Gå til indhold

Miljø

Indsatsen mod pesticidforureninger skal tredobles

I hovedstadsområdet er flere drikkevandsboringer i fare for at lukke, og der er konstateret pesticider i cirka halvdelen af boringerne på landsplan. Antallet af forureninger stiger hele tiden, og det kalder på en ekstra indsats og penge på finansloven, hvis vi skal bevare tilliden til det danske drikkevand fremover.

Af Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer. Bragt i Altinget Miljø den 1. september 2021.

I Dragør Kommune er den lokale indvinding af grundvand så presset af forureninger, at HOFOR overvejer at nedlægge to lokale vandværker. Årsagen er særligt fund af stoffet DMS, der stammer fra pesticider, som tidligere er blevet brugt til at bekæmpe svamp i frugt- og bæravl samt til maling og træbeskyttelse.

I Frederikssund, Gentofte og Gladsaxe har man været nødsaget til at tage drikkevandsboringer ud af drift, fordi man har fundet et for højt niveau af pesticider. Det oplyser Novafos, det andet stor forsyningsselskab i hovedstadsområdet, hvor drikkevandet nu er historisk truet.

Eksemplerne er skræmmende beviser på, at vi ikke længere kan tage det rene danske grundvand og drikkevand for givet. Nye ukendte forureninger dukker hele tiden op, og vi får hele tiden mere viden om stofferne. Forureningerne, som oftest er sket mellem 1960 og 2000, er mobile og flytter sig med tiden nærmere vandværksboringerne. Derfor haster det med at finde og håndtere dem.

Kamp mod tiden

Samlet set har regionerne kendskab til ca. 17.000 jordforureninger, der kan udgøre en risiko for det danske grundvand, og der er konstateret pesticider i ca. halvdelen af vandværkernes drikkevandsboringer.

Regionerne brugte i 2020 45 mio. på pesticidforureninger, og faktisk er to tredjedele af regionernes indsats på jordforureningsområdet rettet mod at sikre grundvandet. Men det er langt fra nok til at løfte opgaven.

Derfor mener vi i Danske Regioner, at der skal sættes 100 mio. kr. ekstra af på årets finanslov til rent drikkevand. Det vil betyde, at regionerne kan tredoble indsatsen over for pesticidforureninger.

Helt konkret kan regionerne for dette beløb undersøge yderligere 1.000 lokaliteter om året. Efter undersøgelser kan det blive til 12 ekstra oprensninger om året. Man kan også sige, at halvdelen af pengene kan bruges til de enormt vigtige indledende undersøgelser, som kan frasortere størstedelen af ejendommene – mens den anden halvdel kan bruges på at rense op, hvor det er helt nødvendigt.

Vi skal bevare tilliden til drikkevandet

Afsættes der penge nu, vil vi med andre ord få mulighed for at komme ”på forkant” med bølgen af pesticider, som rammer de danske drikkevandsboringer. Og vi vil dermed kunne sikre, at tilliden til det gode danske drikkevand bevares.

Derfor må og skal rent drikkevand have allerhøjeste prioritet for os alle sammen nu. Vi håber, at finansministeren og resten af Folketinget lytter, når vi nu klart og tydeligt siger: Grundvand og drikkevand skal prioriteres i dette års finanslov.

Illustration med teksten "100 mio. kroner mere om året til at sikre rent drikkevand"
Relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere

Norden skal gøre Europas emballage grønnere

Miljøhensyn og konkurrence går hånd i hånd i de nordiske indkøbskriterier på hospitalsområdet udviklet af de fem danske regioner. Kriterierne kan effektivt begrænse emballagemængderne fra Europas hospitaler – ikke mindst plastik, skriver Anders Kühnau og Bertel Haarder i AvisenDanmark.

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere