Gå til indhold

Kort tid til stor konference om ulighed i sundhed

Magnus Heunicke. Astrid Krag. Stephanie Lose. Mød dem til ”Sundhed for alle” den 7. november, hvor Danmarks sundheds- og ældreminister samt social- og indenrigsminister og formand for Danske Regioner kickstarter en løsningsorienteret konference, der sætter fokus på, hvordan vi skaber mere lighed i sundhed. Sammen.

Tilmeldinger fra patientforeninger, faglige organisationer, interesseorganisationer, ministerier, regioner, kommuner og andre gode kræfter, der ønsker at flytte Danmark i en retning med mere lighed i sundhed, strømmer ind til Danske Regioners årlige ”Sundhed for alle”-konference, der afholdes for andet år i træk – og for første gang sætter ulighed i sundhed på tapetet.

Der er vigtige opgaver at tage fat på. For eksempel dør mennesker med psykisk sygdom og misbrug i snit 22 år før alle andre. Mennesker med kort uddannelse har større sandsynlighed for at blive ramt af knogleskørhed, KOL, diabetes, hjertesygdom, blodprop i hjernen, slidgigt og vedvarende psykisk sygdom end mennesker med lang uddannelse. Og mange af sygdommene kunne have være forebygget.

Konference med aktuelle cases, ny forskning og dilemmadialog

Der er mange gode løsninger, initiativer og intentioner derude, og nu byder Danske Regioner velkommen til en åben debat om, hvordan vi mindsker uligheden med eksempelvis tværgående forebyggelsesindsatser, et gearet system der tilpasser sig den enkelte, opsøgende funktioner og meget andet.

Hør om nyt fra forskningen, om cases om fastholdelse, idræt, trivsel for sårbare familier og deltag i dilemmadialog med politikere og aktører og vær med i borddiskussionerne. Journalist og moderator Adam Holm styrer debatten.