Årets Borgerinddragende Initiativ

Siden 2016 har Danske Regioner hvert år uddelt prisen Årets Borgerinddragende Initiativ for at sætte fokus på og hylde de mange initiativer, der sikrer gode patientinddragende forløb rundt om i landet. Vinderen modtager et gavekort på 10.000 kr., der skal bruges på at forbedre de fysiske rammer på afdelingen.

For fjerde år i træk har Danske Regioner uddelt en pris for Årets Borgerinddragende Initiativ. I 2019 har prisen haft fokus på inddragelse af pårørende. 

Inddragelse af pårørende er valgt som tema for Årets Borgerinddragende Pris 2019, fordi pårørende for mange patienter er en vigtig ressource og støtte i behandling og pleje. Fra såvel patientforeninger som danskerne selv efterspørges større fokus på og inddragelse af de pårørende. Både for at gøre brug af de pårørendes ressourcer og viden i behandlingen, men også for at støtte de pårørende i pårørenderollen.

Fem nominerede initiativer var udvalgt af en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra regionerne, patientforeninger og faglige organisationer, mens et patientpanel har udpeget den endelige vinder. 

Læs mere om de fem nominerede initiativer herunder:

Initiativerne er udvalgt blandt de i alt 33 gode indstillede initiativer, som var indsendt til bedømmelse. Alle 33 kan tjene som inspiration og læring til at inddrage borgerne i deres behandlingsforløb - til gavn for borgere og personale. Læs mere om de 33 indstillede initiativer herunder: 

Indstillede projekter til Året Borgerinddragende Initiativ 2019.

Tidligere års priser er gået til initiativer, der har fremmet god patientinddragelse (2016), børn, unge og familier (2017) og særligt sårbare patienter (2018).

Læs mere:

årets borgerinddragende initiativ

Tidligere vindere

relaterede nyheder

Læs mere

Søndag åbner sundhedsvæsenet dørene for danskerne landet rundt

Søndag d. 1. september inviterer regionerne for tredje år i træk alle nysgerrige til at opleve det skelsættende byggeri af to millioner kvadratmeter nye hospitaler ud fra patienterne behov. 15 hospitaler og to sundhedshuse holder Åbent Hospital 2019.

Læs mere

Det er bare typisk politikerne … eller er det?

Der findes mange fordomme om, hvad der egentlig kendetegner vores folkevalgte politikere. Men måske gemmer der sig faktisk noget mere og andet, end man lige tror, og måske er de slet ikke så forskellige fra alle andre. Find selv ud af det på Folkemødet, hvor ekspert i personlighedspsykologi, Asbjørn Sonne Nørgaard, graver sig ned i personlighederne bag de fem regionsrådsformænd.

Læs mere

Den Involverende Stuegang vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019

Spændingen blev udløst i dag på Danske Regioners Generalforsamling. Det blev Den Involverende Stuegang fra Region Hovedstaden, der tog prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019. Initiativet sætter barren for patient- og pårørendeinddragelse rigtig højt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Skal sundhedspolitikken lægges i hænderne på bureaukrater, budgetbisser og bestyrelsesfolk?

Danske Regioners formandskab advarer mod den centralisering og afdemokratisering af sundhedsvæsenet, der bliver en konsekvens af regeringens sundhedsreform. Styring af sundhedsvæsenet kræver mere end regneark og rationalisering.

Læs mere