Gå til indhold

Innovation

Regionerne sætter gang i hjulene

Regionernes fornemste opgave er at give patienten den bedst mulige behandling og skabe sundhed for alle. Den opgave kan vi ikke løfte alene.

Leder af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, i Jyllands-Postens Life Science-tillæg d. 23. september 2020.

Vi har brug for en innovativ life science branche og et stærkt og dynamisk offentligt-privat samarbejde. Under corona har vi set, hvordan et tættere parløb mellem virksomheder og sundhedsvæsen med stor succes på rekordtid kan tackle yderst kritiske – og forhåbentligt – hundredårshændelser som en pandemi.

Corona ramte som en hammer

På et splitsekund skabte corona et kaotisk verdensmarked, globale forsyningskæder i opbrud og mangel på livsvigtige værnemidler, testudstyr og i nogle tilfælde kritisk medicinsk udstyr.

Corona ramte sundhedsvæsenet som en hammer. Men i stedet for at gå i koma over slaget, gik regionerne i højeste handlingsgear for at skaffe det, vi manglede på verdensmarkedet. Samtidigt omlagde mere end et dusin danske virksomheder produktionen i tæt samarbejde med os. Tak for velviljen, virksomheder. På grund af jer blev vi herhjemme i stand til at sikre en stabil forsyning af visirer, kitler, podeskåle, håndsprit og desinfektionsmidler i stor skala. Og et universitet trådte til, da respiratorkapaciteten kortvarigt så ud til at komme under pres.

Corona har givet økonomien en mavepuster. Danmarks seneste økonomital peger på et fald i BNP på godt syv procent i andet kvartal 2020, hvilket historisk er uden sidestykke. Derfor er det kærkomment, at regeringen i sensommeren nedsatte ”Genstartsteam for Life Science & Biotek” for at få hjulene i dansk økonomi og eksport til at rulle hurtigt igen.

Fremryk etablering af komiteer

Regionerne ønsker kortest mulig ventetid for virksomheder og forskere, når sundhedsforskningsprojekter skal godkendes videnskabsetisk før opstart. Det er nemlig afgørende for, at vi fortsat kan tilbyde patienterne adgang til den nyeste medicin. Vores opfordring til Genstartsteamet har derfor været, at staten speeder op og fremrykker etableringen af de nationale videnskabsetiske komiteer, som fra 2021 skal vurdere kommende lægemiddelforsøg. I dag er ventetiderne lange, hvilket hæmmer virksomhedernes adgang til at få testet nye løsninger. Det går i sidste ende ud over patienterne.

Op i gear på CE-mærkning

Vi har også ytret et stærkt ønske om, at Danmark også kommer op i gear, når det gælder vores kapacitet til CE-mærkning af medicinsk udstyr. Mærkningen er under pres lige nu og derfor må danske producenter af medicinsk udstyr i dag vente i månedsvis på at få CE-mærket nye produkter. Derfor er der brug for et stærkt bemyndiget organ, der gearer op for kapaciteten og fremover kan sikre sundhedsvæsenet og patienterne hurtigere adgang til de nye løsninger.

Corona har understreget vigtigheden af sundhedsforskningen. Slækker vi på den, kan det blive dyrt på den lange bane. Fra regionerne har en væsentlig opfordring til Genstartsteamet derfor været at opprioritere den uafhængige forskning tæt på patienterne på hospitalerne – til gavn for både patienter, kvalitet i sundhed samt det økosystem, som dansk life science er vokset ud af.

Styrk samarbejdet

På Christiansborg vil der blive lyttet nøje til Genstartsteamets bud på, hvordan bl.a. life science branchen kan trække dansk økonomi i gang igen. Et af hovedbudskaberne fra teamet bør være, at styrket offentligt-privat samarbejde mellem sundhedsvæsen og dansk life science har højeste prioritet. Det samme gælder flere investeringer i sundhedsforskning. Begge dele er essentielle komponenter i den motor, som kan trække dansk økonomi fri af corona og sikre patienterne den bedste behandling nu og i fremtiden.

På sygehusene står driftige klinikere og kompetente life science virksomheder bag nye sundhedsløsninger, der hver dag forbedrer patientbehandlingen. Lad os få flere løsninger udbredt og skaleret, siger vi. Og vi handler. Regionerne har etableret et Innovationsboard, hvor vi sammen med DI, Dansk Erhverv, Medicoindustrien vil sikre, at de bedste løsninger lokalt udbredes og skaleres nationalt.

Billigst er ikke altid bedst

Også på indkøb gør vi en forskel sammen. Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser ind for mere end 40 mia. kr – lige fra skalpeller til scanningsudstyr. Når det handler om de komplekse indkøb, er billigst ikke altid bedst. Regionerne har øget fokus på værdibaserede indkøb. Det sker via FOVIS (Forum for Værdibaserede indkøb på Sundhedsområdet), hvor regioner og virksomheder arbejder tæt sammen om at øge andelen af værdibaserede indkøb, for eksempel ved at vi betaler leverandøren af knæimplantater flere penge, hvis patienten hurtigere kommer på benene.

Vækst og fremgang for dansk life science handler også om at sikre nemmere adgang til sundhedsdata og mere brug af personlig medicin. Derfor er vi i gang med at etablere én indgang til sundhedsdata og et nationalt datalandkort, hvor forskende klinikere har en fælles indgang til mere end 150 databaser.

Vi vil skabe fart

Nu vil vi i regionerne bruge de seneste erfaringer til at skabe mere fart. Vi vil styrke det flotte samarbejde mellem stat, regioner, kommuner, forskningsinstitutioner og erhvervsliv, som under Corona var af afgørende betydning for et presset sundhedsvæsen. For sundhedsområdet rummer et gyldent match. Når vi samarbejder, kommer det patienter, samfund og virksomheder til gavn. P.S: Der er plads til flere i vores tætte samarbejde.

 

Relaterede nyheder

Læs mere

Nationale mål: Flere områder udvikler sig positivt

Flere områder af sundhedsvæsenet har udviklet sig positivt. Det viser årets statusrapport for de nationale mål for sundhedsvæsenet. Blandt andet er hjertedødeligheden faldende, kræftoverlevelsen stiger og flere overlever hjertestop på hospitalerne. COVID-19 epidemien har dog betydning for mange af målepunkterne, og årets statusrapport skal ses i det lys.

Læs mere

Kronik: Lad os styrke hjælpen til nyt liv

I takt med at ufrivillig barnløshed bliver mere udbredt, er det ikke længere nok at være dygtige til at redde liv – vi skal også blive endnu bedre til at hjælpe par og kvinder med at skabe nyt. Det skriver Stephanie Lose og Ulla Astman i en fælles kronik om Danske Regioners nye fertilitetsudspil.

Læs mere

Ingen førsteplads i patientbehandling uden den uafhængige forskning

Uden den frie kliniske forskning kommer vi ikke langt med at forbedre vores behandling til patienterne på vigtige sygdomsområder. Og vi får heller ikke opbygget et gunstigt forskningsmiljø, som er helt nødvendigt for at blive ved med at tiltrække de tunge investeringer i kommerciel forskning.

Læs mere

Algoritmer på arbejde: Nye projekter med kunstig intelligens flytter ind på hospitalerne

I det nye år starter 12 nye projekter med kunstig intelligens i regioner og kommuner. De skal blandt andet anvende kunstig intelligens til at sikre patienter en tryg hjemsendelse fra hospitalet gennem hjemmemonitorering og udbrede en algoritme til sortering af indkomne mails.

Læs mere