Forskerpulje

Medarbejdere kan nu søge og få andel i 10 mio. til forskning

Regionernes Medicin- og behandlingspulje støtter uafhængig forskning med 10 millioner kroner.

- Vi er glade for at vi igen i år kan støtte uafhængig forskning, og håber at der vil være stor interesse i at søge pengene, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Hun hæfter sig ved, at puljen er vigtig, fordi de 10 mio. kr. bliver bevilget til forskningsprojekter, som ellers næppe ville kunne gennemføres, fordi lægemiddelindustrien ikke har økonomisk interesse i dem.

Puljen har et særligt fokus på at støtte projekter, som kan sikre et mere effektivt ressourceforbrug.

Danske Regioners bestyrelse har i år besluttet at videreføre den årlige Medicinpulje som en Medicin- og behandlings-pulje for at sikre et bredere perspektiv inden for den kliniske forskning til gavn for den enkelte patient og samfundsøkonomien.

Puljen vil derfor, udover medicinområdet, også kunne anvendes til undersøgelser forskellige teknologiers effekt, så hospitalerne også på det område bruger ressourcerne så hensigtsmæssigt som muligt.

Ansatte i regionerne kan frem til den 1. oktober 2019 søge om forskningsmidler fra puljen via links nederst i nyheden her.


Fakta:

Der er fokus på, at projekterne er fællesregionale. Pengene fra puljen vil blandt andet blive bevilget til følgende type uafhængige forsøg: 

  • Uafhængige randomiserede kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med eksisterende billigere standardbehandling.
     
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling, fordi behandlingen ikke længere har effekt.
     
  • Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler afprøves (fx lavere dosis, større interval mellem dosering, kortere behandlingsvarighed)

  • Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de initiale kliniske afprøvninger (fx leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, svært psykotiske, multisyge).

  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges om de anprisninger, som virksomhederne lover (effekt og bivirkninger) holder.

  • Uafhængige forsøg, hvor teknologiske interventioner testes over for rationel brug af ressourcer.

 

Fakta

Læs mere og ansøg

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Knæ bør købes ’klogt’ til gavn for patienterne

Værdibaserede indkøb af medicinsk udstyr og løsninger er vejen frem til at sikre mere værdi og kvalitet for patienterne, for eksempel i form af kortere indlæggelsestid, ensartet behandling og færre fejl, skriver repræsentanter fra Danske Regioner, DI, Medicoindustrien og Dansk Erhverv. Det offentlig private Partnerskab FOVIS – som står for ’Forum for Værdibaserede Indkøb på Sundhedsområdet’ styrker netop det.

Læs mere

Pulje til forskning i forebyggelse åben for ansøgninger

I dag åbner Danske Regioner for ansøgninger til en pulje, der skal gå til ny forskning på forebyggelsesområdet. Puljen er på 9,5 millioner kroner. - En stærk forebyggelsesindsats er nøglen til bedre sundhed, siger formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

Læs mere

Mere gennemsigtigt grundlag for Medicinrådets afgørelser

Danske Regioner lægger op til, at den internationalt anerkendte QALY-model, fremover kommer til at ligge til grund for vurderingerne i Medicinrådet. Metoden skal sikre mere gennemsigtighed i afgørelserne, sådan som en uvildig evaluering i foråret anbefalede.

Læs mere

Regionerne forventer stor ekstraudgift til medicin

556 millioner kroner mere! Så meget vil medicin koste ekstra for regionerne næste år, ifølge en prognose fra Danske Regioner. Udgiftsstigningen bliver voldsom, og over 100 millioner kroner højere end den gennemsnitlige vækst i medicinudgifterne de seneste fem år.

Læs mere