Gå til indhold

360 grader rundt om multisygdom

Danske Regioner giver i denne publikation bud på de skridt, der bør tages i en forbedret indsats for at forebygge og behandle multisygdom. Det er bud, der bevæger sig 360 grader rundt om udfordringen med multisygdom.

Multisygdom er en af de største udfordringer for sundhedsvæsenet - organisatorisk, behandlingsmæssigt og økonomisk. Og for det enkelte menneske kan dét at leve med flere kroniske sygdomme betyde, at sygdommene hæmmer muligheden for at leve det liv, man ønsker. 

Med denne publikation indbyder Danske Regioner til dialog om de nødvendige skridt hen mod en forbedret indsats for forebyggelse og behandling af multisygdom.

Hent publikation