Gå til indhold

Sundhed

Nye tal: Tæt på målet om 1.000 flere sygeplejersker

En ny opgørelse viser, at antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker på sygehusene er steget med 927 fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2021. Det er tæt på regeringen og Danske Regioners mål om 1.000 flere sygeplejersker ved udgangen af 2021.

Regeringen og Danske Regioner indgik i januar 2020 en aftale om at øge antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse med 1.000 inden udgangen af 2021.

Nu viser en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, at antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker er vokset med 927 fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2021.

Det er en udvikling, der glæder næstformand for Danske Regioner, Ulla Astman:

- Vi er rigtig godt på vej mod at nå vores målsætning. Jeg er glad for at se, at vi gennem vores initiativer er lykkedes med at tiltrække flere dygtige sygeplejersker til hospitalerne og også fastholde dem, der allerede arbejder her, siger hun.

Aftalen mellem Danske Regioner og regeringen betød, at der blev udmøntet 300 millioner kroner i 2020 og yderligere 300 millioner kroner fra 2021 og frem. Midlerne blev afsat med finanslovsaftalen for 2020.

Danske Regioner har besluttet at gennemføre en række tiltag, der understøtter realiseringen af målet. Det omfatter bl.a. en ret til fuld tid for plejepersonalet på sygehusene fra 2020, at alle stillinger opslås på fuld tid, at der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, og at der skabes bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne.

Den målrettede prioritering af flere sygeplejersker er ét af flere tiltag, der de kommende år skal sikre mere sundhedspersonale fra alle faggrupper.

 

Fakta om opgørelse af antal sygeplejersker

Tilvæksten i antal sygeplejersker opgøres i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker i 4. kvartal 2019, og kan realiseres gennem flere ansatte sygeplejersker og gennem flere sygeplejersker, der går op i tid. Måltallet, der skal holdes op imod baseline, vil være opgørelsen for 4. kvartal 2021.

Opgørelsen foretages for de offentlige sygehuse under ét på baggrund af KRL-data, der løbende bliver opgjort og offentliggjort af Sundhedsdatastyrelsen. Sygeplejersker ansat ved interne vikarordninger medregnes. Eksterne vikarer og privat ansatte sygeplejersker samt sygeplejersker, der ikke arbejder på sygehusene, medregnes ikke.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Tusindvis af medarbejdere må bruge deres arbejdstid på indlæggelser, der kunne have været forebygget

Mere end 66.000 gange blev en borger over 64 år indlagt akut i 2022, selvom det ofte kunne have været forebygget. Det svarer til en omkostning for hospitalerne på omtrent 2,2 milliarder kroner og næsten 4.500 sygeplejerskers arbejde i et helt år, viser beregninger fra Danske Regioner.

Læs mere

Flere sundhedssocialrådgivere i psykiatrien løfter patienterne og bygger bro

Regionerne ansætter flere sundhedssocialrådgivere, der hjælper og støtter patienter under indlæggelsen og efter udskrivning. De skaber sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og frigør tid hos sundhedspersonale.

Læs mere

Syv ud af ti patienter er tilfredse i psykiatrien

Et pænt flertal af patienterne og de pårørende tilfredse med den hjælp, de får på hospitalerne. Tilfredsheden med psykiatrien er lidt lavere end blandt somatiske patienter. Men trods problemer med at skaffe kvalificeret personale og et stort pres på psykiatrien, er 73 procent af de voksne, 68 procent af børnene og de unge samt 76 af deres forældre tilfredse med den hjælp, de har fået.

Læs mere