Gå til indhold

Miljø og ressourcer

Regionerne: Sådan ved du, om der er risiko for PFAS-forurening på din grund

Ud af de ca. 15.000 grunde, som regionerne har i kikkerten for mulig PFAS-forurening, har 12.000 grundejere allerede viden om, at grunden er eller kan være forurenet. De resterende er ved at blive vurderet. Så snart regionen har konkret viden om grunden, får grundejeren besked.

Regionerne har i øjeblikket ca. 15.000 grunde over hele landet i kikkerten, fordi de muligvis kan være forurenet med det giftige stof PFAS. Stofferne er brugt i en lang række industrier og findes også på grunde, hvor der tidligere har været lossepladser og fyldpladser. Det er regionernes opgave at finde, undersøge og oprense mulige forureninger, som kan skade grundvandet eller påvirke boliger.

Regionerne ønsker at understrege over for grundejere, som måtte være bekymrede for, om der er mulig forurening på deres grund, at de enten allerede har fået besked, eller de får besked, så snart regionen har konkret viden om forurening.

- Åbenhed over for borgerne om fund af PFAS er vigtig for os i regionerne. Alle, som ejer en grund, der er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet, er allerede orienteret om det. Der er i dag ca. 12.000 grundejere, der allerede ved, at de ejer en forurenet grund eller muligt forurenet grund. De ved også, hvad årsagen til kortlægning er. En del af disse grunde er ikke undersøgt for PFAS endnu. Vi har en liste med 16 brancher, hvor virksomheder kan have anvendt PFAS i deres produktion. Hvis det ikke er en af de brancher, der har været på ens grund, er der ikke grund til bekymring, siger formand for Danske Regioners udvalg for miljø og klima, Mads Duedahl (V).

Den sidste gruppe af grunde er også på observationslisten over grunde med mulig forurening, men her mangler regionerne konkret viden, før grundejerne informeres.

- Hvad angår denne sidste gruppe af grunde, så er regionen i gang med at vurdere, om grunden skal undersøges nærmere. Det handler bl.a. om at undersøge i arkiverne, om der tidligere har ligget en virksomhed, der kan have forurenet. I disse sager informerer vi grundejeren, når vi har konkret viden. Hvis man som grundejer er bekymret for, om ens grund er forurenet, kan man tjekke i kommunens bygge- og miljøsag, hvad der tidligere har været på grunden, siger Mads Duedahl.

FAKTA:

Virksomheder, der kan være årsag til forurening med PFAS på en grund, er: 

 • • Losse- og fyldpladser
  • Forkromningsindustri
  • Brandøvelsespladser
  • Brancher relateret til brand
  • Træ- og møbelindustri
  • Kemisk industri
  • Jern- og metalvareindustri
  • Tæppeindustri
  • Malingsindustri
  • Gummi- og plastindustri
  • Tekstil- og læderindustri
  • Pap- og papirindustri
  • Renserier
  • Elektronikvirksomheder
  • Trykkerier
  • Betonvarefabrikker

 

Tjek din grund hos regionerne

 

Tjek på Arealinformation

Du kan også undersøge, om grunden er kortlagt som forurenet, på Arealinformation, som du finder her: Danmarks Arealinformation (miljoeportal.dk)

Zoom ind på kortet til det område, du gerne vil kigge på, og klik så på "Jeg vil gerne...." og vælg den øverste mulighed, "Tilføj/fjern kort information". Her kan du vælge forskellige temaer, blandt andet jordforurening.

 

 • Du kan læse mere om jordforurening på: Regionernes arbejde med jordforurening (jordforureninger.dk)

• Grundejere, der vil vide, om der har været mulige forurenende virksomheder på deres grund, kan tjekke i deres kommunes bygge- og miljøsag for grunden. Bygge- og miljøsagen kan almindeligvis findes via kommunens hjemmeside.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

PRESSEKONTAKT
Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Regioner vil være med til at løse PFAS-gåden

Regionerne har sat gang i flere forsknings- og udviklingsinitiativer på sundheds- og miljøområdet, der skal give ny viden i forhold til PFAS-forurening. Det gælder f.eks. forskning i stoffernes udbredelse, nye og mere effektive metoder til oprensning og sundhedspåvirkning ved eksponering af PFAS.

Læs mere

Debatindlæg: Regionerne: Rent drikkevand kræver fokus på alle forureningskilder

Det danske drikkevand er unikt og noget af det bedste i verden. I regionerne er vi enige med regeringen, når den i sit grundlag for det kommende regeringssamarbejde erklærer, at vi skal værne om det danske drikkevand, som vi trygt kan drikke direkte fra vandhanen uden afsmagen af klor.

Læs mere

Debatindlæg: Nytårsønske fra regionerne: Den grønne omstilling skal tænkes endnu større

Et nyt år er også en ny begyndelse. Danmark har fået en ny regering, som efter en lang valgkamp og regeringsdannelse har sat kursen for sit virke med et omfattende program – også når det gælder den grønne omstilling.

Læs mere

Danske Regioner: Bøvlet særregel spænder ben for solceller på hospitalstagene

Det offentlige skal gå forrest og møde energikrisen med et hav af solceller på toppen af sygehuse og administrationsbygninger. Men det sker ikke under de nuværende regler. Derfor skal barriererne ryddes af vejen, mener Mads Duedahl (V), formand for Klima- og miljøudvalget i Danske Regioner.

Læs mere