Årets Borgerinddragende Initiativ

Siden 2016 har Danske Regioner hvert år uddelt prisen Årets Borgerinddragende Initiativ for at sætte fokus på og hylde de mange initiativer, der sikrer gode patientinddragende forløb rundt om i landet. Vinderen modtager et gavekort på 10.000 kr., der skal bruges på at forbedre de fysiske rammer på afdelingen.

For fjerde år i træk uddeler Danske Regioner en pris for Årets Borgerinddragende Initiativ. I 2019 har prisen fokus på inddragelse af pårørende. 

Inddragelse af pårørende er valgt som tema for Årets Borgerinddragende Pris 2019, fordi pårørende for mange patienter er en vigtig ressource og støtte i behandling og pleje. Fra såvel patientforeninger som danskerne selv efterspørges større fokus på og inddragelse af de pårørende. Både for at gøre brug af de pårørendes ressourcer og viden i behandlingen, men også for at støtte de pårørende i pårørenderollen.

Fem nominerede er udvalgt af en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra regionerne, patientforeninger og faglige organisationer, mens et patientpanel senere udpeger den endelige vinder. Vinder-initiativet kåres på Danske Regioners generalforsamling den 11. april 2019.

Læs mere om initiativerne herunder:

Sidste år havde prisen fokus på særligt sårbare patienter, og vinderen blev initiativet ”Et ben foran – peerboard med benamputerede patienter”. Ved at inddrage benamputerede patienter og pårørende i et peerboard har man på Ortopædkirurgisk Afdeling i Hjørring, Region Nordjylland, fået langt bedre greb om de udfordringer, der tegner sig, når man som benamputeret udskrives fra hospitalet. Tidligere års priser er gået til initiativer, der har fremmet god patientinddragelse (2016) og børn, unge og familier (2017).

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Martin Bredgaard Sørensen (MBS)
årets borgerinddragende initiativ

Tidligere vindere

relaterede nyheder

Læs mere