Gå til indhold

Sundhed

Danske Regioner lancerer plan for at bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet

Planen indeholder 12 indsatser, som skal sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne.

Hvis sundhedsvæsenet skal ud af den akutte mangel på arbejdskraft, kræver det en hel vifte af initiativer. Derfor fremlægger Danske Regioner nu en samlet plan med 12 indsatser, som både omfatter indsatser, der allerede arbejdes med i regionerne, og nye initiativer, der kan forstærke indsatsen.

- Der er brug for at sætte alle sejl til for at forkorte ventelisterne. Lige nu og her er den centrale udfordring, at vi mangler arbejdskraft, og det går i sidste ende ud over de patienter, som venter på behandlinger, der er vigtige for deres livskvalitet. Det skal vi ikke acceptere. Vores plan afspejler mange af de ting, som regionerne er i fuld gang med allerede, men også de områder, hvor vi har brug for at forstærke indsatsen, siger Danske Regioners formand, Anders Kühnau.

Mod til at tænke nyt

Anders Kühnau understreger, at der allerede i dag i regionerne bliver fundet lokale løsninger, som sikrer mere personale. Den indsats fortjener ros, og den er med til at sikre, at ingen patienter skal være bange for, at de ikke kan få akut hjælp og behandling for alle livstruende sygdomme.

Den store udfordring er nu at nedbringe ventetider til planlagte og ikke-akutte operationer.

- Der findes ikke én løsning på alle problemer. I regionerne benytter vi alle de redskaber, vi har i vores værktøjskasse, men vi er nødt til at turde tænke anderledes. Vi skal have endnu flere værktøjer i spil, og vi skal sætte endnu mere tryk på de gode tiltag, som vi kan se har en positiv effekt ude i regionerne, siger Anders Kühnau.

Vi skal samtidig tænke langsigtet

Danske Regioner præsenterer i planen en række indsatser, som skal virke her og nu. Det gælder fx bedre koordinering af kapaciteten mellem offentlige og private hospitaler, større inddragelse af medarbejdere i vagtplanlægningen og nedsættelsen af et ”Rejsehold”, som skal sætte turbo på udbredelsen af de bedste lokale løsninger til resten af landet.

- Vi arbejder målrettet med en bred vifte af løsninger, som vi enten selv kan gennemføre, eller som vi kan bringe ind i dialogen med staten, kommunerne og organisationerne. Der er fx brug for, at vi sammen finder ud af, hvordan vi kan udnytte den samlede offentlige og private kapacitet bedre. Det dur ikke, at vi har læger i det offentlige, som ikke kan operere hårdt trængende patienter, fordi sygeplejerskerne har travlt i det private.

Det er imidlertid afgørende, at planen ikke blot tager højde for de nuværende udfordringer med ventelister, understreger Anders Kühnau. Sundhedsvæsenet vil også i fremtiden være under pres, først og fremmest pga. den demografiske udvikling, hvor der i fremtiden vil være flere ældre borgere, som har behov for støtte.

Arbejdet med fremtidssikring fortsætter

Danske Regioner ønsker hjælp fra regeringen og private fonde til at etablere en teknologifond, som kan være med til at udvikle helt nye løsninger, der frigør tid hos medarbejderne til bedre behandling af det voksende antal patienter fremover. Lønmæssigt skal de offentlige arbejdsgivere på tværs af sektorer prioritere løn til velfærdsområderne, ligesom der skal være forståelse i organisationerne for behovet for at differentiere lønudviklingen, så områder med rekrutteringsproblemer og medarbejdere med mange vagter uden for dagtimerne prioriteres.

- Planen løser ikke alle sundhedsvæsenets problemer, men med handleplanen vil vi bringe sundhedsvæsenet tilbage til tiden før Corona-krisen. Derfra fortsætter vi arbejdet med at fremtidssikre sundhedsvæsenet, siger Anders Kühnau.

 

Læs mere 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jesper Jakobsen, presserådgiver
Kommunikation
M: 2022 8278
E: jespj@regioner.dk

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere