Gå til indhold

Regional udvikling

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Af Heino Knudsen, formand for Udvalget for miljø og ressourcer i Danske Regioner. Bragt i Altinget den 12. juni 2020.

Natur, by, kyster og åbent land. 

Danmark byder på en bred vifte af smukke miljøer, som vi alle holder af og ønsker at værne om. Og netop udviklingen og indretningen af det fysiske miljø – i by og på land – er en vigtig samfundsmæssig opgave, som måske er usynlig for mange, men som har en enorm betydning for menneskers livskvalitet, samfundsudviklingen og biodiversiteten i naturen.

Udviklingen styres gennem planloven, som nu skal evalueres. Og for Danske Regioner er evalueringen en kærkommen anledning til at se på, om man med planloven i hånden kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står over for.

I Danske Regioner mener vi, er der er plads til forbedringer. I vores øjne er den nuværende planlov nemlig ikke helt i stand til at håndtere en række af de udfordringer, som vi ser for både naturen og samfundet. Her er et par eksempler:

  • Klima/vand: Klimaforandringerne stiller krav om et større helhedsperspektiv. Når vandet stiger, har vi brug for arealer, hvor vandet kan trække sig tilbage. Samtidig er der brug for en stor indsats for at beskytte vores grundvand. Grundvand, havvand og vandløb hænger sammen, og derfor skal vandkredsløbet tænkes ind i sammenhængende vandoplande.
  • Natur: Vi ønsker mere biodiversitet i Danmark, og det kræver, at flere arealer udlægges til vild natur. For at lykkes med dette skal der mere en mere aktiv planlægning til, så vi sikrer sammenhængende planer for udviklingen af det åbne land.
  • By/land: Byerne breder sig, og der er de senere år givet mange dispensationer til at bygge langs med kysten og andre steder, hvor der før var natur. Det er med til at skabe vigtig vækst og lokale arbejdspladser – ikke mindst i områder uden for de største byer – og det er godt. Men hensynet til udvikling skal balanceres med et hensyn til naturen. Det skal tænkes ind i en ny planlov.


Kort sagt: Planloven skal give flere muligheder for planlægning, om man vil.

Nogle af udfordringerne kræver et regionalt perspektiv på løsningerne. Derfor ser vi frem til at bidrage med vores input og overvejelser, så vi sammen kan finde løsninger til gavn for mennesker, erhverv, natur og miljø.

Relaterede nyheder

Læs mere

Kommunerne farver Danmark grønt: Går mod klimaneutralitet inden 2050

Klimaudfordringerne skal håndteres lokalt. Det sætter Danmarks kommuner nu en tyk streg under. Yderligere 30 har tilsluttet sig klimaprojektet DK2020 – klimaplaner for hele Danmark. Dermed er tæt på alle landets kommuner med i kapløbet om at blive klimaneutrale inden 2050. Parterne bag – Realdania, KL og regionerne – kalder de kommunale og regionale klimaambitioner for historisk høje.

Læs mere

Ungdomsuddannelser har brug for et stærkere samarbejde på tværs

Langt de fleste unge bruger nogle vigtige år på en ungdomsuddannelse og bliver både fagligt og personligt rustet til at starte på voksenlivet. Men sådan er det ikke for alle. Og ser man på udfordringerne på området, står det klart, at vi må tænke anderledes for at få flere med og for at sikre, at der også er uddannelser i hele landet fremover.

Læs mere

Regioner: PFAS-opgave vokser og kræver flere ressourcer

En opgørelse over regionernes fund af PFAS viser, at stofferne findes i mange brancher. Og med den nyeste viden om stoffernes giftighed og deraf nye kvalitetskriterier, er der nu langt flere lokaliteter, som der skal tages hånd om. Det kræver flere ressourcer, mener Danske Regioner.

Læs mere

Overblik over brandøvelsespladser er klar

Danske Regioner er nu klar med et overblik over brandøvelsespladser i Danmark. Her kan man se, om pladserne ligger i en risikozone i forhold til boliger, grundvand eller overfladevand, men ikke hvorvidt de er forurenede. Det skal undersøges nu.

Læs mere