Hjertesygdomme

Mere end halvdelen af danskerne over 55 år rammes af en hjerte-kar-sygdom og ca. 450.000 danskere lever med hjerte-kar-sygdom i dag. Det svarer til en stigning på 14 procent siden 2006. Vi forventer, at denne udvikling fortsætter, og at der derfor vil være ca. 480.000 patienter med hjerte-kar-sygdom i 2020.

Det skaber et stort pres på sundhedsvæsenet. Regioner har derfor løbende fokus på at optimere indsatserne, så de mange hjerte-kar-patienter sikres et bedre og sammenhængende forløb.Nye effektive løsninger som skaber værdi for patienterne

Regionerne har hele tiden fokus på det, der giver højest kvalitet for patienten.

Med udsigt til næsten en halv million hjertepatienter i år 2020 er der brug for mere individuelle løsninger, som skaber værdi for patienterne, således at patienterne får den bedst mulige behandling i stedet for mest mulig behandling. En ledestjerne i vores arbejde er, at patienter skal have større indflydelse og bedre overblik over deres behandlingsforløb, og information og tilbud skal tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov.

Regionerne mener at der er brug for mere individuelle løsninger. I fremtiden bør der ifølge regionerne være ekstra fokus på sammenhængen mellem forebyggelse, behandling og rehabilitering. I dag oplever patienter ofte udfordringer ved sektorovergangene mellem for eksempel hospital og kommune.

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Line Møller Rasmussen,
Konsulent
T 3529 8227
M 2714 3851
E lmr@regioner.dk
LMR.png
Hjerteudspil

Vores vision for bedre hjertesundhed

Danske Regioner vil med dette udspil slå et slag for sunde hjerter til alle. Det er vores vision at sikre bedre forebyggelse og tidlig opsporing af hjertesygdom og gøre det trygt, nært og nemt at være hjertepatient i Danmark.

Læs udspillet her:

relaterede nyheder

Læs mere