Gå til indhold

Jordforurening

Regioner: Drikkevand og sundhed skal prioriteres nu

Listen over mulige forureninger, som kan skade danskernes drikkevand og sundhed, vokser hvert år, og flere steder haster det med at rense op. Regionerne ønsker derfor 100 mio. kr. mere om året til at løse opgaven.

Pesticider, klorerede opløsningsmidler og PFAS-stoffer.

Listen over mulige forureninger, som kan påvirke borgernes drikkevand og sundhed, vokser hele tiden, i takt med at de fem regioner får undersøgt forskellige lokaliteter så som gamle maskinstationer, gartnerier og industrigrunde.

En nyere opgørelse viser, at der er konstateret pesticider i hele 45 pct. af vandværkernes drikkevandsboringer. Tiden er derfor kommet til at investere mere i den store opgave, som det er at rense op efter forureningerne.

Det mener Danske Regioner, som derfor beder om 100 mio. kr. ekstra om året til opgaven ved de igangværende økonomiforhandlinger med regeringen.

- Vi har de seneste år set, at presset mod vores grundvand stiger som følge af de mange nye forureninger, der kommer til vores kendskab. I langt de fleste tilfælde er regionerne ansvarlige for at rense op, og den opgave skal der kort og godt være penge nok til. Vi mener, at rent drikkevand har allerhøjeste prioritet, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Stofferne siver mod vandværker

Forureningerne stammer fra tidligere tiders udledninger, og regionerne kortlægger og undersøger hvert år mange forskellige brancher, hvor der er mistanke om forurening. Senest er der kommet fokus på stoffet PFOS, som tidligere er brugt på brandøvelsespladser, og som kan have store sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker. Her er regionerne i gang med en branchekortlægning.

Med udgangen af 2020 havde regionerne kendskab til 38.445 grunde overalt i landet, som er eller kan være forurenede. Og mange steder haster det med at rense op. Forureningerne er nemlig ofte mobile og bliver ikke liggende i jorden. For hvert år der går, siver stofferne ned gennem jordlagene og hen imod vandværkernes boringer.

- Opgaven med at sikre rent drikkevand er en opgave, som både vokser og haster. Regionerne prioriterer hver dag benhårdt for at sikre mest drikkevand for pengene, men der kommer løbende nye forureninger til. Derfor har vi i den grad brug for flere midler til at løfte opgaven, siger Stephanie Lose.

Fakta

  • Regionerne har med udgangen af 2020 kendskab til 38.445 grunde, som er eller kan være forurenede.
  • Der skal gennemføres en indsats på knap halvdelen af disse forureninger, fordi de udgør en risiko.
  • Regionerne har i 2020 brugt 441 mio. kr. på indsatsen over for jordforurening. Heraf cirka to tredjedele på at beskytte grundvandet.
  • Folketinget bevilgede sidste år 630 mio. kr. til oprensning af generationsforureningerne, nogle af Danmarks største og mest komplekse forureninger. De mange tusind mindre forureninger, som kan true grundvandet og menneskers sundhed, er ikke omfattet af denne indsats, men skal løftes som en del af regionernes øvrige indsats på jordforureningsområdet. Det er den indsats, som regionerne nu ønsker at styrke.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bente Villumsen, Chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
M:2399 2372
E:bvi@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere