Gå til indhold

Sundhed

Overordnede rammer for udmøntning af vinterpakken og fordeling mellem regionerne

Fordelingen mellem regionerne af pengene fra vinterpakken er på plads og regionerne har fastlagt de helt overordnede rammer for, hvordan pengene skal bruges.

Note: I første version af nyheden var tallene for Nordjylland og Region Syddanmark byttet rundt. Det er nu ændret til korrekt fordeling. 

Først i december blev 1 milliard med den såkaldte vinterpakke afsat til at afhjælpe det akutte pres i sundhedsvæsenet. Pengene skal fordeles mellem de fem regioner, og det sker ud fra bloktilskudsnøglen for hhv. 2021 og 2022.

De fem regioner har fastlagt de helt overordnede rammer for, hvordan pengene anvendes, så de kan bidrage til at styrke og understøtte aktiviteten på sygehusene og fastholdelse af sundhedsmedarbejdere. Det vil til sammen få sygehusvæsenet gennem en ekstraordinær svær vintersæson til gavn for både patienter og medarbejdere.

Der er også enighed om, at pengene ikke skal smøres tyndt ud, og i stedet skal bruges på en måde, så det kan mærkes de steder, hvor man er særligt presset.  Pengene vil blive anvendt bredt blandt faggrupper og på tværs af afdelinger og opgaver. Hvordan pengene konkret aftales lokalt, er en beslutning, der træffes i hver enkel region efter aftale med de relevante faglige organisationer. Pengene vil blive brugt forskelligt fra region til region og fra hospital til hospital.

Pengene vil blive anvendt bredt blandt faggrupper og på tværs af afdelinger og opgaver. Der træffes beslutning om udmøntning i den enkelte region efter aftale med de relevante faglige organisationer. Der kan dog være forskelle på, hvordan pengene konkret udmøntes fra region til region og fra hospital til hospital. Forskellene skyldes, at det kan være forskelligt, hvad der presser sygehusene mest i de enkelte regioner og hvilke medarbejdergrupper, der er mest under pres. Ligesom der kan være forskel på, hvilke områder der helt aktuelt er mest ramt af ekstraordinær aktivitet.

Regionerne har allerede eller vil snarest indlede forhandlinger med de faglige organisationer om, hvordan pengene bedst kan bruges. Pengene aftales som engangsvederlag i en periode hen over vinteren. 

Region Hovedstaden: 312,6 mio. kr.
Region Sjælland: 154,0 mio. kr.
Region Nordjylland: 103,4 mio. kr.
Region Midtjylland: 216,1 mio. kr.
Region Syddanmark: 214,0 mio. kr.

Læs mere

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt:

E: pressekontakt@regioner.dk

M: 51 51 18 18 (ikke sms)

Relaterede nyheder

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Læs mere

Danske Regioner hædrer den gode patientoplevelse med ny pris

Danske Regioner indstifter en ny pris, der stiller skarpt på den gode patientoplevelse. ”Prisen for Årets Patientoplevelse” hylder nyskabende initiativer, der forbedrer patientens møde med sundhedsvæsenet. Prisen uddeles på Regionernes Politiske Topmøde i marts 2023.

Læs mere