Gå til indhold

Personlig medicin til gavn for patienterne - National strategi 2021-2022

Det danske sundhedsvæsen har unikke muligheder for at udfolde potentialet ved personlig medicin. Læs her den fælles nationale strategi for personlig medicin 2021-2022.

Med den viden de danske sundhedsdata rummer, har vi en unik mulighed for at styrke forskningen i og udviklingen af personlig medicin. For det er gennem forskning i de mange mennesker, at vi kan gøre en forskel for det enkelte menneske.

Med personlig medicin kan vi gennem brug af viden og nye teknologier udvikle nye behandlinger. Ved hjælp af genetisk viden om sygdommens og den enkelte patients karakteristika kan vi diagnosticere sygdomme bedre og i højere grad målrette behandlingen.

Læs hele den fælles nationale strategi for Personlig Medicin 2021-2022 udarbejdet af Sundhedsministeriet og Danske Regioner. 

Hent publikationen