Gå til indhold

Akademikerne i regionerne - faglighed i spil i fællesskab

Hvilke job udfører akademikere i regionerne?

Danske Regioner og Akademikerne har som led i et OK-projekt udarbejdet en casesamling, som giver et indblik i nogle af de funktioner, akademikerne varetager i regionerne, i akademikernes erfaringer med at arbejde i en region og dét, der driver dem og i de resultater, de skaber. 

Casesamlingen indeholder et bredt udvalg af casepersoner med forskellige jobfunktioner i regionerne. 

Ambitionen med casesamlingen er at ”løfte sløret” for nogle af de spændende jobs og karrieremuligheder, der er i regionerne. Casesamlingen er derfor også tænkt som inspiration for de akademikere, som ønsker at søge job i en region – og dem, som måske ikke i første omgang havde tænkt regionen ind i deres karriereplaner.

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere