Gå til indhold

Forskning

20 mio. kr. til uafhængig regional forskning

I år er Regionernes Medicin- og Behandlingspulje til uafhængig forskning fordoblet til 20 millioner kroner. Samtidig ændres proceduren for ansøgningerne, der fra i år skal have en førstehåndsgodkendelse for at gå videre.

Regionernes Medicin- og Behandlingspulje støtter fx forskning i, om patienter kan opnå samme effekt og færre bivirkninger ved at tage lavere doser medicin end dem, der ellers har været gældende.

- Vi har brug for uafhængig forskning til gavn for patienterne. Derfor glæder det mig, at puljen i år er dobbelt så stor som sidste år. I år uddeler vi 20 mio. kroner, og de giver forhåbentlig anledning til, at flere kvalificerede projekter får del i puljemidlerne, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Ny procedure for ansøgninger

Ud over at der i år er flere penge til kvalificerede projekter, ændres ansøgningsproceduren. For at kvalificere ansøgningerne skal de fra i år prækvalificeres, før de kommer i betragtning.
Det sker, fordi en del af tidligere års ansøgninger har ligget uden for puljens formål eller har været mangelfuldt beskrevet.

Proceduren er, at ansøger indsender en kortfattet interessetilkendegivelse indeholdende projektbeskrivelse, formål, idé og relevans, forskningsmetoder, budgetforslag og angivelse af deltagende regioner mv.

På den baggrund vurderer en arbejdsgruppe, der består af en overlæge fra hver af de fem regioner, om projektet ligger indenfor puljens rammer. Herefter kan ansøgere med kvalificerede projekter indsende endelig ansøgning.

Ansøgning til puljen kan indgives fra tirsdag d. 18. februar til den 10. marts 2020.

Det er et krav, at projekterne er fællesregionale.


Pengene fra puljen vil blive bevilget til følgende type uafhængige forsøg:

  • Uafhængige randomiserede kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med eksisterende billigere standardbehandling.
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling, fordi behandlingen ikke længere har effekt.
  • Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler afprøves. Fx lavere dosis, større interval mellem dosering eller kortere behandlingsvarighed.
  •  Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de initiale kliniske afprøvninger. Fx leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, svært psykotiske, multisyge.
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om lægemiddelvirksomheders beskrivelse af effekt og bivirkninger er retvisende.
  • Uafhængige forsøg, hvor teknologiske interventioner testes over for rationel brug af ressourcer.

Læs mere: 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Nu bliver det nemmere at forske i sundhed

Ny vejledning skal nedbryde de juridiske barrierer, som forskere møder, når de ansøger om et forskningsprojekt. Vejledningen skal sikre en ensartet og hurtigere sagsbehandling af forskningsansøgninger til gavn for patienterne.

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Teknologi kan løse manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet

Vil du også gerne vide, hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre i de kommende år? Danmark skal have en teknologifond, der bryder med konventionerne og tager løsninger hele vejen, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI i Børsen.

Læs mere

Danmark har brug for en teknologifond

Danske Regioner foreslår sammen med Dansk Industri ’Teknologifonden for et Sundere Danmark’. Ny teknologi kan frigive tid hos sundhedspersonalet på hospitalerne og sikre en bedre behandling af patienterne, skriver Anders Kühnau i Berlingske Life Science & Sundhed.

Læs mere