Gå til indhold

Puljen 2020

Regionernes Medicin- og behandlingspulje 2020 uddeler i alt 20 mio. kroner til uafhængig forskning.

Tidspunkt for opslag af puljen har i de tidligere år været i efteråret. I år er opslag af puljen samt ansøgningsfrist ændret til foråret. Det forventes at puljen frem til 2022 bliver slået op tidligt forår.

Det er desuden blevet besluttet at ændre i ansøgningsproceduren i 2020 således, at projekter skal prækvalificeres til at indgive endelig ansøgning. Dette skyldes, at en stor del af indkomne projekter for tidligere år har ligget uden for puljens formål, er mangelfuldt beskrevet eller kun har deltagelse af én region.

Proceduren er at ansøger indsender en interessetilkendegivelse indeholdende projektbeskrivelse, herunder formål, idé og relevans, forskningsmetoder, budgetforslag mv. På baggrund heraf vurderer arbejdsgruppen for Medicin- og behandlingspuljen, hvorvidt projektet er indenfor puljens rammer og om endelig ansøgning kan indgives.

 

Læs mere:

Nyhed for opslag af puljen i 2020

Ansøgninger til puljen

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Annamaria Zwinge,
Administrativ medarbejder
T
M 2752 6140
E azw@regioner.dk
Billede af ASW