Flere patienters ønsker og tilfredshed skal måles

Patienternes holdninger skal bruges langt mere end i dag. Regionerne glæder sig over, at en ny rapport giver anbefalinger til flere patientrapporterede oplysninger (PRO).

 I alle regioner er der iværksat projekter med at bruge patientrapporterede oplysninger (PRO). Og regionerne er i fællesskab i gang med at udbrede PRO på udvalgte områder. En ny rapport viser nu vejen for yderligere udbredelse baseret på viden og erfaringer - både fra Danmark og udlandet.

-Fremtidens sundhedsvæsen lytter langt mere til borgerne. Det er dén vej, vi skal gå, så rapporten er et velkomment bidrag. Sådan siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner om den rapport, som ViBIS, Videnscenter for Brugerinddragelse I Sundhedsvæsenet, og Tryg Fonden netop har offentliggjort.

Individuel behandling

PRO handler om at spørge patienten om bivirkninger, smerter og funktionsniveau. Også efter at behandlingen er afsluttet. Dermed får sundhedspersonalet et bedre grundlag for at indrette behandlingen efter, hvad der er vigtigt for den enkelte patient. Og for at følge op på kvaliteten.
Med PRO får patienternes oplevelser højere vægt end før - også i styringen af sundhedsvæsenet:

- Vi er i regionerne meget optaget af at ændre styringen af sundhedsvæsenet mere i retning af resultater og effekt for patienten. Her giver PRO en unik mulighed for at få patientens vurdering til at være et parameter, når vi vurderer kvaliteten i sundhedvæsenet, siger Bent Hansen.

Værdibaseret styring

Han peger på, at PRO spiller sammen med regionernes ønske om værdibaseret styring, dvs. at styre efter hvad der har værdi for patienten.
Det betyder, at patienternes tilfredshed og vurdering af effekten af behandlingen i højere grad bliver et parameter, som sygehuslederne tager bestik af, frem for f.eks. antallet af kontroller eller operationer på en afdeling. 

Videnscenter for Brugerinddragelse I Sundhedsvæsenet, VIBIS og Tryg Fonden udgiver d. 28. september rapporten ”Anvendelse af PRO-data i kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen”. Den beskriver bl.a. udenlandske – især engelske - erfaringer med PRO. Rapporten er tiltænkt klinikere herhjemme, der skal udbrede PRO, så de danske rapporteringer kan kvalitetssikres. Rapporten bliver fremlagt på en konference d. 28/9.


Læs rapporten om PRO her

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand Socialdemokratiet Region Midtjylland
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Linea Ohm, konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8361
M: 2115 2934
E: lsr@regioner.dk

Torsten Ellerman Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
T: 3529 8413
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Blåt stempel til kvaliteten hos de praktiserende speciallæger

Alle landets 1000 praktiserende speciallæger har nu fået det blå stempel af Den Danske Kvalitetsmodel efter en grundig akkreditering. Dermed står speciallægerne godt rustet til at behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen de kommende år, fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere

60.000 danskeres gener kan forbedre sundheden

Genetiske oplysninger kan afgøre liv eller død. Mange kræft- og hjertepatienter er blandt dem, der allerede i dag har gavn af, at deres gener undersøges af eksperter. På den måde får de hurtigt behandling, der virker. Behandling der kan udvides til langt flere grupper af patienter i fremtiden.

Læs mere

Udredningsretten overholdes for en større andel hjertepatienter

En stigende andel hjertepatienter bliver udredt inden for de 30 dage, som de har krav på. "Vi gør meget for at overholde udredningsretten, og det er noget, vi har fokus på både i sygehusledelserne, men også ude på de enkelte afdelinger", siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere

Det er bare typisk politikerne … eller er det?

Der findes mange fordomme om, hvad der egentlig kendetegner vores folkevalgte politikere. Men måske gemmer der sig faktisk noget mere og andet, end man lige tror, og måske er de slet ikke så forskellige fra alle andre. Find selv ud af det på Folkemødet, hvor ekspert i personlighedspsykologi, Asbjørn Sonne Nørgaard, graver sig ned i personlighederne bag de fem regionsrådsformænd.

Læs mere