Gå til indhold

Teknologi

Ny rapport gør status over erfaringerne med kunstig intelligens i kommuner og regioner

Digitaliseringsstyrelsen har sammen med KL og Danske Regioner udarbejdet en statusrapport, der samler konkrete eksempler på, hvordan ny teknologi kan løfte opgaveløsningen i den offentlige sektor.

Statusrapporten samler op på erfaringerne fra de 28 signaturprojekter, der blev sat i gang i 2020 og 2021. Flere af projekterne demonstrerer de potentialer, der er ved at anvende ny teknologi.
For eksempel når det handler om at understøtte sundhedspersonale i diagnosticeringen af sygdomme. Eller når det handler om at bidrage til at optimere energiforbruget i bygninger eller effektivisere administrative sagsgange.

Rapporten viser samtidig en række eksempler på, hvordan projekterne har håndteret konkrete udfordringer, bl.a. med GDPR og datakvalitet, som kan tjene til inspiration for andre.
Erfaringerne fra signaturprojekterne vil nu indgå i det videre arbejde med at øge anvendelsen af ny teknologi i den offentlige sektor på en ansvarlig og sikker måde, bl.a. gennem udbredelsen af de gode eksempler og løsninger på tværs af kommuner, regioner og staten.

Digitaliseringsministeriet: Kunstig intelligens kan frigøre hænder og bidrage til den grønne omstilling

- Digitalisering og nye teknologier som kunstig intelligens kan hjælpe os med at tackle nogle af de store samfundsudfordringer, for eksempel frigøre hænder til borgernær velfærd eller bidrage til grøn omstilling gennem bedre brug af ressourcer. Men det skal ske på en ansvarlig måde, hvor vi ikke går på kompromis med borgernes tillid og retssikkerhed. Signaturprojekterne hjælper os netop til at blive klogere på, hvordan vi bedst kan anvende kunstig intelligens til gavn for os alle, siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Danske Regioner: Kunstig intelligens kan give kvantespring for patienterne og lette arbejdsgange

- En transformation via ny teknologi er afgørende for at sikre danskerne en god behandling – også i fremtiden. De regionale signaturprojekter med kunstig intelligens letter arbejdsgange for medarbejderne og giver kvantespring for patienterne. Fra at blive bedre og hurtigere til at opdage kritiske tilstande, hvis du bliver indlagt akut, til at du som hjemsendt fra hospitalet kan føle dig tryg, fordi den kunstige intelligens opdager sygdomsforværring, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

KL: Kunstig intelligens har potentialet til at hjælpe med til at løfte velfærd og offentlig service

- Kunstig intelligens har potentialet til at hjælpe med at løfte velfærden og den offentlige service, og vi har med signaturprojekterne gjort os vigtige erfaringer med teknologien i kommunerne. Projekterne har blandt andet vist, at teknologien er effektiv til at automatisere administrative arbejdsgange og kan hjælpe til at håndtere klimaudfordringerne. Samtidig har signaturprojekterne synliggjort en række etiske spørgsmål, herunder hensynet til borgernes retssikkerhed. Det er også blevet tydeligt, at der skal tages hånd om en række juridiske uklarheder, hvis vi skal realisere potentialet i de nye teknologiske muligheder, siger Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Lovende resultater

Rapporten har særligt fokus på de syv projekter, der blev afsluttet frem mod 1. april 2022. To af de afsluttede signaturprojekter har vist så lovende resultater, at de enten er sat i drift eller er ved at blive det. I Norddjurs Kommune har de implementeret en digital løsning, som automatisk sorterer mails. Det reducerer tiden, der bruges på fordelingen af mails med 66 procent i forhold til tidligere. I Aalborg Kommune er man ved at sætte en algoritme i drift, som kan identificere de borgere, der vil have gavn af at gennemføre et træningsforløb. En analyse har vist, at hvis borgere træner en time med en kommunal ansat, kan det frigive op til 10 hjemmehjælpstimer. Gennem genoptræning kan borgerne f.eks. selv gå på toilettet eller vende sig i sengen om natten, i stedet for at få en hjemmehjælper ud. Det sparer både tid og gør borgerne mere selvhjulpne.  

Hent rapporten:

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner følger løbende med i signaturprojekternes arbejde som fortsætter i de kommende år.

 

Fakta

Signaturprojekter

For at blive klogere på muligheder og udfordringer ved anvendelsen af kunstig intelligens i den offentlige sektor, igangsatte Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner fra 2020-2022 40 signaturprojekter, der afprøver konkrete løsninger i kommuner og regioner. Signaturprojekterne er spredt over hele Danmark og er ligeligt fordelt på kommuner og regioner.


Kommunernes 20 signaturprojekter spænder bredt over forskellige fagområder. De afprøver kunstig intelligens inden for administration, beskæftigelse, klima, social- og omsorgsområdet samt sundhedsområdet.Alle 20 regionale projekter er på sundhedsområdet. 9 af dem udvikler kunstig intelligens, der skal anvendes til behandling af hele kroppen eller til at forbedre den samlede patientoplevelse uanset sygdom. De resterende 11 projekter vedrører behandling af forskellige konkrete dele af kroppen, f.eks. hjerte, øjne eller knæ.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Marianne Nielsen, konsulent
Center for Sundhedsinnovation
M: 2855 6870
E: mni@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere