Gå til indhold

Psykiatri

Syv ud af ti patienter er tilfredse i psykiatrien

Et pænt flertal af patienterne og de pårørende tilfredse med den hjælp, de får på hospitalerne. Tilfredsheden med psykiatrien er lidt lavere end blandt somatiske patienter. Men trods problemer med at skaffe kvalificeret personale og et stort pres på psykiatrien, er 73 procent af de voksne, 68 procent af børnene og de unge samt 76 af deres forældre tilfredse med den hjælp, de har fået.

Det viser den seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2022, som forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland har foretaget på psykiatri-området. I undersøgelsen indgår næsten 6.000 patienter og pårørende, der har svaret på en stribe spørgsmål om, hvordan deres møde med psykiatrien har været.

-Vores personale i psykiatrien kan grundlæggende være stolte af resultatet af undersøgelsen. De skal have ros. Men det er også tydeligt, at presset på psykiatrien skinner igennem på tilfredsheden, og der er flere steder, hvor vi gerne skal forbedre os de kommende år, siger formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, Jacob Klærke. 

Medarbejderne er venlige og interesserede

Patienterne og de pårørende er især tilfredse med, at de ansatte i psykiatrien er venlige og spørger ind til patienternes tilstand. Omvendt kniber det f.eks. med patienternes opfattelse af, at én bestemt læge tager ansvar for deres forløb.  

Målet med  de årlige undersøgelser af patienternes oplevelser med sundhedsvæsenet er at få en pejling  på, hvor behandlingen og dialogen med patienter og pårørende er vellykket, og hvor indsatsen kan forbedres.

-Jeg ser muligheder for forbedringer. F.eks. så patienter og pårørende kommer til at opleve en større sammenhæng i deres forløb. Det kan f.eks. ske ved, at en fast læge eller en anden medarbejder i højere grad følger patienterne på tværs af sektorer, hvor der er behov for at styrke samarbejdet og sammenhængen med f.eks. PPR og Socialpsykiatrien. Derudover kan vi se, at det er vigtigt, at vi bliver bedre til at inddrage patienterne mere i deres forløb og klæde både dem og deres pårørende på, når det drejer sig om, hvad de selv kan gøre. 

Hospitalsafdelinger får viden om, hvor indsatsen kan forbedres

Målingerne foretages overalt i sundhedsvæsenet, og de lokale resultater af evalueringerne sendes så retur til hver enkelt hospitalsafdeling og -afsnit. På den måde får de hver især mulighed for at handle på de områder, hvor der er mindst tilfredshed blandt patienterne.

- Der kan nemlig være store lokale forskelle fra sted til sted, siger Jacob Klærke fra Danske Regioner.

- Evalueringerne betyder, at de ansatte ved helt præcist, hvor skoen trykker, så de f.eks. kan gøre noget ekstra ud af at tale med patienterne ved udskrivelsen eller at inddrage de pårørende, siger han. Jacob Klærke har samtidig en forventning om, at dén 10-års-plan, som blev vedtaget på Christiansborg sidste år, kan være med til at rette op på de forhold, der har brug for et løft.

10-års-planen vil bl.a. give et løft rent økonomisk og kan give større sammenhæng i patientforløbene i forbindelse med udskrivelse til socialpsykiatrien.

 Desuden er det aftalt med Folketinget, at regionerne fremover kan hjælpe psykiatriske patienter, der også har stort behov for misbrugsbehandling. På den måde kan hjælpen blive mere sammenhængende, i stedet for -som i dag- at være opdelt mellem regioner og kommuner.

Forældre til børn i behandling er mest tilfredse

Den største tilfredshed findes blandt forældre til de børn og unge, der er i behandling i psykiatrien. Her er 76 procent i høj eller meget høj grad tilfredse. Herefter kommer den store gruppe af voksne patienter i psykiatrien, hvor 73 procent er tilfredse, mens 68 procent af børnene og de unge er tilfredse og 52 procent i den lille gruppe af indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri.

De ni gennemgående spørgsmål i undersøgelsen på børneområdet, viser samme eller lidt mindre tilfredshed end året før, mens det ikke er muligt at sammenligne de voksne patienters besvarelser med tidligere år, fordi undersøgelsesmetoden for de voksne er ændret i år.

Læs mere

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

PRESSEKONTAKT

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller

pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Danske Regioner: Massivt pres på børne- og ungdomspsykiatrien udfordrer ventetider på udredning og dermed også udredningsretten

Regionerne har længe gjort opmærksom på, at presset på børne- og ungdomspsykiatrien er massivt, især efter corona. Dette pres påvirker ventetiderne til udredning og er med til at udfordre udredningsretten.

Læs mere