Gå til indhold

Aftale

Bedre hjælp til smerte- og gigtpatienter

Mange borgere lever med smerter fra akutte eller kroniske lidelser i bevægeapparatet, og med flere ældre de kommende år bliver behandlingsbehovet større. En ny aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) sikrer bedre hjælp til patienterne hos de praktiserende reumatologer.

Patienter med gigtsygdomme har ofte hyppig kontakt til reumatologer, og parterne har derfor indgået en aftale, som gør det nemmere at tilpasse behandlingsforløbet til den enkelte patients behov.

- Aftalen gør det muligt at tilrettelægge mere fleksible kontrolforløb for gigtpatienter, blandt andet fordi, der nu bliver større mulighed for at bruge e-mail-, telefon- eller videokonsultationer som en del af forløbet. På den måde skal patienterne kun møde fysisk op i klinikken i det omfang, der er et behov for det, siger formand for RLTN, Anders Kühnau. Han tilføjer, at det kan få stor værdi for borgere, der har lang afstand til reumatologen, eller på grund af fysiske udfordringer har vanskeligt ved at komme frem.

Samtidig betyder aftalen, at der kan behandles flere patienter inden for den aftalte økonomiske ramme, så patienterne hurtigere kan få tid til behandling.

Bedre vejledning til patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter vil også kunne få bedre hjælp og vejledning i forhold til at leve med smerter.
- Reumatologerne får med aftalen mulighed for på højt fagligt niveau at skabe et samlet indblik i patienternes ofte lange forløb ved at indhente undersøgelsesresultater fra andre sundhedsbehandlere og give patienten en samlet vejledning til at mestre et liv som kronisk smertepatient, siger FAPS’ forhandler og øre-, næse-, halslæge Ann-Louise Reventlow-Mourier.

Endelig sikrer aftalen lettere overgang fra behandling hos praktiserende reumatolog til praktiserende hudlæger og ortopædkirurger. Det sker, fordi aftalen giver reumatologerne mulighed for at henvise direkte til disse specialer, så patienterne ikke skal omkring deres praktiserende læge først. Derved smidiggøres og forkortes patientens forløb i praksissektoren.

Aftalen træder i kraft den 1. april 2020.

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Nina Kagenow-Andersen, konsulent
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)

M: 2341 4421
E: nka@regioner.dk

 

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation

M: 4020 2058
E: tee@regioner.dk