Gå til indhold

Prisen for Årets Patientoplevelse 2023

Danske Regioner har oprettet en pris, der hædrer gode patientoplevelser.

Med Prisen for Årets Patientoplevelse 2023 ønsker Danske Regioner at stille skarpt på og hædre den gode patientoplevelse i borgerens møde med sundhedsvæsenet.

Blandt det overvældende flertal af gode behandlingsforløb og oplevelser i sundhedsvæsenet, viser tilkendegivelser fra patienter og pårørende dog også, at der forekommer en hel del møder med sundhedsvæsenet, hvor borgernes oplevelser ikke er i top, eller hvor mødet med sundhedsvæsenet ligefrem opleves som dårligt.

Det handler ikke nødvendigvis om den kliniske kerneydelse, men også måden sundhedsvæsenet møder og tager hånd om patienter og pårørende på før, under og efter behandling. Det kan være en oplevelse af et sundhedsvæsen, der er svært at navigere i og manglende oplevelse af omsorg og empati. Det kan også være et behov for bedre kommunikation eller at behandlingsforløbets delelementer ikke, eller kun i ringe grad, koordineres af sundhedsvæsenet, så patienter føler, at de overlades til selv, fx ved overgange.

VINDEREN AF PRISEN FOR ÅRETS PATIENTOPLEVELSE 2023 ER FLEXKLINIKKEN

Flexklinikken på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital formår at imødekomme socialt udsatte borgere, der oplever udfordringer i mødet med det etablerede sundhedsvæsen. Målgruppen for initiativet er brugere af væresteder og bosteder samt hjemløse og funktionelt hjemløse borgere. I Flexklinikken skal man ikke bestille tid, og der tilbydes et fleksibelt forløb, der er tilpasset den enkeltes behov. Målet er at forbedre sundhedstilstanden og øge livskvaliteten for en borgergruppe, der ikke tidligere har gjort brug af de etablerede sundhedstilbud. 

Vinderen blev kåret ved Regionernes Politiske Topmøde i Aarhus den 30. marts 2023.

Læs mere om årets vinder af prisen og se alle 53 indstillinger:

 

Fokus på patientens oplevelse

Danske Regioner ønsker derfor at hædre gode koncepter, begavede initiativer, en teknologi, en organiseringsform, en smart gadget eller andet, der højner patientoplevelsen i mødet med sundhedsvæsenet.  Det kan eksempelvis være relationen mellem patient og behandler, servicemindedhed samt initiativer, der understøtter sundhedsvæsenets møde med mennesket bag diagnosekoden og cpr. nummer. Det kan bl.a. være ved, at inddrage den enkeltes livssituation, f.eks. sociale relationer, boligsituation, job mv. Den gode patientoplevelse kan også være et resultat af mere effektiv tidsudnyttelse, intern vidensdeling, informationsudveksling og koordinering ”bag kulisserne”, som kommer patienter og pårørende til gavn.

Initiativerne kan desuden indeholde et arbejdskraftsbesparende element. Et smidigt, fleksibelt og serviceminded sundhedsvæsen kan medføre en mere effektiv infrastruktur, enklere processer og mindre dobbeltarbejde. Det kan også gøre det nemmere for patienterne at navigere i.

Det vil være et krav, at initiativer allerede er implementerede og har været i drift i en vis periode og at styrkelsen af patientoplevelsen kan dokumenteres. Se nærmere vedrørende vinderkriterier i FAQ´en længere nede på siden. 

Udbredelse af de gode initiativer gennem prisen

Alle initiativer vil blive lagt på Danske Regioners hjemmeside til inspiration og læring. Vinderen af Prisen for Årets Patientoplevelse 2023 skal desuden medvirke aktivt til at skabe synlighed om og kendskab til vinderinitiativet med henblik på efterfølgende udbredelse i de øvrige regioner – og evt. også andre sektorer. Prisen skal således skabe reel læringseffekt i sundhedsvæsenet.

Indstilling af initiativ til Prisen for Årets Patientoplevelse 2023

Du kan ikke længere indstille initiativer til Årets Patientoplevelse 2023, da indstillingen lukkede d. 9. januar. 

 

Prisen for Årets Patientoplevelse 2023

Centrale oplysninger om prisen - FAQ

Initiativer, der er regionalt forankret og har til formål at højne
patientoplevelsen, kan indstilles til Prisen for Årets Patientoplevelse. Der kan dog godt være tale om tværsektorielle initiativer, dog med regional forankring.

Alle der kender et godt initiativ, der lever op til kriterierne, kan opfordre initiativejeren til at indstille initiativet, og kan evt. bidrage med begrundelser og input til selve indstillingen og kriterieopfyldelsen

Man indstiller et initiativ ved at beskrive initiativet via en formular, som du finder længere oppe på siden. Bemærk, at der er begrænsning på antal ord i indstillingen, og at det ikke er muligt at indsende bilag samt at der heller ikke kan linkes til uddybende materiale. 

Det er muligt at indstille fra d. 16. november 2022 og frem til d. 9. januar 2023.

  • Initiativet er nyskabende.
  • Initiativet er implementeret og i brug.
  • Initiativets værdi opleves tydeligt af brugerne (patienter og evt. pårørende).
  • Initiativet anerkendes også af personalet som værdifuldt.
  • Den patientoplevelsesværdi, initiativet bidrager med, er tydeligt dokumenteret, kvalitativt eller kvantitativt.
  • Initiativet kan spredes og anvendes andre steder i sundhedsvæsenet.


Vinderen kåres ved Regionernes Politiske Topmøde den 30. marts 2023.

Vinderen modtager et elegant diplom i ramme og op til 10.000 kr. i rejsegodtgørelse til at præsentere initiativet i andre steder i sundhedsvæsenet.

Der vil desuden blive udarbejdet en film om vinderinitiativet, som vil blive vist på Regionernes Politiske Topmøde den 30. marts 2023. Filmen vil blive lagt på Danske Regioners hjemmeside og kan frit anvendes. 

Ligeledes lægges alle initiativer, der er indstillet til prisen, på Danske Regioners hjemmeside til læring og vidensdeling.

Danske Regioner og de 5 regioner. 

Et dommerpanel udvælger vinderen på baggrund af de indsendte indstillingers beskrivelser holdt op mod kriterierne.

Af hensyn til kommunikationsindsatsen er det vigtigt, at vinderinitiativet kan forsyne Danske Regioner med fotos af god kvalitet af initiativet, hvor der optræder fx personale, patienter, pårørende eller lignende. Desuden vil Danske Regioners kommunikationsafdeling gerne have mulighed for at interviewe personale og patienter om initiativet. Når vinderen er fundet, skal det vindende initiativ sammen med filmholdet aftale nærmere, hvornår og hvordan filmoptagelserne skal finde sted. Dette vil ske fra midten af februar og et par uger frem.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Martin Bredgaard Sørensen