Ungdomskriminalitet

Regionerne driver i dag 7 ud af i alt 8 sikrede institutioner for kriminelle børn og unge. Det drejer sig om i alt 106 pladser som drives i henhold til den sociale lovgivning og varetager socialpædagogiske opgaver over for unge, der er blevet sigtet eller dømt for alvorlige kriminelle handlinger, eller hvor det på grund af den unges farlighed, eller vanskeligheder med at fastholde den unge, er absolut påkrævet, at den unge får ophold på en sikret institution.

Langt de fleste af de unge er anbragt i varetægtssurrogat. Det vil sige, at de sidder varetægtsfængslet og afventer en eventuel dom for begået kriminalitet. De anbringes på en sikret institution fordi de er under 18 år, og derfor ikke må sidde i et almindeligt fængsel sammen med voksne kriminelle. Man kan også anbringes på en sikret institution som led en ungdomssanktion, som er en særlig dom for unge under 18 år, som bl.a. inkluderer ophold på en sikret institution og en planlagt socialpædagogisk tilbud, eller man kan afsone en almindelig dom. Andre unge på de sikrede institutioner er anbragt af kommunen, fordi det anses som absolut nødvendigt for at forhindre den unge i at begå kriminalitet, eller fordi den unge er til fare for sig selv eller andre.

Ungdomskriminaliteten er faldet og dermed oplever de sikrede institutioner også, at langt færre bliver anbragt. I 2007 var der samlet set 878 anbringelser på landets sikrede institutioner, mens det i 2017 var faldet til 572. Sideløbende med det faldende antal anbringelser er der sket en stigning i det gennemsnitlige antal opholdsdage. Siden 2012 har der været en udvikling hen imod, at flere unge anbringes på såkaldte sociale pladser – altså henvist af kommunerne til pædagogisk observation, længerevarende behandling eller på grund af farlighed. I 2017 var 14,9 procent af anbringelserne på institutionerne sociale anbringelser, hvilket er færre end i 2016 og 2015.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Katrine Stokholm,
Seniorkonsulent
T 3529 8490
M 2917 0863
E kst@regioner.dk
kst.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver
T 3529 8212
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
mikkel.png
Relaterede nyheder

Læs mere

Patienter i psykiatrien er tilfredse med personalets støtte

Det skal være en tryg og god oplevelse at være ambulant patient eller indlagt i psykiatrien i Danmark. Derfor gennemfører regionerne hvert år Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Psykiatrien. Her får personalet ros fra patienterne for at være gode støtter. Samtidigt viser undersøgelsen, at der bør være et skærpet fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor den samlede tilfredshed har oplevet en nedgang på nogle parametre.

Læs mere

13 anbefalinger skal styrke forskning i psykisk sygdom

Danske Regioner offentliggør nu 13 anbefalinger til, hvordan forskningen i psykiske sygdomme kan styrkes. Blandt andet skal det være mere attraktivt at forske, også for andre faggrupper end læger. – Vi skal hele tiden at undersøge, hvordan vi kan gøre patienternes behandling endnu bedre, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Kommunale sundhedsplejersker skal samarbejde tættere med sygehuse og almen praksis

Et tættere samarbejde mellem de kommunale sundhedsplejersker, praktiserende læger, jordemødre og hospitalerne kan være med til at vende udviklingen til gavn for de børn og unge, der ikke trives fysisk og mentalt, skriver Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Læs mere

Fem initiativer i psykiatrien er nomineret til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ

De nominerede til Årets Borgerinddragende Initiativ 2020 er nu fundet. Alle fem nominerede initiativer inddrager borgere og pårørende i psykiatrien på forskellige måder.

Læs mere