i druk: Hver femte af de unge på gymnasier og erhvervsskoler drikker mere end den ugentlige højrisikogrænse.
  • Hvert år er over 1.400 af de 15-19-årige i kontakt med et hospital pga. alkohol.
  • 64 % af danskerne enige i, at aldersgrænsen for køb af alkohol bør hæves (Megafon).
  • Aldersgrænsen herhjemme for køb af tobak er 18 år, mens unge fra de er 16 år gamle lovligt kan købe alkohol, hvis procenten er under 16,5 procent.

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Frederik Wøhlk, konsulent
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
T: 3529 8468
M: 9117 0350
E: frw@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Karin Friis Bach,
Formand for Sundhedsudvalget, regionsrådsmedlem
T
M 21 70 50 49
E karin.friis.bach@regionh.dk
Karin-Friis-Bach
Relaterede nyheder

Læs mere

Akutlægehelikopteren er fløjet til 17.500 patienter på fem år

Regionernes akutlægehelikoptere har fløjet knap 17.500 gange til kritisk syge og alvorligt tilskadekomne patienter, siden ordningen trådte i kraft den 1. oktober 2014. Det viser ny årsrapport for akutlægehelikopterne.

Læs mere

Regionernes sektorfri forebyggelses-laboratorium bringer partnere sammen

Regionerne ønsker en styrket og fælles forebyggelsesindsats, så vi kan sikre, at de kommende generationer kan leve et sundt og godt liv så længe som muligt. Et af de gode eksempler på et samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet er regionernes sektorfri forebyggelseslaboratorium. Det skriver Karin Friis Bach i et debatindlæg.

Læs mere

Model for Behandlingsrådet er på plads

Danske Regioners bestyrelse har nu vedtaget den endelige model for et dansk behandlingsråd. Rådet skal fra starten af 2021 vurdere, om prisen på nye behandlinger og teknologier står mål med effekten. – Patienter i hele landet skal have den behandling, der virker bedst, og giver dem mest sundhed for pengene, siger Stephanie Lose.

Læs mere

Debat om prioritering er vigtig, mener arbejdsgruppe

Nye forbedrede behandlinger og medicin mod flere lidelser betyder, at vi lever længere. Udviklingen i sundhedsvæsenet er på mange måder en succes. Men samtidig er sundhedsvæsenet presset økonomisk, nu og i fremtiden. - Vi er nødt til at prioritere, lyder det fra en gruppe regionalpolitikere.

Læs mere