Tandlægehjælp og Tandplejerhjælp

Tandlægehjælp og Tandplejerhjælp fastsætter rammerne for tilbuddet i voksentandplejen, der skal give alle borgere over 18 år adgang til forebyggelse, rådgivning og behandling af almindeligt forekommende tilstande og sygdomme

Det er væsentligt både ud fra faglige og økonomiske hensyn, at undersøgelses- og behandlingstilbuddet tilpasses den enkelte patients individuelle behov. Dette indebærer blandt andet, at patienterne indkaldes til undersøgelse med forskellige hyppighed.

For de patienter, som har et odontologisk behandlingsbehov, planlægger tandlægen/tandplejeren et individuelt undersøgelses- og behandlingsforløb. Tandlægen/tandplejeren informerer, instruerer og motiverer patienterne til egenomsorg.

Målet er at sikre målrettet behandling, så de patienter, der har behov for hyppig tandbehandling, kommer til tandlæge/tandplejer, mens de, der generelt har gode og sunde tænder, kun behøver at komme til undersøgelse en gang hvert andet år.

Med aftalerne indføres kliniske retningslinjer i overenskomsterne, der forbedrer kvaliteten og patientforløbene. Samtidig indføres som noget nyt en særlig mulighed for biopsi på tandlægeområdet.

Kategorisering af patienterne fra 1. april 2015

For at understøtte et individuelt behandlingstilbud, skal patienterne ifølge overenskomsterne kategoriseres i hhv. grøn, gul eller rød.

Patienter i grøn kategori er generelt sunde og har ikke behov for tandbehandling udover den generelle forebyggelse, man får ved en tandundersøgelse. De kan således nøjes med at gå til tandlæge en gang hvert eller hvert andet år.

Patienter i gul kategori har aktiv tandsygdom, der kræver individuel forebyggelse og behandling, og de kan selv gøre noget for at ændre på betingelserne for sygdommen. Det kan f.eks. være huller i tænderne.

Patienter i rød kategori har en aktiv tandsygdom, der kræver individuel forebyggelse og behandling, men de kan ikke umiddelbart selv ændre de sygdomsfremkaldende faktorer.

Læs mere:


Tilskud til behandling hos tandlæge

Honoraret til tandlægen aftales mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævnt og Tandlægeforeningen. Tilskud reguleres af Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren.

Der ydes et tilskud på 40 procent af tandlægens honorar. Dog får unge under 26 år et tilskud på 65 procent til regelmæssig diagnostisk undersøgelse. Der gives 30 procent i tilskud til bitewings (røntgen), der optages i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse. Ved operative indgreb, fyldninger og rodbehandlinger ydes tilskuddet med et fast beløb.

Tilskud til behandling hos tandplejer

Regionerne har siden 2007 ydet tilskud til behandling hos privat praktiserende tandplejere.
Honoraret hos tandplejeren kan variere afhængig af behandlingens omfang, da der er aftalt maksimalpriser på alle undersøgelser og behandlinger. Det betyder at prisen kan variere under det fastsatte maksimale niveau.

Der ydes et tilskud på 40 procent af tandplejerens honorar. Dog får unge under 26 år et tilskud på 65 procent til regelmæssig diagnostisk undersøgelse. Der gives 30 procent i tilskud til bitewings (røntgen), der optages i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse.

 

Læs mere: