Gå til indhold

Akutberedskab:

Akutlægehelikopteren er fløjet til 17.500 patienter på fem år

Regionernes akutlægehelikoptere har fløjet knap 17.500 gange til kritisk syge og alvorligt tilskadekomne patienter, siden ordningen trådte i kraft den 1. oktober 2014. Det viser ny årsrapport for akutlægehelikopterne.

 

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har fra den første helikopter lettede den 1. oktober 2014 til 1. oktober 2019 fløjet 17.484 missioner. Godt halvdelen af de akut syge og tilskadekomne patienter er blevet fløjet til hospital, og heraf 90 procent direkte til specialiseret behandling på et af landets universitetshospitaler. Andre patienter er blevet tilset på skadestedet og er enten blevet kørt med ambulance til nærmeste hospital eller erklæret døde på stedet. Hvis ambulance og akutlægebil ankommer først og vurderer, at der ikke er brug for hjælp med helikopteren afmeldes den og er klar til en ny mission.

Mere lige adgang til specialiseret hjælp

Næstformand for Danske Regioner, Ulla Astman er glad for, at helikopterne er blevet en integreret del af regionernes samlede præhospitale indsats.
- Akutlægehelikopterne dækker jo hele landet, men flyver mest til nogle af de områder, hvor der er længst til specialiseret behandling. Samtidig har de en særlig opgave med at sikre hurtig hjælp til kritisk syge borgere på de danske øer. Det glæder mig, at vi har fået udviklet et så velfungerende tilbud, som i dén grad bidrager til mere lige adgang til akut specialbehandling for borgere på tværs af landet, siger Ulla Astman.

Fjerde helikopter i drift

Med finansloven for 2018 blev ordningens hidtil tre akutlægehelikoptere udvidet med en fjerde, der gik i drift den 2. januar 2019. Den flyver fra en base i Region Nordjylland, som pt. er placeret i Aalborg lufthavn. Den har været kaldt til 823 missioner i løbet af året, hvilket er lidt færre end de øvrige helikopteres omkring 1000 flyvninger. Sammenlignet med aktiviteten i 2018 har der i 2019 været en samlet aktivitetsstigning på cirka fem procent. Den gennemsnitlige aktivitet for de fire helikoptere ligger nu på 12 missioner om dagen.

Målrettet udvikling af helikopterhjælpen

I helikopterordningens første fem år er der blandt andet blevet arbejdet målrettet på den flyoperative udvikling, så man nu kan flyve under langt de fleste vejr- og lysforhold. Der er også arbejdet intensivt på at styrke kvaliteten af patientforløb og sætte forskning i gang. De gule lægehelikoptere er blevet en naturlig del af den akutte hjælp, som de fleste borgere kender til og sætter pris på. Den seneste patienttilfredshedsundersøgelse for 2018 viste f.eks., at der er en meget høj tilfredshed med indsatsen blandt patienterne.

Svend Hartling, som er formand for akutlægehelikopterordningens styregruppe, er stolt af helikopterne og glad for at de har vist sig at være et stærkt supplement til den øvrige præhospitale hjælp.
- Jeg vil gerne takke alle vores dygtige medarbejdere for deres utrættelige indsats med at forbedre helikopterordningen 360 grader rundt og i den grad levere et tilbud, som borgerne er glade for, siger Svend Hartling.

Se 'Årsrapport 2019'. Her finder du blandt andet aktivitetstal, skadesteder pr. kommune, status for forskning og en reportage fra den fjerde helikopterbase.

Læs mere:

Fakta om de fire akutlægehelikoptere:

  • Danmark har i alt fire akutlægehelikoptere, som drives af regionerne i fællesskab.
  • Fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 2019 er der fløjet 17.484 missioner. 8.551 af de akut syge og tilskadekomne patienter er blevet fløjet direkte til specialiseret behandling, og 3.552 patienter er blevet tilset af en helikopterlæge på skadestedet og kørt til nærmeste hospital eller erklæret døde på stedet. 5.381 gange er helikopteren afmeldt.
  • Mange af flyvningerne går til kritisk syge og tilskadekomne i landets yderområder, f.eks. til kommuner i det vestlige Jylland, øerne og de syd- og vestlige kommuner på Sjælland.
  • De fire helikoptere har baser i Skive, Ringsted, Billund og foreløbig Aalborg, indtil en base ved Saltum i Jammerbugt Kommune er klar.

 

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere