Gå til indhold

Kort tid til stor konference om ulighed i sundhed

Magnus Heunicke. Astrid Krag. Stephanie Lose. Mød dem til ”Sundhed for alle” den 7. november, hvor Danmarks sundheds- og ældreminister samt social- og indenrigsminister og formand for Danske Regioner kickstarter en løsningsorienteret konference, der sætter fokus på, hvordan vi skaber mere lighed i sundhed. Sammen.

Tilmeldinger fra patientforeninger, faglige organisationer, interesseorganisationer, ministerier, regioner, kommuner og andre gode kræfter, der ønsker at flytte Danmark i en retning med mere lighed i sundhed, strømmer ind til Danske Regioners årlige ”Sundhed for alle”-konference, der afholdes for andet år i træk – og for første gang sætter ulighed i sundhed på tapetet.

Der er vigtige opgaver at tage fat på. For eksempel dør mennesker med psykisk sygdom og misbrug i snit 22 år før alle andre. Mennesker med kort uddannelse har større sandsynlighed for at blive ramt af knogleskørhed, KOL, diabetes, hjertesygdom, blodprop i hjernen, slidgigt og vedvarende psykisk sygdom end mennesker med lang uddannelse. Og mange af sygdommene kunne have være forebygget.

Konference med aktuelle cases, ny forskning og dilemmadialog

Der er mange gode løsninger, initiativer og intentioner derude, og nu byder Danske Regioner velkommen til en åben debat om, hvordan vi mindsker uligheden med eksempelvis tværgående forebyggelsesindsatser, et gearet system der tilpasser sig den enkelte, opsøgende funktioner og meget andet.

Hør om nyt fra forskningen, om cases om fastholdelse, idræt, trivsel for sårbare familier og deltag i dilemmadialog med politikere og aktører og vær med i borddiskussionerne. Journalist og moderator Adam Holm styrer debatten.

Læs mere

Relaterede nyheder

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Regioner til regeringen: Bekæmpelse af ulighed i sundhed kræver mange millioner

Borgere i Danmark bør have lige adgang til sundhedsvæsenet – uanset hvor man bor. Sådan lyder meldingen fra Danske Regioner til regeringen under årets økonomiforhandlinger. Konkret foreslås en ulighedspulje på 250 millioner, der skal fordeles til de områder der er hårdest ramt.

Læs mere

Regeringens besparelser rammer skævt

Regionerne bruger en langt mindre andel af deres budget på administration end kommunerne. Alligevel rammes de lige så hårdt af regeringens besparelser på administration. Det er ikke rimeligt, og det vil gå ud over patienterne, mener Danske Regioner.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere