Gå til indhold

Puljen 2021

Ansøgning til Medicin- og behandlingspuljen er lukket.

Regionernes Medicin- og behandlingspulje åbner for ansøgning tirsdag den 16. februar.

Proceduren for ansøgning er, at ansøger via e-fond, indsender en kortfattet interessetilkendegivelse indeholdende projektbeskrivelse, formål, idé og relevans, forskningsmetoder, budgetforslag og angivelse af deltagende regioner mv.

På den baggrund vurderer en arbejdsgruppe, der består af en overlæge fra hver af de fem regioner, om projektet ligger indenfor puljens rammer. Herefter kan ansøgere med kvalificerede projekter indsende endelig ansøgning.

Det er et krav, at projekterne er fællesregionale.


Medicin- og behandlingspuljen skal benyttes til følgende type forskningsprojekter:

  • Uafhængige randomiserede kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med den billigere standardbehandling.
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling, fordi behandlingen ikke længere har effekt.
  • Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed, af nye lægemidler, afprøves. Fx lavere dosis, større interval mellem dosering eller kortere behandlingsvarighed.
  • Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de initiale kliniske afprøvninger. Fx leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, meget psykotiske, multisyge.
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om lægemiddelvirksomheders beskrivelse af effekt og bivirkninger er retvisende.
  • Uafhængige forsøg, hvor teknologisk interventioner testes over for rationel brug af ressourcer.

Puljen vil have særligt fokus på at støtte projekter, der kan sikre et mere effektivt ressourceforbrug. Herunder undersøgelser af om dyre behandling kan erstattes af billigere behandling med den samme effekt. 

 

Læs mere:

Regionernes Medicin- og behandlingspulje

Nyhed for opslag af puljen i 2021

Bilag til ansøgning - Habilitetserklæring

 

Ansøgninger til puljen

Puljen åbner for ansøgning  tirsdag den 16. februar. Ansøgningsfristen er 9. marts.

Gå til ansøgning her 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Annamaria Zwinge,
Administrativ medarbejder
T
M 2752 6140
E azw@regioner.dk
Billede af ASW