Gå til indhold

Regional udvikling

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Af Heino Knudsen, formand for Udvalget for miljø og ressourcer i Danske Regioner. Bragt i Altinget den 12. juni 2020.

Natur, by, kyster og åbent land. 

Danmark byder på en bred vifte af smukke miljøer, som vi alle holder af og ønsker at værne om. Og netop udviklingen og indretningen af det fysiske miljø – i by og på land – er en vigtig samfundsmæssig opgave, som måske er usynlig for mange, men som har en enorm betydning for menneskers livskvalitet, samfundsudviklingen og biodiversiteten i naturen.

Udviklingen styres gennem planloven, som nu skal evalueres. Og for Danske Regioner er evalueringen en kærkommen anledning til at se på, om man med planloven i hånden kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står over for.

I Danske Regioner mener vi, er der er plads til forbedringer. I vores øjne er den nuværende planlov nemlig ikke helt i stand til at håndtere en række af de udfordringer, som vi ser for både naturen og samfundet. Her er et par eksempler:

  • Klima/vand: Klimaforandringerne stiller krav om et større helhedsperspektiv. Når vandet stiger, har vi brug for arealer, hvor vandet kan trække sig tilbage. Samtidig er der brug for en stor indsats for at beskytte vores grundvand. Grundvand, havvand og vandløb hænger sammen, og derfor skal vandkredsløbet tænkes ind i sammenhængende vandoplande.
  • Natur: Vi ønsker mere biodiversitet i Danmark, og det kræver, at flere arealer udlægges til vild natur. For at lykkes med dette skal der mere en mere aktiv planlægning til, så vi sikrer sammenhængende planer for udviklingen af det åbne land.
  • By/land: Byerne breder sig, og der er de senere år givet mange dispensationer til at bygge langs med kysten og andre steder, hvor der før var natur. Det er med til at skabe vigtig vækst og lokale arbejdspladser – ikke mindst i områder uden for de største byer – og det er godt. Men hensynet til udvikling skal balanceres med et hensyn til naturen. Det skal tænkes ind i en ny planlov.


Kort sagt: Planloven skal give flere muligheder for planlægning, om man vil.

Nogle af udfordringerne kræver et regionalt perspektiv på løsningerne. Derfor ser vi frem til at bidrage med vores input og overvejelser, så vi sammen kan finde løsninger til gavn for mennesker, erhverv, natur og miljø.

Relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere

Norden skal gøre Europas emballage grønnere

Miljøhensyn og konkurrence går hånd i hånd i de nordiske indkøbskriterier på hospitalsområdet udviklet af de fem danske regioner. Kriterierne kan effektivt begrænse emballagemængderne fra Europas hospitaler – ikke mindst plastik, skriver Anders Kühnau og Bertel Haarder i AvisenDanmark.

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige

Vi står i en alvorlig energikrise – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Krisen gør omstilling til grøn varme og vedvarende energi endnu mere presserende, men vi har også brug for at spare på energi. Derfor går det offentlige nu forrest.

Læs mere