Gå til indhold

Kort tid til stor konference om ulighed i sundhed

Magnus Heunicke. Astrid Krag. Stephanie Lose. Mød dem til ”Sundhed for alle” den 7. november, hvor Danmarks sundheds- og ældreminister samt social- og indenrigsminister og formand for Danske Regioner kickstarter en løsningsorienteret konference, der sætter fokus på, hvordan vi skaber mere lighed i sundhed. Sammen.

Tilmeldinger fra patientforeninger, faglige organisationer, interesseorganisationer, ministerier, regioner, kommuner og andre gode kræfter, der ønsker at flytte Danmark i en retning med mere lighed i sundhed, strømmer ind til Danske Regioners årlige ”Sundhed for alle”-konference, der afholdes for andet år i træk – og for første gang sætter ulighed i sundhed på tapetet.

Der er vigtige opgaver at tage fat på. For eksempel dør mennesker med psykisk sygdom og misbrug i snit 22 år før alle andre. Mennesker med kort uddannelse har større sandsynlighed for at blive ramt af knogleskørhed, KOL, diabetes, hjertesygdom, blodprop i hjernen, slidgigt og vedvarende psykisk sygdom end mennesker med lang uddannelse. Og mange af sygdommene kunne have være forebygget.

Konference med aktuelle cases, ny forskning og dilemmadialog

Der er mange gode løsninger, initiativer og intentioner derude, og nu byder Danske Regioner velkommen til en åben debat om, hvordan vi mindsker uligheden med eksempelvis tværgående forebyggelsesindsatser, et gearet system der tilpasser sig den enkelte, opsøgende funktioner og meget andet.

Hør om nyt fra forskningen, om cases om fastholdelse, idræt, trivsel for sårbare familier og deltag i dilemmadialog med politikere og aktører og vær med i borddiskussionerne. Journalist og moderator Adam Holm styrer debatten.

Læs mere:

 

Læs mere

Relaterede nyheder

Brug for handling bag evaluering af socialområdet

Med evalueringen af det specialiserede socialområde har Astrid Krag taget et vigtigt første skridt i retning af specialeplanlægning på socialområdet. Men det er helt afgørende, at der også kommer handling bag ordene, så vi kan sikre et bedre tilbud til de mange mennesker, der lever med et handicap eller komplekse sociale problemer.

Læs mere

Socialområdet skal reformeres efter grundig evaluering

Regionerne har den organisatoriske volumen, et stort befolkningsgrundlag, høj faglig viden og solid erfaring med indsatser på det højt specialiserede socialområde. Det er vi parate til at sætte i spil, ved at påtage os ansvaret for det højt specialiserede socialområde, skriver Lars Gaardhøj, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Læs mere

Børn og unge fortjener god og hurtig hjælp

Lad os skabe sammenhæng i indsatsen mellem skole, kommune, egen læge og hospital med regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien, skriver Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg i Berlingske Tidende.

Læs mere

En stærk 10-årsplan for psykiatrien kræver ægte vilje til forandring

Regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien er en historisk chance for et ambitiøst løft af indsatsen for mennesker med psykisk sygdom. Men skal borgere og pårørende for alvor mærke en forskel, skal socialpsykiatrien og dens opgaver standardiseres og styrkes markant, skriver Stephanie Lose og Lars Gaardhøj i Kristeligt Dagblad.

Læs mere