Kræft

Regionerne tilbyder kræftbehandling af høj international standard. Regionerne har fokus på kræftområdet og arbejder for kvalitetsforbedringer i kræftpatientens samlede behandlingsforløb.

Antallet af kræfttilfælde er stigende. Hver tredje dansker får i løbet af livet konstateret kræft. Men samtidig er kræftdødeligheden faldet, forløbstiderne er reduceret, patienttilfredsheden er høj, der udføres flere behandlinger end nogensinde. Og færre patienter får eksperimentel behandling i udlandet - fordi vi selv kan tilbyde den samme eksperimentelle behandling i det danske sundhedsvæsen.

Målrettede indsatser har nedsat kræftdødeligheden

Kræftområdet har igennem de sidste 10 år gennemgået store faglige og organisatoriske fremskridt, som har forkortet og forbedret patientforløbene og nedsat kræftdødeligheden. F.eks. er der iværksat kræftpakkeforløb med multidisciplinære konferencer, der er etableret diagnostiske centre, indført nye behandlingsregimer, investeret i apparatur og kræftbehandlingen er samlet organisatorisk.  

 

Patienten i centrum

Med indførelsen af kræftpakker er der sket en markant forbedring af den faglige indsats for udredning, behandling af kræft og for opfølgning. Patienter og pårørende oplever at møde et behandlingssystem, som er velorganiseret, men uden at være tilrettelagt ud fra et patienthensyn. Regionerne vil derfor arbejde for en højere grad af patientinddragelse, således at patienten bliver en aktiv medspiller i sin egen behandling gennem metoder som fælles beslutningstagning.

 

Kræftbehandling

Sådan sikrer regionerne kræftbehandling af høj kvalitet

Regionerne har implementeret effektive pakkeforløb for alle kræftformer, i alt 35 områder. Pakkeforløb sikrer behandlingsforløb af høj faglig kvalitet uden unødig ventetid uanset hvor i landet, man bor, og der er mål for, hvor hurtigt patientforløbet kan gennemføres. Styrket dialog mellem specialerne skal sikre, at beslutningerne om den enkelte patients behandling træffes i et team af specialister, og regionerne har desuden udpeget forløbskoordinatorer, der skal sikre fremdrift i patientforløbene.

Regionerne arbejder på at sikre hurtig diagnostik af patienter med uklare symptomer på kræft, bl.a. ved hjælp af hurtig billeddiagnostik. Det er desuden etableret diagnostiske enheder i alle regioner.

En stigende del af kræftpatienterne har også sygdomme som f.eks. diabetes eller hjertesygdom. Der er stigende faglig fokus på denne patientgruppe. Ca. 40 procent af kræftpatienterne lider også af andre sygdomme.

Kræftbehandlinger samles på færre sygehuse for at øge den faglige kvalitet af behandlingen.

Flere scannere og stråleapparater har løftet aktiviteten og bidraget til de hurtigere forløb.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LMR.png
Vidste du?

Opfølgningsprogrammer

Danske Regioner har sammen med staten revideret og forbedret opfølgningen efter endt kræftbehandling, og har udarbejdet 19 nye opfølgningsprogrammer. Fælles for de nye opfølgningsprogrammer er, at patienten i højere grad inddrages og indgår i et partnerskab med sundhedsvæsenet om en aftalt og individuel opfølgningsplan. Tryghed i opfølgningen er afgørende for Danske Regioner. Derfor skal patienten altid kunne ringe til stamafdelingen med henblik på hurtig rådgivning eller undersøgelse.

Læs mere:

relaterede nyheder

Læs mere

Kræftpakker er tilbage på sporet

Knap 9 ud af 10 kræftpatienter kommer igennem deres kræftpakkeforløb til tiden, viser nye tal. Dermed er kræftpakkerne tilbage på sporet efter et udsving tidligere på året. Regionerne er trukket i arbejdstøjet og har handlet på en kritisk udvikling, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Regioner vil undersøge årsager til fald i opfyldelse af kræftpakker

- Det er ikke i orden. Ved mistanke om kræft skal borgere hurtigt udredes, og syge skal sættes i behandling. Vi vil derfor hurtigt rette op på dårlige resultater fra 2. kvartal, så vi kan fortsætte den positive udvikling fra de senere år, lyder det fra formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Læs mere

Lovbestemt hurtig kræftbehandling står fast

Når der er mistanke om kræft, skal patienten undersøges inden for to uger, og efter patienten har takket ja til behandling, må der maksimalt gå to uger, til behandlingen går i gang. Sådan lyder loven, og det skal der ikke ændres på, siger formand Bent Hansen på vegne af Danske Regioners bestyrelse.

Læs mere

Alle kræftpatienter skal behandles til tiden

Kræftpatienter har ret til operation eller anden behandling inden for 14 dage, når deres sygdom er udredt, men det sker ikke altid. Der skal strammes op, og regionerne skal være bedre til at sende patienter på tværs af regionsgrænser, så patienten altid får hurtig hjælp, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere