Gå til indhold

Forhandling

Ny overenskomstaftale på plads: Praktiserende speciallæger skal tættere på patienterne

RLTN og FAPS har forhandlet en ny overenskomstaftale for de praktiserende speciallæger på plads. Aftalen gælder for perioden 2022-26 og sikrer blandt andet et betydeligt økonomisk løft, bedre speciallægedækning i yderområder, øget tilgængelighed for patienterne og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Det bliver lettere for danskerne at komme til øjenlæge, psykiater, hudlæge eller en anden praktiserende speciallæge. Det er et af resultaterne af den nye overenskomstaftale, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Speciallæger (FAPS) netop har indgået.

Aftalen gælder for 2022-2026 og sikrer et økonomisk løft til de praktiserende speciallæger på cirka 120 millioner kroner, som blandt andet skal gå til at behandle flere patienter for øjensygdomme og sikre bedre lokal dækning.

Aftalen sikrer en øget tilgængelighed for patienterne i de dele af Danmark, hvor der i dag er langt til en speciallæge. Blandt andet vil flere speciallæger en eller flere dage om ugen kunne arbejde fra andre lokaler end deres faste klinik og på den måde sikre et nært tilbud til danskerne i de områder, hvor der ikke er nok patienter til at have en fast klinik hele ugen. En mulighed er eksempelvis, at læger fra forskellige specialer på skift i løbet af ugen rykker ind i det lokale sundhedshus.

Derudover gør aftalen det lettere for patienterne at komme i kontakt med en speciallæge. For eksempel skal alle specialer fremover minimum en dag om ugen tilbyde patienterne tider uden for dagarbejdstid, og de skal også oprette en funktion på deres telefonsystem, så patienterne kommer ind i en kø, hvis linjen er optaget.

Formand for RLTN, Anders Kühnau, er meget tilfreds med forhandlingsresultatet:

- De praktiserende speciallæger har en vigtig rolle i sundhedsvæsenet og gør hver dag en stor forskel for rigtig mange patienter. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi efter et godt og konstruktivt forhandlingsforløb med FAPS nu kan sikre, at de praktiserende speciallæger i endnu højere grad kommer til at levere et godt og lokalt tilbud i hele Danmark.

Aftalen baner desuden vej for en vigtig styrkelse af det nære sundhedsvæsen og bidrager til, at flere borgere kan behandles hos deres egen læge, siger formand for FAPS, Ann-Louise Reventlow-Mourier, som ligeledes glæder sig over aftalen:

- Med aftalen realiserer vi en række af de visioner, som vi har formuleret sammen med Danske Regioner. En af de vigtigste er, at vi skal arbejde meget tættere sammen med almen praksis og på den måde sikre, at egen læge kan færdigbehandle flere patienter end i dag. Det kan både aflaste sygehusene og gøre adgangen til behandling langt mere nem og enkel for borgerne. Jeg er sikker på, at det er et tiltag, som kan bidrage til at mindske ulighed i sundhed.

Den nye overenskomstaftale kommer i forlængelse af den fælles vision for fremtidens speciallæger, ”En fælles retning”, som Danske Regioner og FAPS præsenterede i starten af 2021. Visionens 21 forslag omhandlede blandt andet, hvordan patienterne skulle have kortere vej til en speciallæge.

I 2020 blev 1,86 millioner danskere behandlet af en praktiserende speciallæge. I Danmark er der cirka 1.000 praktiserende speciallæger fordelt på 15 specialer.

Læs mere

Du kan finde hele overenskomstaftalen her:

illustration med teksten "Ny overenskomst med FAPS: Nu bliver det lettere at komme til praktiserende speciallæge"
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lars Jarl, seniorkonsulent
Center for økonomi, sammenhæng og aftaler
M: 2619 2409
E: lja@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Heino Knudsen,
Fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 51 14 54 96
E heikn@regionsjaelland.dk
Billede af Heino Knudsen.
Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere