Gå til indhold

Prisoverrækkelse

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Barske liv. Opvækst med vanrøgt og overgreb. Stofmiljø, kriminalitet og psykiatri. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune møder hver dag hjemløse mennesker med svær psykisk sygdom og rusmiddelforbrug. 

Nu vinder teamet Danske Regioners pris, der hvert år hylder initiativer, som forbedrer borgernes møde med sundhedsvæsenet. I 2024 sætter prisen fokus på samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og civilsamfundet for at skabe mere lighed i sundhed. 

Mere ligeværdighed og fællesskab

Det opsøgende team består af en specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske, en rusmiddelbehandler og en sagsbehandler fra hjemløseenheden, som på tværs af region og kommune tilbyder professionel behandling i forhold til svær psykisk sygdom, hjemløshed og rusmiddelforbrug. Den tværsektorielle tilgang betyder, at de hjemløse ikke skal være kastebolde mellem instanser. Teamet guider patienterne i retning af tilbud, der kan skabe værdi for dem. Det bruger meget tid på netsværksarbejde med blandt andet Mændenes Hjem, Projekt Udenfor, Fedtekælderen, Gadens Stemmer, Hus Forbi, Røde Kors Klinikken, Hjemløseenheden, Sundholm, Hillerødgade, Hørhuset, Pakhuset, Folket Hus og Christiania.

”Det tværsektorielle Fællesteam vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for sin indsats, der baner vejen for mere ligeværdighed og tryghed for en gruppe, der som udgangspunkt er låst fast på kanten af samfundet. Teamet hjælper mennesker lavest i samfundets hierarki med at indgå i fællesskaber og opnå følelsen af at være ligeværdige borgere. De frivillige organisationer, som teamet samarbejder tæt med, finder initiativet givende. Jeg ved, at indsatsen for mere lighed i sundhed i denne gruppe kræver ekstra vedholdenhed. Initiativet kalder på anerkendelse. Stor tillykke til alle, som har andel i teamet,” siger formand for Danske Regioners Psykiatri og Socialudvalg, Jacob Klærke.  

Dommerpanel af organisationer var ikke i tvivl
Dommerpanelet, som blandt andet består af Danske Handicaporganisationer, Ældresagen, Rådet for Socialt Udsatte, Danske Patienter og regionale patientrepræsentanter var ikke i tvivl. I deres udtalelse lyder det: ”Initiativet viser, at det i samarbejde med civilsamfund og frivillige kan lykkes at tilbyde disse borgere en ligeværdig behandling i sundhedsvæsenet.”

Fakta om prisen

  • Danske Regioner har i forbindelse med Regionernes Politiske Topmøde indstiftet prisen ”Årets Patientoplevelse”, som sætter fokus på og hylder nyskabende initiativer, der forbedrer borgernes møde med sundhedsvæsenet.
  • Alle, der kender et godt regionalt initiativ har haft mulighed for at indstille til prisen. Initiativerne skal leve op til en række bedømmelseskriterier.

  • Et dommerpanel bestående af patientrepræsentanter og patientorganisationer har udvalgt vinderen af prisen.

  • Danske Regioner har modtaget 26 indstillinger. 

  • Vinderen modtager 10.000 kroner i rejsegodtgørelse til at præsentere initiativet andre steder i sundhedsvæsenet.


Se også Danske Regioners magasin: ”Vi har brug for hinanden”, hvor regionerne giver et løfte om et tættere samarbejde med civilsamfundet for at opnå mere social lighed i sundhed: Vi har brug for hinanden nr. 1, april 2024

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere