Gå til indhold

Sundhedsvæsenet skal styre efter værdi – både for patient og samfund

Værdien for patienterne skal i centrum, men pengene skal stadig passe. Med værdibaseret styring vil vi over de kommende år opleve et paradigmeskifte i sundhedsvæsenet, der vil vende op og ned på den måde, vi i dag tænker behandling og styringen af sundhedsvæsenet.

 

Mere fokus på værdien af aktiviteten i sundhedsvæsenet. Det kan være vejen til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, hvor de økonomiske rammer fortsat er stramme, og antallet af patienter stiger. Værdibaseret styring skal i fremtidens sundhedsvæsen gøre det muligt at skabe mere værdi for pengene – og gøre patienternes rolle større. Men det kræver store omvæltninger i sundhedsvæsenet, lyder det fra Mickael Bech, direktør i KORA. 

- Værdibaseret styring bliver et paradigmeskift i sundhedsvæsenet, hvor der bliver større fokus på opfølgning på patientens udbytte, på det samlede patientforløb og på at sænke sundhedsudgifterne per borger. Dette vil kræve en kulturændring. I dag styrer vi sygehusene ved opgørelser af aktivitet, patientrettigheder, kvalitetsmålinger mv. I fremtiden skal vi inddrage flere patientnære kvalitetsparametre som fx patienternes egen oplevelse i form af patientrapporterede mål, som kan være med til at forbedre kvaliteten i mødet med kvaliteten samt være med til at prioritere aktiviteter, som skaber størst værdi for patienten. Det vil give os et klart billede af, hvilke behandlinger eller forløb der skaber værdi – og hvor vi kan skære ned i udvalgte aktiviteter, siger Mickael Bech.

En ny styringsform vil også stille store krav til såvel ledere som medarbejdere i sundhedsvæsenet.

- Der er brug for en større sammenhæng i den måde, vi ser på behandling. Jeg tror på, at alle medarbejdere i sundhedsvæsenet gør deres ypperste for at skabe værdi gennem deres arbejde i dag. Men set i et større perspektiv skaber nogle aktiviteter mindre værdi end andre, og vi skal være parate til at dirigere ressourcerne derhen, hvor de skaber størst mulig værdi, siger Mickael Bech.

Værdibaseret styring er dermed ikke blot noget, der foregår i regneark i regionerne eller på ledelsesgangene.

- Kernen er at omstille den måde, vi styrer sundhedsvæsenet på, så vi kigger på værdi frem for blot at måle aktivitet. Det kræver enighed om den strategiske retning på tværs af sektorer, og det kommer til at tage tid. Men heldigvis er der mulighed for at begynde i det små med mindre områder eller behandlingsformer, og her er der allerede mange gode takter rundt omkring, siger Mickael Bech.

Læs mere:

  • REGIO nr. 15 (16.01.2017) - Danske Regioners analysemagasin 
relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Læs mere

Regionerne prioriterer og skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ofte bidrager sundhedsdebatten til nye indsigter og nøgterne bud på løsninger. Det kan dog efterhånden mærkes at valgkampen lurer under overfladen. Senest i Altinget hvor folketingskandidat for moderaterne Monika Rubin genbesøger en række påstande om regionernes arbejde og rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Regioners formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach i debatindlæg.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Danske Regioner lancerer plan for at bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet

Planen indeholder 12 indsatser, som skal sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne.

Læs mere