Hjertesygdomme

Mere end halvdelen af danskerne over 55 år rammes af en hjerte-kar-sygdom. Vi bliver ældre, og der bliver stadigt flere kroniske patienter. Det skaber et stort pres på sundhedsvæsenet. Regioner har derfor løbende fokus på at optimere indsatserne, så de mange hjerte-kar-patienter sikres et bedre og sammenhængende forløb.

Antallet der dør af hjertesygdom er mere en halveret siden 1995. Den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at fra 2007 til 2016 er dødeligheden for danskere med hjertesygdom faldet med næsten 32 procent. 

At flere ikke nødvendigvis dør af hjerte-kar-sygdom længere betyder, at ca. 450.000 danskere i dag lever med sygdommen. Det svarer til en stigning på 14 procent siden 2006. Vi forventer, at denne udvikling fortsætter, og at der derfor vil være ca. 480.000 patienter med hjerte-kar-sygdom i 2020.

Nye effektive løsninger som skaber værdi for patienterne

Regionerne har hele tiden fokus på det, der giver højest kvalitet for patienten. Derfor vil regionerne arbejde for at indsatser i højere grad målrettes mod det som skaber værdi for patienterne, således at patienterne får den bedst mulige behandling i stedet for mest mulig behandling.

En ledestjerne i vores arbejde er, at patienter skal have større indflydelse og bedre overblik over deres behandlingsforløb, og information og tilbud skal tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov.

Regionerne mener at der er brug for mere individuelle løsninger, . I fremtiden bør der ifølge regionerne være ekstra fokus på sammenhængen mellem forebyggelse, behandling og rehabilitering. I dag oplever patienter ofte udfordringer ved sektorovergangene mellem for eksempel sygehus og kommune.

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Line Møller Rasmussen,
Konsulent
T 3529 8227
M 2714 3851
E lmr@regioner.dk
LMR.png
relaterede nyheder

Læs mere