Gå til indhold

Aftale om praktikpladser på velfærdsområder forlænges til udgangen af 2019

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at forlænge den nuværende aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent til også at gælde for 2019. Forlængelsen af aftalen skal give ro til de kommende forhandlinger om en flerårig aftale.

Den nuværende aftale om antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent udløber med udgangen af 2018. Forhandlingerne om en ny flerårig aftale har afventet afslutningen af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Men nu er regeringen, KL, Danske Regioner og FOA blevet enige om, at den nuværende aftale forlænges til også at gælde for 2019. Parterne er også enige om, at der er en aktuel udfordring med at rekruttere social- og sundhedspersonale i kommunerne, og til efteråret mødes de igen for at indgå en flerårig aftale, som skal styrke tilgangen til og gennemførelsen af social- og sundhedsuddannelserne. 

”Det har været vigtigt for alle parter at skabe ro om praktikpladsniveauet i 2019 inden sommerferien, så der ikke breder sig usikkerhed hos elever og skoler om muligheden for at begynde på uddannelser inden for velfærdsområdet og for at få en praktikplads. Jeg er glad for, at det er lykkedes. Men det er kun første halvleg. Ambitionen er, at vi bruger efteråret på nogle grundige drøftelser, så vi kan lave en flerårig aftale med større fokus på de rekrutteringsudfordringer, som kommunerne står med,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

"For os er det helt afgørende, at vi har tilstrækkeligt med kvalificerede ansatte til at yde en god service til vores ældre og syge borgere. Nu er vi blevet enige om antallet af praktikpladser på SOSU-uddannelserne det kommende år, men vi skal være endnu mere ambitiøse, for kommunernes rekrutteringsudfordringer er store. Derfor er det vigtigt, at aftalen lægger op til et fælles arbejde, hvor alle parter skal kigge nærmere på det store frafald på uddannelserne og andre barrierer for, at vi kan få flere varme hænder," siger formand for KL, Jacob Bundsgaard.

“Social- og sundhedsassistenter har en vigtig rolle i fremtidens nære og sammenhængende sundhedsvæsen, både på hospitalerne og i kommunerne. Med aftalen får vi ikke blot skabt sikkerhed om det kommende års dimensionering, men også kridtet banen op til de drøftelser vi parter skal have med hinanden her i efteråret om en flerårig aftale. Jeg forventer, at vi kan gå åbent og fordomsfrit til opgaven med et fælles fokus på, hvordan vi sammen får skabt de rigtige rammer for at sikre kompetencerne i fremtiden,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

”Denne aftale sikrer, at parterne nu vil arbejde for at alle egnede elever sikres plads på et hovedforløb, indenfor rammerne af aftalen, hvilket FOA finder meget positivt. Men det er arbejdet i løbet af efteråret senest med udgangen af 2018, der skal skabe grundlaget får en længerevarende og mere ambitiøs aftale om praktikpladser.  Som følge af at der bliver flere ældre, stiger behovet for uddannet arbejdskraft. Det er derfor afgørende at alle parter gør deres yderste for at få løst rekrutteringsudfordringerne. Men også det store frafald på uddannelserne skal der gøres noget ved. Vi har simpelthen ikke råd til at elever, som har valgt denne vej, mister modet undervejs” siger formand for FOA Mona Striib.

I aftalen fra 2016 om offentlige praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse blev der fastsat følgende minimumsniveau for antal praktikpladser på de tre uddannelser i 2017 og 2018: 
  • Social- og sundhedsassistent: 4.700 praktikpladser og 300 praktikpladser til kommuner, der har behov for at supplere egen kvote
  • Social- og sundhedshjælper: 2.200 praktikpladser og en frivillighedspulje på 300 praktikpladser
  • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU): 700 praktikpladser.
Disse minimumsniveauer videreføres med den nye aftale i 2019. 

Kontakt:
UVM: Pressetelefon: 2240 0930, mail: presse@uvm.dk
KL: Pressetelefon: 3370 3333
Danske Regioner: Pressetelefon: 5151 1818
FOA: Formand Mona Striib: 2341 4198 eller forbundssekretær Joan Prahl: 2158 8432

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Nyt udspil fra Danske Regioner: Sundhedsuddannelserne skal tættere på hverdagen

Tættere samspil mellem skoler og sundhedsvæsen skal styrke sundhedspersonalets kompetencer, så de bliver bedre rustet til en fremtid med markant flere ældre og mennesker med multisygdom. Danske Regioner mener, at nytænkning af uddannelsessystemet er vigtig for at styrke robustheden i fremtidens sundsvæsen.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal omstilles til morgendagens udfordringer

Gode meritmuligheder, flere korte overbygningsuddannelser og bedre koordinering af optag på sundhedsuddannelserne skal være med til at sikre, at fremtidens hospitaler bliver rustet til at tage imod den stigende strøm af patienter de kommende år.

Læs mere

Optikerbutikker skal hjælpe sygehusene med at screene patienter

Danske Regioner starter et forsøg, hvor 5-10 optikerbutikker bliver sluse mellem borgerne og hospitalernes øjenafdelinger. ”Det er en helt ny måde at tænke offentlig sundhed”, på siger formanden for Danske Regioner udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt.

Læs mere