Gå til indhold

Miljø

Beskrivelse af brandøvelsespladser er klar

Danske Regioner er nu klar med branchebeskrivelsen af, hvordan man har anvendt PFAS-stoffer i forbindelse med brandøvelsespladser.

De seneste måneder har der været stort fokus på brugen af PFAS-stoffer omkring tidligere brandøvelsespladser.

Regionerne har gennemgået anvendelsen af stofferne og udkommer nu med en branchebeskrivelse, som viser, hvilke typer af produkter som kan have givet anledning til forurening, samt hvordan stofferne har været anvendt og opbevaret. Denne beskrivelse er grundlaget for, at man kan udpege mulige lokale forureningskilder og vurdere, hvor der kan være en særlig risiko for forurening.

”Med denne beskrivelse i hånden kan regionerne gå i gang med en mere systematisk kortlægning af lokaliteter, hvor der har været brandøvelsespladser – med fokus på de steder, hvor der vurderes at være den største risiko for menneskers sundhed, jord og grundvand. Det er meget vigtigt, at vi snarest muligt får det fulde overblik over, hvor der er brug for en indsats,” siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Samarbejde er afgørende

Branchebeskrivelsen er en generel beskrivelse af brandøvelsespladser og siger altså ikke noget om den lokale anvendelse af brandskum. Den udpeger heller ikke, hvor i landet der har været brandøvelsespladser. Det kræver en større indsamling af viden fra bl.a. kommuner, Forsvaret og Miljøstyrelsens Virksomhedstilsyn, som regionerne nu går i gang med.

Derudover er Danske Regioner i dialog med Miljøstyrelsen og KL om at koordinere indsatsen på området.

”De enkelte regioner undersøger i øjeblikket, hvilke lokaliteter de allerede har i deres respektive databaser. Men der kan være flere lokaliteter, som vi ikke kender til, og der skal altid en konkret vurdering af den enkelte brandøvelsesplads til, før der kan tages stilling til risikoen for forurening af jord og grundvand. Det er afgørende, at vi samarbejder om denne vigtige opgave,” siger Heino Knudsen.

Regionerne har ansvaret for kortlægningen af punktkildeforureninger samt indsats overfor tidligere tiders forureninger, hvor man ikke kan stille forureneren til ansvar, mens kommunerne har ansvaret for tilsyn med virksomheder i drift og udsteder påbud til forureneren, hvis der er mistanke om eller påvises nyere forurening. For visse typer af virksomheder er det dog Miljøstyrelsen, der fører tilsyn. Forsvaret kortlægger selv forurening på egne arealer.

Læs mere:

 

Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne: Sådan ved du, om der er risiko for PFAS-forurening på din grund

Ud af de ca. 15.000 grunde, som regionerne har i kikkerten for mulig PFAS-forurening, har 12.000 grundejere allerede viden om, at grunden er eller kan være forurenet. De resterende er ved at blive vurderet. Så snart regionen har konkret viden om grunden, får grundejeren besked.

Læs mere

Debatindlæg: Regionerne: Rent drikkevand kræver fokus på alle forureningskilder

Det danske drikkevand er unikt og noget af det bedste i verden. I regionerne er vi enige med regeringen, når den i sit grundlag for det kommende regeringssamarbejde erklærer, at vi skal værne om det danske drikkevand, som vi trygt kan drikke direkte fra vandhanen uden afsmagen af klor.

Læs mere

Debatindlæg: Nytårsønske fra regionerne: Den grønne omstilling skal tænkes endnu større

Et nyt år er også en ny begyndelse. Danmark har fået en ny regering, som efter en lang valgkamp og regeringsdannelse har sat kursen for sit virke med et omfattende program – også når det gælder den grønne omstilling.

Læs mere

Danske Regioner: Bøvlet særregel spænder ben for solceller på hospitalstagene

Det offentlige skal gå forrest og møde energikrisen med et hav af solceller på toppen af sygehuse og administrationsbygninger. Men det sker ikke under de nuværende regler. Derfor skal barriererne ryddes af vejen, mener Mads Duedahl (V), formand for Klima- og miljøudvalget i Danske Regioner.

Læs mere