Flere patienters ønsker og tilfredshed skal måles

Patienternes holdninger skal bruges langt mere end i dag. Regionerne glæder sig over, at en ny rapport giver anbefalinger til flere patientrapporterede oplysninger (PRO).

 I alle regioner er der iværksat projekter med at bruge patientrapporterede oplysninger (PRO). Og regionerne er i fællesskab i gang med at udbrede PRO på udvalgte områder. En ny rapport viser nu vejen for yderligere udbredelse baseret på viden og erfaringer - både fra Danmark og udlandet.

-Fremtidens sundhedsvæsen lytter langt mere til borgerne. Det er dén vej, vi skal gå, så rapporten er et velkomment bidrag. Sådan siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner om den rapport, som ViBIS, Videnscenter for Brugerinddragelse I Sundhedsvæsenet, og Tryg Fonden netop har offentliggjort.

Individuel behandling

PRO handler om at spørge patienten om bivirkninger, smerter og funktionsniveau. Også efter at behandlingen er afsluttet. Dermed får sundhedspersonalet et bedre grundlag for at indrette behandlingen efter, hvad der er vigtigt for den enkelte patient. Og for at følge op på kvaliteten.
Med PRO får patienternes oplevelser højere vægt end før - også i styringen af sundhedsvæsenet:

- Vi er i regionerne meget optaget af at ændre styringen af sundhedsvæsenet mere i retning af resultater og effekt for patienten. Her giver PRO en unik mulighed for at få patientens vurdering til at være et parameter, når vi vurderer kvaliteten i sundhedvæsenet, siger Bent Hansen.

Værdibaseret styring

Han peger på, at PRO spiller sammen med regionernes ønske om værdibaseret styring, dvs. at styre efter hvad der har værdi for patienten.
Det betyder, at patienternes tilfredshed og vurdering af effekten af behandlingen i højere grad bliver et parameter, som sygehuslederne tager bestik af, frem for f.eks. antallet af kontroller eller operationer på en afdeling. 

Videnscenter for Brugerinddragelse I Sundhedsvæsenet, VIBIS og Tryg Fonden udgiver d. 28. september rapporten ”Anvendelse af PRO-data i kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen”. Den beskriver bl.a. udenlandske – især engelske - erfaringer med PRO. Rapporten er tiltænkt klinikere herhjemme, der skal udbrede PRO, så de danske rapporteringer kan kvalitetssikres. Rapporten bliver fremlagt på en konference d. 28/9.


Læs rapporten om PRO her

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand Socialdemokratiet Region Midtjylland
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Linea Ohm, konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8361
M: 2115 2934
E: lsr@regioner.dk

Torsten Ellerman Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
T: 3529 8413
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Det digitale sprog i Danmark skal være dansk

Stat, regioner og kommuner lancerer i dag den digitale platform ’sprogteknologi.dk’, der skal give
let adgang til danske sprogressourcer og dermed understøtte udviklingen af kunstig intelligens på
dansk. Indsatsen skal bidrage til at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk. Initiativet
er et samarbejde mellem staten, KL og Danske Regioner.

Læs mere

Behandlingsrådet har fundet sin formand og adresse

Formand for det kommende behandlingsråd bliver lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Michael Dall. Samtidig bliver det Region Nordjylland, der skal huse rådets sekretariat. Det står klart efter dagens bestyrelsesmøde i Danske Regioner.

Læs mere