Gå til indhold

OK21

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet indgår OK21-forlig

Der er indgået overenskomstforlig på det regionale område for mere end 140.000 ansatte. Aftalen sikrer en ansvarlig økonomisk aftale med generelle lønstigninger på 5,02 procent. Ligesom den med en række målrettede indsatser understreger, at sundhedsvæsenet fortsat skal være et attraktivt sted at arbejde.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, der forhandler på vegne af medarbejderne i regionerne, er blevet enige om en treårig overenskomstaftale.

Aftalen indeholder generelle lønstigninger på 5,02 procent for de regionale medarbejdere. Derudover videreføres reguleringsordningen, så lønudviklingen følger med den på det private område.

Om overenskomstaftalen siger Anders Kühnau, der er chefforhandler for Regionernes Lønnings- og Takstnævn:
- Med penge til både generelle lønstigninger og en række indsatser rettet mod attraktive regionale arbejdspladser, mener jeg, at det er lykkedes os at lande en god aftale, der er til gavn for både medarbejdere og patienter.

En styrket indsats for arbejdsmiljø og trivsel

Aftalen sætter et markant fokus på en styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Fx ønsker parterne mere viden om, hvad der styrker et godt arbejdsmiljø og giver arbejdsglæde gennem en forskningsindsats. Der skal også fortsat være mulighed for, at man på arbejdspladsen kan få eksterne eksperters hjælp til konkrete arbejdsmiljøudfordringer, og også på at få udbredt viden. Ligesom der med aftalen skal oprettes en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Fokus på den enkelte seniormedarbejder 

Parterne er også enige om en helt ny rammeaftale for seniorerne. Målsætningen er at fastholde seniorer på det regionale arbejdsmarked, og at medarbejderne har et langt og godt arbejdsliv. Fremadrettet skal der være en mere individualiseret tilgang til den enkelte medarbejder, når det gælder dialogen om de muligheder, der er for medarbejderen på arbejdspladsen. Samtidig skal indsatsen samlet set løftes ved dialog på arbejdspladsen. Det skal bane vejen for, at flere seniorer skal kunne se sig selv fortsætte i arbejde i længere tid.

Det digitale arbejdsliv

Med aftalen er parterne også blevet enige om et nyt projekt om digitalisering. Det skal understøtte de regionale medarbejdere i at bruge de mange muligheder, som digitalisering og nye teknologier fører med sig. De forskellige perspektiver i den digitale og teknologiske udvikling på det regionale arbejdsmarked skal belyses med fokus på arbejdstilrettelæggelse, kompetencer og arbejdsmiljø. I den sidste ende skal det løfte kvaliteten og fagligheden i sundhedsvæsenet til gavn for patienter og borgere.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere