Gå til indhold

Analyser af det medicinske område

Som aftalt i økonomiaftalen for 2019 og som led i aftalen om teknologibidraget er der udarbejdet analyser af kapaciteten på de medicinske afdelinger og karakteristik af de medicinske patienter.

  • Analyserne viser, at de medicinske afdelinger oplever et stort pres, bl.a. fordi antallet af patienter de seneste år er steget. Helt konkret er der fra 2014 til 2017 kommet cirka 130.000 flere patienter på de medicinske afdelinger. Det svarer til en stigning på 13 procent på tre år.
  • Analyserne peger på, at regionerne allerede har arbejdet aktivt med at forbedre kapacitetsudnyttelsen. Det understøttes bl.a. at liggetiden på de medicinske afdelinger nu er 4,1 dage hvilket er en af de korteste i Europa og kortere end Sverige og Storbritannien, som vi normalt sammenligner os med.
  • Regionerne får med initiativkataloget et godt redskab til at sikre videndeling på tværs af regionerne ift. interne arbejdsgange og tværsektorielt samarbejde med henblik på at sikre gode patientforløb og god kapacitetsanvendelse på de medicinske afdelinger.

Analyserne består af:

  • Analyse af kapacitetsanvendelsen på de medicinske afdelinger i Danmark. Analysen beskriver udfordringerne med kapacitetsudnyttelse og opstiller et katalog med 20 initiativer, der kan være med til at reducere presset på de medicinske afdelinger.
  • Delrapport 1 Udvikling i antallet af patienter på medicinske afdelinger 2014-2017
  • Delrapport 2 Indlæggelses- og udskrivningstidspunkter på medicinske afdelinger
  • Delrapport 3 Ressourcetræk for patienter med gentagene indlæggelser

Hent publikationER: